DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.17.2020.216332

ТРАНСФОРМАЦІЯ СТРУКТУРИ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ ЗАВДЯКИ ЧЛЕНСТВУ У СВІТОВІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ

К.Ю. Редько, Ю. Ю. Голембіовська

Анотація


Статтю присвячено вступу України до СОТ, особливо – наслідкам цього процесу для національної економіки. Автори дають оцінку потенційним перевагам та втратам від вступу України до цієї міжнародної організації. У статті охарактеризовано розвиток галузей та підгалузей в умовах членства України в СОТ. Проведене дослідження, щодо структури та динаміки складових ВВП та зовнішньоторговельних показників за період 2007-2019 років, дозволило оцінити значення галузі в економіці країни, стійкість та розвиток під необмеженим впливом кон’юнктури світового ринку. Досліджено динаміку внутрішньо-економічної діяльності, в якій спостерігається зміцнення позицій агропромислового комплексу та послуг, погіршення показників виробничих діяльностей та пов’язаних з ними інших ВЕД. Аналіз переробної промисловості позитивно характеризує структурні зрушення щодо деревообробної промисловості, легкої, виробництва полімерів та мінеральної продукції, харчової, негативно – щодо машинобудування, металургії, нафтопродуктів. Досліджено експортоорієнтовані галузі як ті, що знаходяться під впливом протекціонізму. Проаналізовано необхідні для дослідження зовнішньоторговельні показники: динаміки експорту галузі, частку експорту галузі від сукупного, відносний обсяг сальдо галузі та поглиблено окреслено тенденцію щодо товарних груп відповідних галузей. Позитивною динамікою за усіма показниками характеризується АПК. Усі зовнішньоторговельні показники деревообробної промисловості зростають, крім картонно-паперової продукції, чистий експорт якого є від’ємним. Негативна тенденція в зовнішньоекономічній діяльності виявлена у машинобудування, легкої та хімічної промисловості, металургії, полімерної продукції. Визначено неоднозначними показники щодо коксу, нафто- та мінеральних продуктів, фармацевтики – сальдо є від’ємним, проте має позитивну динаміку. Показано, що найбільш позитивні показники за умови членства України в СОТ спостерігаються у агропромислового комплексу та деревообробної промисловості. В структурі національної економіки також відзначено розвиток фармацевтики, виробництва мінеральної продукції, що прослідковується і в зовнішньоторговельній діяльності, виробництва полімерів, легкої промисловості та послуг. Незважаючи, на значення металургії як експортноорієнтованої галузі прослідковується негативна тенденція, те ж стосується машинобудування, окрема продукція якого є лібералізованою.


Ключові слова


Світова організація торгівлі (СОТ); галузі економіки; зовнішньоторговельні показники; ВВП.

Повний текст:

PDF

Посилання


Міністерство розвитку торгівлі та сільського господарства. Україна в СОТ 10 років. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&isSpecial=True&id=000 55263-dcbf-405e-8d71-c7da7abaa3c9&title=UkrainaVSot10-Rokiv (дата звернення 14.04.2020).

Клименко І. В. (2014). Окремі аспекти використання механізмів СОТ для захисту інтересів національних товаровиробників // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/SR/article/view/7132/7977 (дата звернення 14.04.2020).

Ус І. В. (2019). Стратегія забезпечення економічних інтересів України в умовах трансформації СОТ // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-01/a4-avtoreferat_us_17.01. 2020-pechat.pdf (дата звернення 14.04.2020).

Андрійчук В.Г., Іванов Є.І. (2014). Вплив угоди про асоціацію між Україною та ЄС на митно-тарифне регулювання і зовнішньоторговельний режим сторін // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zt.knteu.kiev.ua/files/2014/3(74)/uazt_2014_3_3.pdf (дата звернення 14.04.2020).

Фомін І. С. (2011). Перспективи реформування зовнішньоторговельної системи України на основі європейських стандартів // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: file:///C:/Users/Acer/Downloads/apmv_2011_97(1)__36.pdf

Н. І. Пахомова. (2011). Деякі наслідки інтеграції України у Світову торгівельну систему в результаті приєднання до СОТ// [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=757 (дата звернення 14.04.2020).

Барановський О., Сіденко В. (2002). Україна і Світова організація торгівлі: як збільшити плюси та зменшити мінуси // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://dt.ua/ECONOMICS/ukrayina_i_svitova_organizatsiya_ torgivli_yak_zbilshiti_plyusi_ta_zmenshiti_minusi.html (дата звернення 14.04.2020).

Бураковський І., Мовчан В. (2008). Членство України в СОТ: огляд зобов’язань та коментарі до них// [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ier.com.ua/ua/publications/books?pid=1510 (дата звернення 14.04.2020).

Є. І. Іванов. (2015). Механізми вдосконалення зовнішньоторговельної політики України в умовах членства в СОТ// [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/857 (дата звернення 14.04.2020).

Гужва І. Ю. (2015) Концептуальні основи формування зовнішньоторговельної політики України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/uazt_2015_5-6_3 (дата звернення 14.04.2020).

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (2015). Галузеві впливи членства України в СОТ // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ier.com.ua/files/publications/Books/WTO_ industry.pdf (дата звернення 14.04.2020).

Державна служба статистики України / / [Електроний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Global Dynamics of implemented interventions // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.globaltradealert.org/global_dynamics/area_all (дата доступу 14.04.2020).

Укрінформ. (2019). Експорт українського цукру скоротився на 27% // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2792744-eksport-ukrainskogo-cukru-skorotivsa-na-27.html (дата звернення 14.04.2020).

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Україна та Світова організація торгівлі. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://me.gov.ua/Tags/DocumentsByTag?lang=uk-UA&id=8347f1df-c110-4f80-a33f-da059690c402&tag=SpivrobitnitstvoZSvitovoiuOrganizatsiieiuTorgivli (дата доступу 14.04.2020).

Слово і діло. (2019).Торгівля України з Росією: обсяги у 2014-2019 роках. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.slovoidilo.ua/2019/12/23/infografika/ekonomika/torhivlya-ukrayiny-rosiyeyu-obsyahy-2014-2019-rokax (дата звернення 14.04.2020).

Гужва І. (2019) «Дерев'яні» реформи та їх наслідки. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://dt.ua/promyshliennost/derev-yani-reformi-ta-yih-naslidki-337333_.html (дата звернення 14.04.2020).

Європейська правда (2020) // Хто зайняв місце Росії: як змінилася зовнішня торгівля України у 2019 році. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.eurointegration.com.ua/articles/2020/02/3/7105833/
Copyright (c) 2020 К.Ю. Редько, Ю. Ю. Голембіовська

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua