DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.17.2020.216341

СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ МЕТОДУ МАРКЕТИНГОВОГО СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ БІЗНЕС-МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВА

К.І. Менькова, О.В. Зозульов

Анотація


В статті відображена сучасна проблема щодо стійкості підприємств у сучасному VUCA-середовищі, їх здатність до формування конкурентоспроможної моделі поведінки та заздалегідь спланований реакцій при настанні різних сценаріїв розвитку подій. Представлено інструмент, який дозволяє вирішити це завдання, а саме метод маркетингового стрес-тестування бізнес-моделі підприємства. Проаналізовано, що метод включає в себе базові аспекти теорії стійкості підприємств, бізнес моделей та проведення стрес-тестування у банківській сфері. Виокремлено поняття маркетингового стрес-тестування як інструменту та методу. Додано нове поняття MST методу, як процесу, який забезпечує ефективну методику на тестування стійкості підприємства. Щодо проведення маркетингового стрес-тестування використовується поняття бізнес-моделі підприємства. На базі цього авторами запропоновано новий підхід о поняття бізнес-моделі підприємства: інструментальний, системний, холістичний. В рамках холістичного підходу створену нову холістичну бізнес модель, яка базується на 3х структурних рівнях: корпоративному, бізнесовому та функціональному. Холістичну бізнес-модель запропоновано для використання в подальщому при проведенні методу маркетингового стрес-тестуванн, як основи для подалших достіліджень Проаналізовано та систематизовано кроки при проведенні маркетингового стрес-тестування для підприємства з використанням як кількістних, так і якісних методів дослідження. Виявлено сім базових етапів, які дозволяють реалізувати метод стрес тестування, а саме: формалізація сучасної бізнес моделі підприємства, ситуаційний маркетинговий аналіз, аналіз стійкості у сучасному середовищі,  прогнозування впливу середовища, тестування холістичної бізнес-моделі на майбутні ризики, рекомендації щодо корегування сучасної бізнес моделі, формування червоної папки проекту. Розроблено структурно-логічну схему, яка відображає покроковий аналіз методики. Надано висновки та подальші рекомендації щодо наступних досліджень в області стрес-тестування.


Ключові слова


стрес-тестування, бізнес модель, маркетингове стрес-тестування, MST

Повний текст:

PDF

Посилання


Dun & Bradstreet за 2017 рік «ГЛОБАЛЬНИЙ ЗВІТ ПРО БАНКРОТСТВО 2017» з даними за перше півріччя.

Стійкість економічних систем як перспективний напрямок досліджень // Економіка та сучасний менеджмент: теорія та практика. Новосибірськ: СібАК, 2014. https://sibac.info/conf/econom/xxxiii/36273

Будумян Є.В. Розвиток інноваційних інвестиційних процесів як об’єктивна потреба модернізації промислового виробництва // Наукові праці Вільного економічного товариства Росії. - 2011. - V. 155. - с. 75-80.

Путятін А.Є., Шароватов С.В. Оцінка ринкової стійкості підприємств // Наукові праці (Вісник МАТІ). - 2013. - № 20 (92). - стор. 238-245.

Черкасов М.Н. Організація ресурсного забезпечення інноваційного процесу виробничого підприємства // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. - 2013. - № 4. - с. 225-229.

Горбунов Ю. V. Концепції сталого розвитку в економіці та менеджменті [Електронний ресурс] / Ю. В. Горбунов - Режим доступу до ресурсу: https://cyberleninka.ru/article/v/ponyatie-ustoychivogo-razvitiya-v- ekonomike-i-upravlenii

Гарвардський огляд бізнесу щодо інноваційних бізнес-моделей. - Harvard Business Press, 2010. - 207 с. - ІSBN 978-1-4221-3342-2.

Олександр Остервальдер та Ів Піньйо: Покоління бізнес-моделі. - ІSBN 978-5-8459-1731-7

Зозульов О.В., Царьова Т.А. Процесно-технологічний підхід до формування моделі збуту товару.

Козир. Стрес-тестування як метод аналізу банківських ризиків [Електронний ресурс] / Н. С. Козир, А. А. Єпраносян - Режим доступу до ресурсів: https://cyberleninka.ru/article/v/stress -testirovanie-kak-metod-analiza-bankovskih-riskov.

А. Зозульов. Промисловий маркетинг [Електронний ресурс] / Олександр Зозульов - Режим доступу до ресурсу: https://pidruchniki.com/12461220/marketing/povedencheskaya_traktovka.

Зозульов О.В., Менькова К.І. (2019) Поняття маркетингового стрес-тестування бізнес-моделі підприємств як фактора стійкого розвитку компанії. [Економіка та підприємництво]. No 43. (українською мовою).

Менькова К.І., Зозульов О.В. (2019 Підходи до формування бізнес-моделей підприємств. [Маркетинг та цифрові технології]. Т. 3, № 4. (англійською мовою).

Зозульов О.В., Менькова К.І. (2019) Концепція маркетингової стрес-тестування бізнес-моделі як фактор стійкого розвитку підприємства. [Актуальні питання економіки, бухгалтерського обліку, фінансів та права в сучасних умовах]. частина. 7. (англійською мовою).
Copyright (c) 2020 К.І. Менькова, О.В. Зозульов

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua