DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.17.2020.216398

АНАЛІЗ ГАЛУЗЕВОЇ СТРУКТУРИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ГОЛОВНИХ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА У ГАЛУЗІ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИРОБНИЧИХ ФУНКЦІЙ

А.М. Замрій, В.О. Капустян

Анотація


Стаття э продовженням дослідження моделі переозброєння Київського регіону в напрямку пошуку та аналізу факторів виробництва, які мають суттєвий вплив на обсяги виробництва галузі. При побудові моделі переозброєння було виявлено, що застосування статистичних показників пов’язаних з загальним капіталом галузі (інвестиції, актив, пасив) та кількості працюючих, у виробничій функції, призводить до неадекватних значень еластичності, які не мають економічного пояснення. Тому фактори виробничих функцій для кожної галузі окремо та для секторів в цілому потребують більш детального аналізу. Специфіка цього аналізу полягає в тому, що економіку України та її регіонів не можна віднести до планової або до ринкової, вона знаходиться на перехідному етапі, який має свої властивості. Від ринкового типу вона відрізняється швидкістю змін, значними структурними зрушеннями, інституційними пастками, відсутністю саморегуляції, ресурсами, які незатребувані ринковим попитом, але потребуючі певні витрати на підтримку. У статті була проаналізована галузева структура Київської області у період з 2010 по 2018 роки. Визначена основна рушійна галузь за обсягами виробництва. Зроблений якісний аналіз галузі з використанням найпоширеніших факторів виробництва за допомогою апарату виробничих функцій та методів попереднього аналізу потенційних факторів, які можуть впливати на обсяги виробництва у галузі. Виявлено недоліки при застосуванні капітальних інвестицій, витрат на оплату праці, середньооблікової кількості штатних працівників як факторів виробничої функції. Проведений широкий аналіз моделей з залученням великої кількості статистичних показників (23), які можуть  впливати на обсяги виробництва у галузі на базі кореляційно-регресійного аналізу та методів попереднього аналізу факторів виробництва. Відібрано модель з найкращими оцінками. На базі факторів виробництва та параметрів моделі зроблено висновки щодо важливості врахування людського капіталу як активу підприємств та торгівельної галузі в цілому. Надані окремі рекомендації щодо розвитку галузі та регіону в цілому.


Ключові слова


виробнича функція, фактори виробництва, людський капітал

Повний текст:

PDF

Посилання


Сурай А. С. Інституціональний підхід до розуміння формування та функціонування ділового середовища регіону //Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. – 2017. – №. 26 (2). – С. 32-35.

Омельянчик Д.А. Агентно-орієнтоване моделювання економіки: особливості, види, проблеми // Теорія оптимальних рішень. Москва: МГУ, 2013. 49 с.

Замрій А. М. Моделювання процесу технологічного переозброєння Київського регіону / А. М. Замрій, В. О. Капустян // Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". - 2019. - № 16. - С. 431-442.

Шумська С. С. Інструмент виробничої функції в дослідженні української економіки //Економіка та прогнозування. – 2007. – №. 4. – С. 104-123.

Бессонов В. А., Цухло С. В. Проблемы построения производственных функций в российской переходной экономике //Бессонов ВА, Цухло СВ. – 2002. – С. 5-89.

Державна служба статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим

доступу до ресурсу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Головне управління статистики у Київській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://kyivobl.ukrstat.gov.ua/

Головай Н.М. Вкладення в людський капітал і заробітна плата: обліковий аспект / Н.М. Головай //Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. Спец. вип. «Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики». – К.: КНЕУ, 2007. – Т. 1. – Ч. 1. – 520 с.
Copyright (c) 2020 А.М. Замрій, В.О. Капустян

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua