Модель діяльності підприємства з виробництва твердого біопалива на локальному ринку

І. Д. Фартушний, В. Ю. Михальчин

Анотація


В даній статті зроблено огляд наукових досліджень в сфері моделювання виробництва твердого біопалива, дано оцінку повноти розкриття теми, сформовано математичну модель діяльності підприємства на ринку твердого біопалива, розглядається задача ефективності діяльності невеликого підприємства з виробництва твердого біопалива на локальному ринку та досліджується оптимальна стратегія підприємства. Параметрами системи виступають: об’єм сировини, об’єм продукції, прибуток та капітал підприємства, а також ринкова ціна. Параметрами управління системи являються: ціна на купівлю сировини, ціна на продаж сировини, кількість працівників та частка інвестицій в підприємство. За критерій якості взято сумарне нарощення капіталу та фінансів підприємства.


Ключові слова


модель підприємства; оптимізація; тверде біопаливо

Повний текст:

PDF

Посилання


Економічні аспекти державних витрат та необхідність державної підтримки ринку біопалива [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1008

Климчук М.М. Розвиток ринку твердого біопалива в Україні / М.М. Климчук. – Формування ринкових відносин в Україні №2 (129)2012. – 143-147 с.

Mahdi Mobini. Simulation of wood pellet production and distribution supply chains / Mahdi Mobini, Taraneh Sowlati, Shahab Sokhansanj // University of British Columbia, Department of Wood Science, Faculty of Forestry, Vancouver, Canada

Анна Кузнєцова. Виробництво пелет в Україні: прибутковий варіант сталого розвитку? / Серія консультативних робіт. Німецько-Український Аграрний Діалог. – Київ, 2012.

Карло Хамелінськ. Попит на стале біопаливо в ЄС / Семінар з сертифікації сталості біопалива. – Київ, 2013.

Гелетуха Г.Г. Перспективи використання відходів сільського господарства для виробництва енергії в Україні / Аналітична записка Біоенергетична асоціація України №7. – 2014.

Посібник «Економічне обґрунтування доцільності переходу на опалення твердим біопаливом. Гармонізація українських стандартів та стандартів ЄС» / «Український Пелетний Союз». – 2014.

Бізнес план. Виробництво і використання альтернативного палива із відходів / ТОВ «ЕнергоТехноПарк». – 2012.

Федорейко В.С. «Підвищення ефективності електротехнологічного комплексу для виробництва твердого біопалива з використанням нейроконтролера» / Федорейко В.С., Рутило М.І., Іскерський І.С. – Науковий вісник НГУ, – 2013, № 5. – 78-85 с.

Чернышев С.Л. Моделирование экономических систем и прогнозирование их развития: [учебник] / С.Л. Чернышев. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2003. – 232 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 І. Д. Фартушний, В. Ю. Михальчин

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

2014-2015 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
2014-2015 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2015 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua