ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГУ ВЗАЄМОВІДНОСИН НА РИНКУ ІТ-АУТСОРСИНГУ У ВОЄННИЙ ЧАС

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2307-5651.25.2023.11

Ключові слова:

ІТ-аутсорсинг, цифрові технології, маркетинг, взаємовідносини на ринку ІТ-аутсорсингу, воєнний стан, чинники впливу

Анотація

В статті показана актуальність розгляду проблеми маркетингу взаємодії на ринку ІТ-аутсорсингу у воєнний період. Показане місце української ІТ-індустрії в світових рейтингах. Розглянуто поняття аутсорсингу, визначено основні види його послуг. Надано визначення дефініції «ІТ-аутсорсинг» (інструмент оптимізації досягнення цілей підприємства шляхом передачі зовнішнім спеціалізованим компаніям непрофільних завдань, пов'язаних із наданням послуг у сфері цифрових технологій). Систематизовано основні асортиментні позиції послуг ринку ІТ-аутсорсингу. Виділено групи чинників мікросередовища та макросередовища, які визначають характер взаємовідносин на ринку ІТ-аутсорсингу. До мікро-чинників віднесено особливості діяльності суб'єктів ринку, з якими компанія, яка надає послуги ІТ-аутсорсингу, перебуває у безпосередній взаємодії (клієнти, постачальники, конкуренти, контактні аудиторії, посередники, банки, засоби інформації тощо). Здійснено аналіз впливу найбільш вагомих на даний час чинників макросередовища на особливості маркетингу взаємовідносин на ринку ІТ-аутсорсингу: воєнний стан в Україні, демографічні чинники, економічний стан, науково-дослідний прогрес - дослідження та розробки в галузі інформаційних технологій, правова ситуація в країні (проблеми комплаєнс-контролю та етичного ведення бізнесу), валютне регулювання та обмеження НБУ. Доведено дуальний вплив кризових явищ, пов’язаних з війною на економічні чинники взаємовідносин на ринку ІТ-аутсорсингу: з одного боку, вплив війни безпосередньо на IT-галузь, а з іншого– наслідки війни для споживачів послуг ІТ-аутсорсингу. Запропоновано основні напрямки вдосконалення маркетингу взаємовідносин на ринку IT-аутсорсингу під час військової агресії росії та на період відновлення України після перемоги: розвиток та підтримка лідерських навичок разом із активним залученням корпоративної культури; удосконалення якісної комплексної ІТ-інфраструктури, спроможної забезпечити цілодобовий режим роботи бізнес-процесів; підтримка спільних досліджень та розробок в ІТ-сфері; удосконалення нормативно-правової бази; перейняття найкращого світового досвіду; антикризові заходи щодо покращення стабільності ІТ-компаній; підтримка ІТ-стартапів; впровадження еРезидентства; вдосконалення кадрової ІТ- політики.

Посилання

4 тренди ІТ-ринку праці під час війни: дослідження. ITEXPERT. 14.09.2022. URL: https://itexpert.work/uk/4-trendy-it-rynku-praczi-pid-chas-vijny-doslidzhennya-itexpert/

International Data Corporation: Міжнародна дослідницька та консалтингова компанія. URL: http://idcukraine.com/ua

Market-Visio Consulting. Портал компанії з досліджень ринку ІТ та телекомунікацій. URL: https://www.marketvisio.fi/en/services-for-ict-organisations

Даниленко Ю. Як повномасштабна війна вплинула на IT-індустрію. Дослідження IT Ukraine Association. SPEKA. 09.12.2022. URL: https://speka.media/yak-povnomasstabna-viina-vplinula-na-it-industriyu-doslidzennya-it-ukraine-association-p6o7np

Довіра і корупція під час війни. Трансперенсі Інтернешнл Україна. 09.12.2022. URL: https://ti-ukraine.org/blogs/dovira-i-koruptsiya-pid-chas-povnomasshtabnoyi-vijny/

Кроленко І. Бути чи не бути преференціям для ІТ-спеціалістів під час війни? ЦЕНЗОР.НЕТ. 29.06.2022. URL: https://censor.net/ua/r3350944

Куліков Є. Як працюють в умовах війни компанії, що спеціалізуються на ІТ аутсорсингу. KO.ІТ для бізнесу. 24.03.2022.

URL:https://ko.com.ua/yak_pracyuyut_v_umovah_vijni_kompaniyi_shho_specializuyutsya_na_it_autsorsingu_140619

Откаленко О.М. Аналіз ринку аутсорсингу в Україні. URL: http://vtei.com.ua/images/2020/25_03_2020/3/15.pdf

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Результати національного дослідження IT-індустрії. ITUKRAINE. 20.01.2022. URL: https://itukraine.org.ua/results-of-a-national-study-of-the-it-industry.html

Рубан Д. Уроки ділової доброчесності під час війни Економічна правда. 09.12.2022. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/12/9/694792/

Савченко В. Дві компанії вже закрилися, все ускладнюватиметься: що чекає на українське IT через війну. HIGHLOAD.TODAY. 23.06.2022 URL: https://highload.today/uk/blogs/dvi-kompaniyi-vzhe-zakrilisya-vse-uskladnyuvatimetsya-shho-chekaye-na-ukrayinske-it-cherez-vijnu/

Савченко В. IT не здається: як змінилася ситуація в галузі під час війни. MIND.UA. 16.04.2022. URL: https://mind.ua/openmind/20239640-it-ne-zdaetsya-yak-zminilasya-situaciya-v-galuzi-pid-chas-vijni

Саінчук А.О. Аналіз ринку аутсорсингових підприємств в Україні. Економічний вісник Донбасу. 2019. № 2 (56). С. 135–144. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/158409/18-Sainchuk.pdf?sequence=1

Семенишин В. Як світ оцінює кризу ІТ через війну в Україні. NEW VOICE. 25.07.2022. URL: https://nv.ua/ukr/opinion/it-v-ukrajini-shcho-zminilosya-pid-chas-viyni-dlya-it-specialistiv-novini-ukrajini-50258721.html

Стрельніков О.Українське IT на воєнних рейках — що відбувається з галуззю просто зараз і чого чекати після перемоги. 06.04.2022. URL: https://dou.ua/lenta/articles/ukrainian-it-during-the-war/

Українська ІТ-галузь під час війни: де шукати роботу програмістам та чого очікувати від ринку у 2023 році? AIN. 01.11.2022. URL: https://ain.ua/2022/11/01/ukrayinska-it-galuz-pid-chas-vijny-ta-pislya-de-shukaty-robotu-programistam-ta-chogo-ochikuvaty-vid-rynku-u-2023-roczi/

Федоров М. ІТ під час війни: виклики, досягнення, перспективи. INTERFAX -Україна. 30.12.2022. URL: https://interfax.com.ua/news/blog/881572.html

Фейдер П. Харді Б. Оцінка клієнтської бази в контрактних умовах: небезпека ігнорування неоднорідності. Журнал менеджменту № 9 (3): 2011. с. 111–126.

Чечуліна К., Барліт І. Як новації валютного регулювання НБУ впливають на бізнес. LIGA ZAKON. 13.07.2022. URL: https://biz.ligazakon.net/analitycs/211851_yak-novats-valyutnogo-regulyuvannya-nbu-vplivayut-na-bznes

Швець А. Код успіху. Як українська IT-індустрія зростає навіть під час війни DSNEWS.UA. 15.12.2022. URL: https://www.dsnews.ua/ukr/economics/kod-uspihu-yak-ukrajinska-it-industriya-zrostaye-navit-pid-chas-viyniit-15122022-471089

Шихов С. Як змінився ринок праці в IT через війну. Економічна правда. 08.06.022. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/06/8/687956/

4 trends of the IT labor market during the war: research. [4 trendy IT-rynku pratsi pid chas viyny: doslidzhennya]. ITEXPERT. 14.09.2022. Available at: https://itexpert.work/uk/4-trendy-it-rynku-praczi-pid-chas-vijny-doslidzhennya-itexpert/

International Data Corporation: International research and consulting company. Available at: http://idcukraine.com/ua

Market-Visio Consulting. IT and telecommunications market research company portal. Available at: https://www.marketvisio.fi/en/services-for-ict-organisations

Danylenko Yu. (2022). How a full-scale war affected the IT industry. Research. IT Ukraine Association. [Yak povnomasshtabna viyna vplynula na IT-industriyu. Doslidzhennya IT Ukraine Association]. SPEKA. 09.12.2022. Available at: https://speka.media/yak-povnomasstabna-viina-vplinula-na-it-industriyu-doslidzennya-it-ukraine-association-p6o7np

Trust and corruption during wartime. [Dovira i koruptsiya pid chas viyny] Transparency International Ukraine. 09.12.2022. Available at: https://ti-ukraine.org/blogs/dovira-i-koruptsiya-pid-chas-povnomasshtabnoyi-vijny/

Krolenko I. (2022). Analysis To be or not to be preferences for IT specialists during the war? [Buty chy ne buty preferentsiyam dlya IT-spetsialistiv pid chas viyny] CENSOR.NET 29.06.2022. Available at: https://censor.net/ua/r3350944

Kulikov E. (2022). How companies specializing in IT outsourcing work in wartime. [Yak pratsyuyutʹ v umovakh viyny kompaniyi, shcho

spetsializuyutʹsya na IT aut·sorsynhu]. KO.IT for business 24.03.2022. Available at: https://ko.com.ua/yak_pracyuyut_v_umovah_vijni_kompaniyi_shho_specializuyutsya_na_it_autsorsingu_140619

Otkalenko O.M. (2020). Analysis of the outsourcing market in Ukraine. [Analiz rynku aut·sorsynhu v Ukrayini] URL: http://vtei.com.ua/images/2020/25_03_2020/3/15.pdf

Official website of the State Statistics Service of Ukraine. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/

The results of the national research of the IT industry. [Rezulʹtaty natsionalʹnoho doslidzhennya IT-industriyi]. ITUKRAINE. 20.01.2022. Available at: https://itukraine.org.ua/results-of-a-national-study-of-the-it-industry.html

Ruban D. (2022). Lessons of Business Integrity in Wartime [Uroky dilovoyi dobrochesnosti pid chas viyny]. Ekonomichna pravda. 09.12.2022. Available at: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/12/9/694792/

Savchenko V. (2022). Two companies have already closed, everything will be complicated: what awaits Ukrainian IT because of the war. [Dvi kompaniyi vzhe zakrylysya, vse uskladnyuvatymetʹsya: shcho chekaye na ukrayinsʹke IT cherez viynu]. HIGHLOAD.TODAY. 23.06.2022 Available at: https://highload.today/uk/blogs/dvi-kompaniyi-vzhe-zakrilisya-vse-uskladnyuvatimetsya-shho-chekaye-na-ukrayinske-it-cherez-vijnu/

Savchenko V. (2022). IT does not give up: how the situation in the industry changed during the war. [IT ne zdayetʹsya: yak zminylasya sytuatsiya v haluzi pid chas viyny]. MIND.UA. 16.04.2022. Available at: https://mind.ua/openmind/20239640-it-ne-zdaetsya-yak-zminilasya-situaciya-v-galuzi-pid-chas-vijni

Sainchuk A.O. (2019). Market analysis of outsourcing enterprises in Ukraine. [Analiz rynku aut·sorsynhovykh pidpryyemstv v Ukrayini] Ekonomichnyy visnyk Donbasu. 2019. № 2 (56). С. 135-144. Available at: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/158409/18-Sainchuk.pdf?sequence=1

Semenyshyn V. (2022). How the world assesses the IT crisis due to the war in Ukraine. [Yak svit otsinyuye kryzu IT cherez viynu v Ukrayini]. NEW VOICE. 25.07.2022. Available at: https://nv.ua/ukr/opinion/it-v-ukrajini-shcho-zminilosya-pid-chas-viyni-dlya-it-specialistiv-novini-ukrajini-50258721.html

Strelnikov O. (2022). Ukrainian IT on war rails — what is happening to the industry right now and what to expect after victory. [Ukrayinsʹke IT na voyennykh reykakh — shcho vidbuvayetʹsya z haluzzyu prosto zaraz i choho chekaty pislya peremohy]. 06.04.2022. Available at: https://dou.ua/lenta/articles/ukrainian-it-during-the-war/

The Ukrainian IT industry during the war: where to look for work for programmers and what to expect from the market in 2023? [Ukrayinsʹka IT-haluzʹ pid chas viyny: de shukaty robotu prohramistam ta choho ochikuvaty vid rynku u 2023 rotsi?] AIN. 01.11.2022. Available at: https://ain.ua/2022/11/01/ukrayinska-it-galuz-pid-chas-vijny-ta-pislya-de-shukaty-robotu-programistam-ta-chogo-ochikuvaty-vid-rynku-u-2023-roczi/

Федоров М. ІТ під час війни: виклики, досягнення, перспективи. INTERFAX -Україна. 30.12.2022. Available at: https://interfax.com.ua/news/blog/881572.html

Fader P. Hardy B. (2011). Estimating the client base in contractual settings: the danger of ignoring heterogeneity. [Otsinka kliyent·sʹkoyi bazy v kontraktnykh umovakh: nebezpeka ihnoruvannya neodnoridnosti]. Journal of management No. 9 (3): 2011. р. 111–126.

Chechulina K., Barlit I. (2022). How innovations in currency regulation of the NBU affect business. [Yak novatsiyi valyutnoho rehulyuvannya NBU vplyvayutʹ na biznes]. LIGA ZAKON. 13.07.2022. Available at: https://biz.ligazakon.net/analitycs/211851_yak-novats-valyutnogo-regulyuvannya-nbu-vplivayut-na-bznes

Shvets A. (2022). Code of success. How the Ukrainian IT industry grows even during the war. [Kod uspikhu. Yak ukrayinsʹka IT-industriya zrostaye navitʹ pid chas viyny]. DSNEWS.UA. 15.12.2022. Available at: https://www.dsnews.ua/ukr/economics/kod-uspihu-yak-ukrajinska-it-industriya-zrostaye-navit-pid-chas-viyniit-15122022-471089

Shikhov S. (2022). How the labor market in IT changed because of the war. [Yak zminyvsya rynok pratsi v IT cherez viynu]. Ekonomichna pravda. 08.06.022. Available at: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/06/8/687956/

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-08