DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.17.2020.216326

ВЕКТОРИ І МЕХАНІЗМИ КОНВЕРГЕНЦІЇ МОДЕЛЕЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ТА БОЛГАРІЇ

В.Г. Герасимчук

Анотація


У статті розглянуто питання зовнішньоекономічної політики як однієї з найважливіших функцій держави. Аналізуються тенденції розвитку торговельно-економічних відносин між народами древньої Русі та Болгарією ще за часів  IX-XIII ст., а також в  період впровадження в Україні та Болгарії ринково-ліберальної моделі розвитку (з 1991р.). Досліджено відносини між народами двох країн з огляду на історичні зв’язки,  етнічну, мовну та релігійну близькість, писемність (кирилиця), традиції та звичаї. Викладено критичний аналіз трансформаційних процесів в соціально-економічній сфері двох країн у період з кінця 80-х років ХХ ст. до сьогодення (2020р.) Надана характеристика досягнутим результатам та існуючим проблемам в економіці Болгарії за роки її членства в ЄС. Звернено увагу на доцільність з боку України використовувати досвід Болгарії у процесі виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.   Виявлено вплив внутрішніх та зовнішніх факторів на формування та вдосконалення соціально-економічних моделей розвитку двох країн. Досліджується динаміка, структура і ефективність взаємної торгівлі найважливішими видами товарів та послуг з урахуванням переорієнтації векторів співпраці переважно з країн СНД на країни ЄС. Розроблено рекомендації щодо активізації товарообмінних операцій між двома державами. Розглянуто основні напрями конвергенції економічних моделей України та Болгарії: дерегулювання економічної діяльності, створення спільних підприємств, диверсифікація єврорегіонального співробітництва, участь у технологічних програмах ЄС, зміцнення науково-технічних зв’язків, розвиток енергетичного комплексу, розширення сфери надання туристичних послуг, впровадження нових форм вдосконалення фінансових механізмів та інструментів, перехід до цифрової економіки. Запропоновано заходи щодо посилення спільних дій, спрямованих на завоювання більш гідного місця і підвищення ролі України і Болгарії на європейському і світовому ринку товарів і послуг.


Ключові слова


європейська інтеграція, конвергенція, конкурентоспроможність, структура зовнішньої торгівлі, торговельно-економічні відносини, трансформаційні процеси, якість життя

Повний текст:

PDF

Посилання


Герасимчук В.И. Украина: если в ЕС, то в лидеры или аутсайдеры? Management and Engineering’13: Conference Proceedings. Vol. II / [XI International Conference] (Sozopol, Bulgaria, 24-27 June 2013). Sozopol: TU – Sofia, FM, 2013. P. 871-880.

Цивилизационная структура современного мира: в 3 т. Т. 1: Глобальные трансформации современности / ред. Ю. Н. Пахомов [и др.]; Ин-т мировой экономики и междунар. отношений НАН Украины. Киев : Наукова думка, 2006. 686 с.

Литвин В. Українсько-болгарські відносини: минуле як перспектива майбутнього. Голос України. 2004. 24 січня. (№ 27). С. 3. URL: https://www.golos.com.ua/article/237173.

Конвергенція економічних моделей Польщі та України: монографія / ред.: Д. Лук’яненко, В. Чужиков, М. Г. Вожняк. Київ : КНЕУ, 2010. 719 с.

Бурлай Т.В. Соціально-економічна конвергенція: теорія та практика : монографія / НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». Київ, 2019. 364 с.

Балтажи Н. 100 лет отношений Киева и Софии. День. 2018. 16 февр. (№28-29). С. 2. URL: http://m.day.kyiv.ua/ru/article/den-planety/100-let-otnosheniy-kieva-i-sofii

Україна і Болгарія в історії Європи: зб. наукових праць / Упоряд.: І. Манасієва, І. Матяш; Ред. кол.: В. Смолій, Д. Вачков та ін. Київ: Інститут історії України, 2019. 560 c.

Перхавко В.Б. О торговых контактах Киева с Болгарией в IX—XII вв. Проблемы социально-экономической истории феодальной России. АН СССР. Москва: Наука, 1984. С. 92-98.

John Williamson (ed.). Latin American Adjustment. How Much has Happened? Washington, D.C.: Institute for International Economics, 1990. Р. XV + 445.

Список стран по росту ВВП (ППС) в период с 1990 по 2018 год в процентах по данным ВБ. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/.

Экономика Болгарии: промышленность, сельское хозяйство, торговля, финансы. URL: http://www.gecont.ru/articles/econ/bulgar.htm.

Мировой Атлас Данных – Knoema. Украина. Внешняя торговля. Экспорт товаров и услуг. URL: https://knoema.ru/atlas/%D0%A3%D0%BA%D1%80% D0%B0%D0%B8%D0% BD %D0%B0.

Посольство України в Республіці Болгарія. Торговельно-економічне співробітництво. URL: https://bulgaria.mfa.gov.ua/
Copyright (c) 2020 В.Г. Герасимчук

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua