DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.17.2020.216369

МЕТОД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ МЕНЕДЖМЕНТ-КОНСАЛТИНГУ НА ОСНОВІ СИСТЕМНОГО БІЗНЕС-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ

В.М. Тупкало

Анотація


      У статті викладені розроблені автором концептуальні засади і обґрунтування методу реалізації проектів менеджмент-консалтингу на основі системного бізнес-орієнтованого підходу. Метод пропонується розглядати як причинно-наслідковий послідовність етапів створення корпоративних знань (бази знань) про процесно-орієнтованої системи управління підприємства. Наявність такої бази знань дає можливість менеджменту підприємства швидко й адекватно реагувати на порушення в роботі технологічних бізнес - процесів ланцюжка створення бізнес - цінності в контексті збереження довіри партнерів й споживачів, забезпечення конкурентоспроможності й подальшого безперервного розвитку в своїй сфері бізнесу. Наукова новизна пропонованого методу проведення  менеджмент-консалтингового проекту на підприємствах виробничої сфери на основі системного бізнес-орієнтованого підходу полягає у тому, що на відміну від існуючих методів етапність консалтингового проекту визначається системною причинно-наслідковою TML моделлю створення процесно – орієнтованої системи управління підприємства (моделлю етапів організаційного програмування системи управління підприємства). При цьому відбувається послідовне бієктивне відображення топології дерева генеральної бізнес-цілі підприємства в топологію дерева показників досяжності рівневих бізнес-цілей дерева генеральної бізнес-цілі. Далі відбувається бієктивне відображення топології дерева показників у топологію піраміди процесного менеджменту підприємства. Крім того, на етапах діагностики системи технологічних бізнес-процесів використовується модель ланцюжка створення бізнес-цінності підприємства.


Ключові слова


менеджмент-консалтинг, бізнес-процеси, база знань, піраміда менеджменту, процесно – орієнтована система управління підприємством

Повний текст:

PDF

Посилання


Тупкало С.В., Тупкало В.Н. Методика решения задачи оптимизации организационной структуры процессно - ориентированного предприятия на основе принципа «Структура следует за стратегией». Системи управління, навігації та зв’язку: зб. наук. пр. К.: ЦНДІНУ, 2009. Вип.3(11). С.69 - 76.

Тупкало В.М. Бізнес – інжиніринг сучасних процесно – орієнтованих підприємств: монографія. К.: ДУТ. 2016. 281 с.

Офіційний сайт Товариство з обмеженою відповідальністю «Бюро Управлінського Консультування». URL: https://www.ua-region.com.ua/30726413 (Дата доступу: 4 листопада 2019 р.).

Офіційний сайт Консалтингова компанія «Супремум». URL:Режим доступу: http://i.supremum.com.ua/supremum/ (Дата доступу: 4 листопада 2019 р.).

Рожина О. Отношения «консультант-клиент». URL: http://www.consultingpr.narod.ru/ro.html (Дата доступу: 24 вересня 2019 р.).

Переверзев П.П. Анализ взаимосвязей бизнес-процессов, организационной структуры и функций информационных систем предприятия на основе матричного исчисления. Вестник ЮУрГУ. Серия «Экономика и менеджмент». 2015. № 4. С.75- 86.
Copyright (c) 2020 В.М. Тупкало

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua