ПОБУДОВА ТРЬОХСЕКТОРНОЇ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ З ЕНДОГЕННИМ ПОКАЗНИКОМ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОГРЕСУ

Автор(и)

  • М.В. Завальна Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна https://orcid.org/0000-0001-8792-5783
  • Г.А. Мажара Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна https://orcid.org/0000-0002-1860-756X

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.25.2023.278606

Ключові слова:

економічне зростання, модель ендогенного зростання, трьохсекторна модель макроекономічного зростання, показник технологічності, людський капітал, обсяг виробництва

Анотація

В даній статті була побудована трьохсекторна модель економічного зростання з ендогенним показником технологічного прогресу, яка враховує дослідницький, сировинний сектори та сектор кінцевого виробництва, а також особливості економіки України та актуальне геополітичне становище. Була проведена специфікація побудованої моделі за допомогою принципів регресійного та статистичного аналізу, що дозволило продемонструвати доцільність її практичного застосування. За допомогою відповідного програмного забезпечення була здійснена оптимізація моделі, знайдений оптимальний розподіл інвестицій та трудових ресурсів між секторами та капіталом на три наступні роки, а саме 2023, 2024 та 2025 роки. Результати оптимізації дозволили зробити висновки про доцільність рівномірного розподілу інвестицій між секторами та капіталами і необхідній дещо більшої концентрації економічно-активного населення в сировинному секторі.

Посилання

Solow R.M. A Contribution to the Theory of Economic Growth. The Quarterly Journal of Economics. 1956 Vol. 70, № 1, p. 65–94. URL: https://www.jstor.org/stable/1884513

Swan T.W. Economic Growth and Capital Accumulation. Economic Record. 1956 Vol. 32, № 2, p. 334–361. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1475-4932.1956.tb00434.x

Lucas R.E.Jr. On the mechanics of economic development. Journal of Monetary Economics. 1988 Vol. 22, № 1, p. 3–42. URL:https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0304393288901687?via%3Dihub

Romer P.M. The Origins of Endogenous Growth. The Journal of Economic Perspectives. 1994 Vol. 8, № 1, p. 3–22. URL: https://www.jstor.org/stable/2138148

Harrod R. F. An Essay in Dynamic Theory. The Economic Journal. 1939 Vol. 49, № 193, p. 14–33. URL: https://www.jstor.org/stable/2225181?origin=crossref

Evsey D. Domar Capital Expansion, Rate of Growth, and Employment. Econometrica. 1946 Vol. 14, № 2 p. 137–147. URL: https://www.jstor.org/stable/1905364

Cass D. Optimum Growth in an Aggregative Model of Capital Accumulation. The Review of Economic Studies. 1965 Vol. 32, № 3, p. 233–240 URL: https://www.jstor.org/stable/2295827

Tjalling C. Koopmans On the Concept of Optimal Economic Growth. Cowles Foundation Discussion Papers. 1963 №163. URL: https://elischolar.library.yale.edu/cowles-discussion-paper-series/392

K. J. Arrow The Economic Implications of Learning by Doing. Readings in the Theory of Growth. 1971 p 131–149. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-349-15430-2_11

Ляшенко О. І. Моделювання економічного зростання при умові навчання на власному досвіді та розповсюдженні знань. ВІСНИК Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2016. № 4(181). С. 12–17.

Диленко В., Шляпина Н. Математичне моделювання оптимального економічного зростання з урахуванням НТП і фактору знецінення благ. Вісник Хмельницького національного університету. 2012. Т. 3, № 4. С. 172–176. URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2012_4_3/172-176.pdf.

Назаренко О., Манько Н. Імітація та прогнозування економічного зростання за допомогою моделі трисекторної економіки типу Солоу. Механізм регулювання економіки. 2009. Т. 1, № 4. С. 136–142. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/3502/1/4.2.pdf.

Mankiw N.G., Romer D., Weil D.N. A Contribution to the Empirics of Economic Growth. The Quarterly Journal of Economics. 1992 Vol. 107, № 2, p 407–437. URL: http://dxie.people.ust.hk/Econ5250/MRW%20QJE%201992.pdf

Офіційний сайт Державної служби статистики України URL: http://www.ukrstat.gov.ua

Wealth Accounts. The World Bank. URL: https://databank.worldbank.org/source/wealth-accounts.

Solow R.M. (1956) A Contribution to the Theory of Economic Growth. The Quarterly Journal of Economics. Vol. 70, № 1, p. 65–94. Available at: https://www.jstor.org/stable/1884513

Swan T.W. (1956) Economic Growth and Capital Accumulation. Economic Record. Vol. 32, № 2, p. 334–361. Available at: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1475-4932.1956.tb00434.x

Lucas R.E.Jr. (1988) On the mechanics of economic development. Journal of Monetary Economics. Vol. 22, № 1, p. 3–42. Available at: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0304393288901687?via%3Dihub

Romer P.M. (1994) The Origins of Endogenous Growth. The Journal of Economic Perspectives. Vol. 8, № 1, p. 3–22. Available at: https://www.jstor.org/stable/2138148

Harrod R.F. (1939) An Essay in Dynamic Theory. The Economic Journal. Vol. 49, № 193, p. 14–33. Available at: https://www.jstor.org/stable/2225181?origin=crossref

Evsey D. (1946) Domar Capital Expansion, Rate of Growth, and Employment. Econometrica. Vol. 14, № 2 p. 137–147. Available at: https://www.jstor.org/stable/1905364

Cass D. (1965) Optimum Growth in an Aggregative Model of Capital Accumulation. The Review of Economic Studies. Vol. 32, № 3, p. 233–240 Available at: https://www.jstor.org/stable/2295827

Tjalling C. (1963) Koopmans On the Concept of Optimal Economic Growth. Cowles Foundation Discussion Papers. №163. Available at: https://elischolar.library.yale.edu/cowles-discussion-paper-series/392

Arrow K. J. (1971) The Economic Implications of Learning by Doing. Readings in the Theory of Growth. p 131–149. Available at: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-349-15430-2_11

Liashenko O. (2016) Modeling of economic growth under the condition of learning from experience and dissemination of knowledge. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. № 4(181). p. 12–17.

Dilenko V., Shlyapina N. (2012) Mathematical modeling of optimal economic growth with regard to STP and the factor of depreciation of goods. Bulletin of Khmelnytsky National University. Vol. 3, № 4. p 172–176. Available at: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2012_4_3/172-176.pdf

Nazarenko O., Manko N. (2009) Simulation and forecasting of economic growth using the Solow model of three-sector economy. Mechanism of economy regulation. Vol. 1, № 4. p. 136–142. Available at: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/3502/1/4.2.pdf

Gregory N., Mankiw, Romer D., David N., Weil A. (1992) Contribution to the Empirics of Economic Growth. The Quarterly Journal of Economics. Vol. 107, № 2, p 407–437. Available at: http://dxie.people.ust.hk/Econ5250/MRW%20QJE%201992.pdf

Official website of the State Statistics Service of Ukraine. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua

Wealth Accounts. The World Bank. Available at: https://databank.worldbank.org/source/wealth-accounts.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-08

Номер

Розділ

Економіко-математичне моделювання бізнесових процесів