DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.17.2020.216331

ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ФОНДОВОГО РИНКУ

О.В. Редько, В.О Гаркавенко

Анотація


Актуальною є проблема прогнозування майбутніх перспектив ринку цінних паперів світу та визначення шляхів виходу з кризи та стабілізації ситуації, а також визначення виграшних можливостей для України. У статті розглянуто сутність міжнародного фондового ринку як складової фінансового сектору економіки. Досліджено його сучасний стан і перспективи розвитку. Описано, що на розвиток міжнародного фондового ринку негативний вплив мають такі фактори: державний контроль та лімітування, оподаткування в країнах імпортерах, складність взаємних розрахунків тощо. Досліджено зміни на ринку цінних паперів, викликані пандемією COVID-19. Виявлено основні проблеми та перспективи їх вирішення, а також можливості для України. Сучасні міжнародні ринки цінних паперів розвиваються у напрямку глобалізації, інституціоналізації, технологізації, скорочення кількості фондових бірж до однієї для країни, дематеріалізації та електронного обігу цінних паперів тощо. Капіталізація міжнародного фондового ринку зросла на $17 трлн. за 2019 рік. В Україні спостерігається тенденція до зниження доходності державних облігацій. Стрімко розвивається інтернет-трейдинг на світових біржах. У 2019 вперше почали надавати онлайн доступ до торгів на Українській біржі. Продемонстровано, що міжнародний ринок цінних паперів полегшує господарським суб'єктам доступ до міжнародного ринку вільних капіталів. Наукова новизна публікації полягає у дослідженні впливу пандемії COVID-19 на ситуацію на міжнародному фондовому ринку. Одним з найбільш яскравих показників обвалу є зниження вартості ф’ючерсів на нафту до від’ємного значення. Тому Україна може використати свої можливості для зберігання нафти світової арени з метою отримання прибутку.


Ключові слова


фондовий ринок, цінні папери, фінанси, біржа, фінансово-кредитні інститути, міжнародна торгівля, державні облігації, пандемія, COVID-19

Повний текст:

PDF

Посилання


Д’яконова І. І. Удосконалення банківських операцій і попередження ризиків як умова зміцнення банківської системи України : монографія / І. Д’яконова. – Суми : Університетська книга, 2007. 88 с.

Duff & Phelps' (2019). Global Regulatory Outlook Report // [Електронний ресурс]. Режим доступу : https://www.duffandphelps.com/-/media/assets/pdfs/publications/compliance-and-regulatory-consulting/global-regulatory-outlook-2019.pdf (дата доступу 14.04.2020).

Базилевич В.Д. Концентрація у банківському секторі України: сучасний стан та шляхи регулювання // Банківська справа. 2012. № 2. С. 3-18

Jesse Pound. (2019). Global stock markets gained $17 trillion in value in 2019 // [Електронний ресурс]. Режим доступу : https://www.cnbc.com/2019/12/24/global-stock-markets-gained-17-trillion-in-value-in-2019.html (дата доступу 14.04.2020).

Elaine Kurtenbach (2020). Asian shares plunge after Wall Street’s worst day since ’87. // [Електронний ресурс]. Режим доступу : https://apnews.com/f4dec5de0bcb4d32a1e28ada66e2fc6f?utm_campaign=SocialFlow&utm_medium=AP&utm_source=Twitter (дата доступу 14.04.2020).

BBC (2020). US oil prices turn negative as demand dries up. // [Електронний ресурс]. Режим доступу : https://www.bbc.com/news/business-52350082 (дата доступу 14.04.2020).

Мінфін. Ціна нафти за 2020 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://index.minfin.com.ua/ua/markets/oil/ (дата доступу 14.04.2020).

Мінфін. Ціна бензину за 2020 // [Електронний ресурс]. Режим доступу : https://index.minfin.com.ua/ua/markets/fuel/ (дата доступу 14.04.2020).

Національний банк України. Дохідність ОВДП на первинному ринку (2020) // [Електронний ресурс]. Режим доступу : https://bank.gov.ua/files/OVDP_mis.xlsx (дата доступу 14.04.2020).

Розвиток банківської системи України як основа реалізації стратегії економічного зростання [Текст]: монографія / за ред. Д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. Тернопіль: ТНЕУ, 2010. 384 с.
Copyright (c) 2020 О.В. Редько, В.О Гаркавенко

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua