ГЕНЕЗИС РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ЇЇ ТРАКТУВАННЯ

Автор(и)

  • Т. П. Ткаченко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2424-6123

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.18.2021.240451

Анотація

Дослідження проведені з використаним наступних методів: систематизації – для виділення основних етапів розвитку теорії економічної безпеки; синтезу та формалізації  – для вивчення теоретичних підходів до визначення сутності та змісту поняття «економічна безпека»; узагальнення – для виділення системного підходу  у формулюванні визначення підходів до дефініцій «економічна безпека». Метою статті є дослідження становлення та розвитку теорії економічної безпеки у контексті системного підходу та виявлення основних векторів до трактування поняття «економічна безпека». Розвиток сучасних економічних систем відбувається в умовах зростання темпів змін за усіма напрямами, що викликає необхідність їх врахування при забезпеченні діяльності різноманітних суб’єктів економічних відносин. У статті розглянуто генезис понять «безпека» та «економічна безпека». Визначено, що теорія економічної безпеки розвивалась на протязі ХХ століття, та дозволила сформувати основні категорії. Досліджені основні вектори визначення сутності економічна безпека у сучасних наукових теоріях. Розглянуті рівні економічної безпеки, на яких ґрунтуються основні поняття теорії економічної безпеки. Рівнями економічної безпеки є: глобальний, національний, галузевий, регіональний, підприємницьких структур, особистий (або індивідуальний). Визначено взаємозв’язки між дефініціями «безпека», «небезпека», «загрози». Досліджено підходи до трактування поняття  «економічна безпека» та виявлено постійні процеси актуалізації даного поняття, доповнення їх категоріями «інтереси», «стабільність», «розвиток». Визначені особливості трактувань економічної безпеки у працях науковців, на основі яких виділено системний підхід до визначення поняття «економічна безпека» у сучасних креативних умовах функціонування економіки. Системний підхід до дослідження теорії економічної безпеки формується на основі двох векторів: сутнісного та комплексного. Подальший розвиток теорії економічної безпеки потребує вираховування темпів сучасних змін, адаптацій до них суб’єктів економічної безпеки та удосконалення трактування основних категорій теорії.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-22