ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ДОКУМЕНТАРНОЇ ФОРМИ МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • І. М. Грінько Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8948-5686

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.17.2020.216328

Ключові слова:

міжнародні розрахунки, контрагенти, зовнішньоекономічна діяльність, міжнародні угоди, документарна форма, акредитив, інкасо

Анотація

Статтю присвячено визначенню та вибору оптимальної документарної форми міжнародних розрахунків у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності між контрагентами різних країн світу. Систематизовано документарні та недокументарні форми міжнародних розрахунків і представлено їх наочно. Розглянуто сутність та види документарного акредитива та інкасо. Обґрунтовано, що на вибір документарної форми міжнародних розрахунків впливає розвиток зовнішньоекономічної діяльності країни контрагента. На підставі цього обґрунтування проаналізовано стан зовнішньоекономічної діяльності України з 2008-2019 рр. завдяки таким показникам як: експорт, імпорт, зовнішньоторговельний оборот. Проаналізовано динаміку валютної структури розрахунків платіжного балансу України з 2010-2020 (І квартал) рр., оскільки особливість проведення міжнародних розрахунків у зовнішньоекономічній діяльності підприємств відбувається з використанням різних валют світу. Обґрунтовано, що на системність вибору документарної форми міжнародних розрахунків впливають переваги та недоліки у застосуванні конкретної форми розрахунку як експортерами, так й імпортерами та платоспроможність контрагентів зокрема. Узагальнено особливості вибору документарних форм міжнародних розрахунків контрагентами враховуючи їхній фінансовий стан. Обґрунтовано методику визначення оптимальної документарної форми міжнародних розрахунків, яка ґрунтується на розрахункові двох основних показників: термін надходження товарів від експортера до імпортера; термін виконання імпортером боргових зобов’язань перед експортером. Охарактеризовано зміну фінансового стану підприємств контрагентів у виборі документарної форми міжнародних розрахунку. Перспективним напрямом подальших досліджень є виявлення переваг та недоліків вибору недокументарних форм міжнародних розрахунків і умови їх застосування для експортера та імпортера у проведенні зовнішньоекономічної діяльності підприємств.

Посилання

Гнезділова О. М. Оптимізація системи безготівкових розрахунків / Сучасні питання економіки і права. 2011. Вип. 2. С. 100-105.

Дячек В. В., Колосовська О. Д., Оніщенко В. С. Особливості використання форм міжнародних розрахунків українськими підприємствами під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності / Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Вип. 21. С. 70-76.

Кудлаєва Н. В., Онуфрак О. Д. Особливості застосування акредитивної форми міжнародних розрахунків в іноземній валюті. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2017. Вип. 27 (2). С. 124-128.

Носач Л. Л., Величко К. Ю. Системний вибір оптимальної форми міжнародних розрахунків. Бізнес Інформ. 2016. № 10. С. 39-46.

Тюха І. В., Рудницький Р. В. Вибір оптимальної форми розрахунків в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю підприємств харчової промисловості. Формування ринкових відносин в Україні. 2014. № 10 (161). С. 114-117.

Фединяк Г. С. Міжнародно-правове регулювання розрахунків по акредитиву та законодавство України. Вісник Львівського університету. Сер.: Міжнародні відносини. 2016. Вип. 39. С. 120-127.

Шуба Т. П., Колосовська О. Д., Оніщенко В. С. Мінімізація ризиків при веденні зовнішньоекономічної діяльності українськими підприємствами. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. № 20. С.93-98. URL: http://global-national.in.ua/archive/20-2017/20.pdf. Дата звернення: 26.07.2020 р.

International Finance: Theory and Policy / Paul R. Krugman,

Maurice Obstfeld, Marc Melitz. Global Edition [11th Edition]. Pearson Education Limited, 2018. 808 p.

Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 № 959-ХІІ, 2020. URL: http://zakon5.rada.gov.ua. Дата звернення: 26.07.2020 р.

Закон України «Про валюту і валютні операції» Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018. № 30. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19. Дата звернення: 26.07.2020 р.

Постанова правління НБУ «Про особливості здійснення деяких валютних операцій» від 23.01.2015 р. № 124. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/ laws/show/v0124500-15. Дата звернення: 26.07.2020 р.

Правила Міжнародної торгівельної палати «Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів» від 01.07.2007 р. № 600. URL: http://consultant.parus.ua/?doc=00GTQ81A59. Дата звернення: 26.07.2020 р.

Правила Міжнародної торгівельної палати «Уніфіковані правила по інкасо» від 01.01.1996 р. URL: http://consultant.parus.ua/?doc=04L9NE52EA. Дата звернення: 26.07.2020 р.

Зовнішньоекономічна діяльність // Офіційний сайт Державної служби статистики України, 2020. URL: http://www.ukrstat.gov.ua. Дата звернення: 29.07.2020 р.

Статистика зовнішнього сектору України за методологією 6-го видання «Керівництва з платіжного балансу та міжнародної інвестиційної позиції» // Офіціальний сайт Національного банку України, 2020. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external/data-sector-external#1. Дата звернення: 29.07.2020 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-15