DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.17.2020.216336

ПОГЛЯД НА АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ АНАЛІЗУ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ

Ю. О. Лупенко, С. В. Андрос

Анотація


Визначені характерні особливості українського сільськогосподарського ринку. Піднімаються актуальні проблеми, пов’язані з економічними заходами в сфері АПК, що викликають відносно невеликі перекоси в цінах на ресурси, придбані сільгосппідприємствами, і продукцію, вироблену сільським господарством, про що свідчать помірні значення індикаторів захисту, усереднені по суб'єктах держави. Проведено аналіз ринку сільського господарства України. Проаналізовано ключові індикатори сільськогосподарського виробництва та торгівлі. Розглянута структура сільськогосподарських угідь та структура земельного фонду України. Обґрунтовано, що великі аграрні холдинги більш продуктивні, ніж фермерські господарства. Представлена структура фермерських господарств. Показана частка посівної площі та частка посівної площі сільськогосподарських культур у загальній посівній площі зернових та зернобобових культур. Розглянута загальна структура посівів сільськогосподарських культур. Проаналізовані тенденції виробництва сільськогосподарських культур. Встановлені проблеми низької продуктивності фермерських господарств. Сформульовані ключові причини низької рентабельності виробництва продукції тваринництва. Представлено рівень рентабельності виробництва продукції рослинництва. Доведено, що основним напрямком українського аграрного бізнесу є продукція рослинництва. Доведено, що аграрна сфера є однією з вирішальних за часткою у ВВП України. Встановлено, що до найбільш експортно-орієнтованих галузей української економіки відносяться сільське господарство і харчова промисловість. Доведено, що основний експортний дохід Україна отримує від продажу соняшникової олії, пшениці і кукурудзи. Доказано, що ефективність українського аграрного бізнесу набагато нижче, ніж у країнах ЄС. Показано співвідношення виробництва і доходів від експорту української сільськогосподарської продукції. Визначено цільові напрями реалізації існуючих програм розвитку аграріїв. Сформульовані основні тренди ринку сільського господарства та визначено позитивні і негативні фактори впливу на його розвиток. Запропоновано концептуальний підхід щодо розвитку агропромислового комплексу України. Розроблено рекомендації щодо вирішення існуючих проблем у секторі сільського господарства. Запропоновано перелік оптимальних умов для ефективної діяльності фермерських господарств і розвитку приватного ринку за рахунок часткового перегляду заходів підтримки сільського господарства в Україні.


Ключові слова


агропромисловий комплекс, сільгоспвиробництво

Повний текст:

PDF

Посилання


Bojnec, S., Latruffe, L. (2013). Farm Size, Agricultural Subsidies and Farm Performance in Slovenia. In: Land Use Policy. Vol. 32, pp. 207-217. DOI: 10.1016/j.landusepol.2012.09.016.

Capkovicova, A., Hlavsa, T. (2015). Approaching the Service-Based Economy: Regional Differentiated Employment Growth in Czechia. In: Studies in Agricultural Economics. Vol. 117, No. 1. pp. 1-10. DOI: 10.22004/ag.econ.206110.

Gorton, M., Davidova, S. (2004). Farm Productivity and Efficiency in CEE Applicants’ Countries: a Synthesis of Results. In: Agricultural Economics. Vol. 30, No. 1, pp. 1-16. DOI: 10.1016/j.agecon.2002.09.002.

Galuzzo, N. (2015). Technical and Economic Efficiency Analysis on Italian Smallholder Family Farms Using Farm Accountancy Data Network Dataset. In: Studies in Agricultural Economics. Vol. 117, No. 1, pp. 35-42. DOI: 10.7896/j.1501.

Jodkiene, V., Savickiene, J., Slavickiene, A. (2013). The Economic Viability of the Farmer's Farms: Case of the New EU Countries. In: Asian Conference on the Social Sciences (ACSS 2013), PT 1 Book Series: Advances in Social and Behavioral Sciences. Vol. 3, pp. 102-108. https://hdl.handle.net/20.500.12259/86712.

Lerman, Z., Sutton, W.R. (2008). Productivity and Efficiency of Small and Large Farms in Transition: Evidence from Moldova. In: Post-Soviet Affairs. Vol. 24, No. 2, pp. 1-24. DOI: 10.2747/1060-586X.24.2.XX.

Rezitis, A.N., Tsiboukas, K., Tsoukalas, S. (2002). Measuring Technical Efficiency in the Greek Agricultural Sector. In: Applied Economics. Vol. 34, No. 11, pp. 1345-1357. DOI: 10.1080/00036840110099261.

Veveris, A. (2008). Improvement Possibilities of Economic Information for Analysis of the Agricultural Sector. In: Economic Science for Rural Development: Rural and Regional Development. Book Series: Economic Science for Rural Development. Vol. 15, pp. 273-279.

Střeleček, F. Kopta, D., Lososová J., Zdeněk R. (2012). Economic Results of Agricultural Enterprises in 2010. In: Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Vol. 60, No. 7, pp. 315-328. DOI: 10.11118/actaun201260070315.

Střeleček, F., Lososová, J., Zdeněk, R. (2011). Economic Results of Agricultural Enterprises in 2009. Agricultural Economics. – Czech, Vol. 57, pp. 103-117. https://doi.org/10.17221/175/2010-AGRICECON.

Vasiliev, N. Astover, Mõtte, M. (2008). Efficiency of Estonian Grain Farms in 2000-2004. In: Agricultural and Food Science. Vol. 17, No. 1, pp. 31-40. DOI: https://doi.org/10.2137/145960608784182272.

Сільське, лісове та рибне господарство. Державна служба статистики України. 2019. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 15.11.19).

Агробизнес Украины 2017. URL: https://businessviews.com.ua/ru/economy/id/20-grafikov-i-kart-kotorye-dostupno-objasnjajut-agrobiznes-ukrainy-328/ (дата звернення: 25.12.19).

Agriculture & Rural Development. 2019. The World Bank Group. URL: https://data.worldbank.org/indicator (дата звернення: 15.12.19).
Copyright (c) 2020 Ю. О. Лупенко, С. В. Андрос

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua