DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.17.2020.216325

РОЗВИТОК ЕКОНОМІК КРАЇН В УМОВАХ NEXT NORMALITY ТА INDUSTRY 4.0

С. В. Войтко

Анотація


Обґрунтовано актуальність дослідження можливості та необхідності розвитку економік світу на засадах Next Normality та Industry 4.0. Виявлені деякі з причин прояву нового глобального економічного кризового явища на порозі третього десятиліття ХХІ століття та привід до цієї кризи у якості SARS-CoV-2. Простежено тенденції зміни показників «Сфера послуг, додана вартість на одного працівника (дол. США за цінами 2010 року)» та «Промисловість (включаючи будівництво), додана вартість на одного працівника (дол. США за цінами 2010 року)» в Україні та на глобальному рівні (приведено до усіх країн, а дослідження здійснено за даними за період з 1991 по 2019 рік). Доведено, що у явному вигляді ці показники є інформативними для економічної сфери з позиції кризових трансформацій у суспільстві: 1991р.; 1997р.; 2008р.; 2018р. (реальний прояв кризи у 2020 році). Виявлено, що Україна з 2015 року активно розвиває, на противагу світовій тенденції, сферу послуг і промисловість, а це є можливістю посідання гідного місця в постCOVID`ній глобальній економіці. Досліджено зміни значення індикаторів з праці The Worldwide Governance Indicators: «Political Stability and Absence of Violence/Terrorism» та «Government Effectiveness» за доступний період. Надано рекомендації стосовно розвитку національної економіки України на засадах Індустрії 4.0 в умовах Next Normality з врахуванням розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та політичної стабільності. Наведені основні виклики для України, складності для інтенсивного розвитку країни, перспективні інвестиційні ніші. Зосереджено увагу на решорингу як концепції розміщення в країні виробництв європейських підприємств, які певний час назад були перенесені до інших країн з більш дешевою робочою силою. Окреслено наявність в Україні інституцій розбудови національної економіки на принципах нової реальності в умовах Індустрії 4.0. Наголошено про те, що Індустрія 4.0 є новою об’єктивною реальністю у розвитку економік країн в умовах Next Normality. 


Ключові слова


Індустрія 4.0, Next Normality, сфера послуг, промисловість, політична стабільність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Next Normality: Let’s prepare Next Normality & Industry 4.0: онлайн формум. URL: https://appau.org.ua/event/ (Дата звернення 30.05.2020)

Індустрія 4.0 в Україні. URL: https://industry4-0-ukraine.com.ua/ (Дата звернення 15.06.2020)

Digital Magazine I4.0Today URL: http://i40today.com/ (Дата звернення 15.06.2020)

Hermann, M., Pentek, T., Otto, B. Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios: A Literature Review. Working Paper. Technische Universität Dortmund. 2015. No. 01, URL: https://www.researchgate.net/publication/307864150_Design_Principles_for_Industrie_40_Scenarios_A_Literature_Review (Дата звернення 19.07.2020).

Schwab K. The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond. URL: https://www.foreignaffairs.com/articles/2015-12-12/fourth-industrial-revolution (Дата звернення 20.08.2020)

Ангел Є., Кравчук В. Яка промислова політика потрібна Україні для переходу до Індустрії 4.0? Дзеркало тижня. 2019. № 13

Калита П. Україна і четверта промислова революція: загрози та можливості. Дзеркало тижня. 2016. № 43-44.

Новак І., Покотиленко Р. Зайнятість в Індустрії 4.0: визначаємо національні пріоритети. Дзеркало тижня. 2019. № 3.

Ісаєвич Я. Львівська братська школа // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. Київ : Наук. думка, 2009. Т. 6. 784 с.

Мелетій Смотрицький. Граматика слов'янська (1619). Підготовка факсимільного видання В. В. Німчука. Київ : Наукова думка, 1979. - (Пам'ятки української мови)

The World Bank Data and Research (2016), World Bank Statistics Database, retrieved from http://data.worldbank.org (Дата звернення 20.08.2020)

Kaufmann D. The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues / D. Kaufmann, A. Kraay, M. Mastruzzi // World Bank Policy Research Working Paper, September, 2010. No. 5430. 31 p.

Юрчак О. та ін. Landscape Industry 4.0 in Ukraine: аналітичний огляд інноваторів та стану інновацій в Україні в сфері Індустрії 4.0. 76 с. URL: https://mautic.appau.org.ua/asset/83:landscape-industry-4-0-in-ukraine (Дата звернення 20.08.2020).
Copyright (c) 2020 С. В. Войтко

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua