DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.17.2020.216377

МОДЕЛЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ ВЕБ-РОЗРОБКИ

Н.С Кубишина, С.Д. Гутова

Анотація


Галузь інформаційних технологій займає важливу стратегічну позицію у розвитку держави, адже на сьогоднішній день це друга найбільша ґалузь з експорту послуг в Україні. Розвиток ринку веб-розробки, який є складовою IT-галузі, почав уповільнюватися. Зниження попиту на низькотехнологічні веб-продукти зумовлює підприємства створювати інноваційні веб-продукти та адаптуватися до нових ринкових умов, що визначає актуальність формування інноваційної політики. Проведене маркетингове дослідження та теоретико-методологічні засади формування моделі інноваційної політики підприємства стали підґрунтям для розроблення моделі реалізації інноваційної політики ТОВ «АІКРАФТ», що здійснює свою діяльність на ринку веб-розробки.  Для реалізації місії підприємству рекомендується здійснювати інноваційну діяльність та вдосконалити технологічну політику і процесну методологію, що дозволить створювати веб-продукти. Було запропоновано модель реалізації інноваційної політики для українського IT-підприємства з метою посилення конкурентоспроможності підприємства на ринку веб-розробки. В межах розробленої моделі були визначені найвпливовіші фактори маркетингового середовища діяльності підприємства на ринку веб-розробки, розглянуто оцінку інноваційного потенціалу підприємства, рекомендовано стратегію інноваційного розвитку підприємства та визначено напрямки вдосконалення інноваційної діяльності. Було розроблено комплекс практичних рекомендацій щодо вдосконалення технологічної політики та процесної методології підприємства, а також розглянуто показники оцінки інноваційної політики. Серед рекомендацій щодо вдосконалення технологічної політики можна зазначити наступні: впровадження високорівневих мов програмування; перехід від PHP 5 до PHP 7, перехід від платформи Flash до технології MotionUI,  перехід від бібліотеки jQuery до використання AngularJS, впровадження Djiango та Ruby on Rails як технологій для створення Backend частини веб-сайтів; впровадження якісно нових підходів тестування. Процесну методологію рекомендується вдосконалити наступними інноваціями: впровадження системи Continuous integration, впровадження Agile та Kanban, як нових процесів розробки веб-продуктів; формування стандартизованого процесу взаємодії із клієнтами та передачі проекту.


Ключові слова


інновації, інноваційна політика підприємства, технологічна політика, процесна методологія, ринок веб-розробки

Повний текст:

PDF

Посилання


Кубишина Н.С., Цапук О.Ю., Солнцев С.О. Маркетинговий механізм впровадження інноваційних розробок підприємствами енергетичного машинобудування [Текст] : монографія. К: НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського», 2017. 216 с.

Кубишина Н.С. , Лебеденко С. О. , Гнітецький Є. В., Черненко О. В., Маркетингове забезпечення інноваційних процесів промислових підприємств: монографія. К.: НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського», 2017. 166 с.

Десять главных IT-трендов ближайших 3-5 лет // hightech.fm. 2017. URL: https://hightech.fm/2017/10/09/gartner_it.

Проблеми та перспективи розвитку ІТ-галузі в Україні // spilnota.net.ua. 2018. URL: http://www.spilnota.net.ua/ru/article/id-1880/.

Кубишина Н.С., Цапук О.Ю. Концептуальні засади функціонування маркетингового механізму впровадження інноваційних розробок // Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 2014. № 11. C.356-362.
Copyright (c) 2020 Н.С Кубишина, С.Д. Гутова

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua