ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ В ПРОМИСЛОВО РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ

О. І. Андрусь

Анотація


В роботі узагальнено економічні функції держави в умовах розвиненого ринку в контексті державного регулювання процесів ціноутворення в промислово розвинених країнах світу. Досвід державного регулювання ціноутворення в США, Канади, Японії, ЄС та Китаю свідчить про значний вплив держави на означені процеси.

Цінове регулювання в розвинених країнах світу забезпечується адміністративно-правовими та соціально-економічними механізмами – визначальними інструментами економічної стабільності. Означені механізми державного впливу на процеси ціноутворення забезпечують ефективне використання обмежених ресурсів та ефективний споживчий попит, сприяють розв’язанню багатьох соціально-економічних проблем, створюють умови для розвитку людини в суспільстві, підпорядковують виробництво соціально значущих товарів і послуг суспільним потребам з метою попередження інфляції, монополізму виробників, зростання цін на сировинні та енергетичні ресурси, ефективного кредитування інвестиційних процесів.

Результати дослідження можуть бути використані в подальшому вивченні проблем підвищення ефективності національного ціноутворення, зокрема обґрунтування методологічних основ, підвищення ефективності національного ціноутворення стратегічних та соціально значущих галузей, які безумовно потребують державної підтримки.

Ключові слова


ефективність; ціна; ціноутворення; державне регулювання; розвинені країни світу; законодавче забезпечення.

Повний текст:

PDF

Посилання


Чувилин Е. Д. Государственное регулирование и контроль цен в капиталистических странах / Е. Д. Чувилин, В.Г. Дмитриева. - М. : Финансы и статистика, 1991. – 350с.

Липсиц И. В. Ценообразование (Управление ценообразованием в организации) / И. В. Липсиц ; 3 изд. переаб. и доп. - М. : Экономистъ, 2004. – 448с.

Лев М. Ю. Регулирование ценообразования в развитых странах / М. Ю. Лев. - СПб. : ГУЭиФ. - 2004. – 430 с.

Евдокимова Т.Г. Теория и практика управления ценами / Т. Г. Евдокимова, Г. А. Маховикова, И. А. Желтякова, С. В. Переверзева. - СПб. : Издательский дом «Нева» - 2008. – 208 с.

Долан Р. Дж. Еффективное ценообразование / Р. Дж. Долан, Г. Саймон. – М. : Издательство «Финансы», 2005. – 416 с.

Трушицын С. Н. Особенности государственного регулирования цен во Франции. / С. Н. Трушицын // Вопросы экономики. – 1992. – №6. – С.52 – 59.

Официальный сайт Института США и Канады Российской академии наук (ИСКРАН). [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.iskran.ru

Body of knowledge on infrastructure Regulation. [Electronic resource]. - Access: http://www.regulationbodyofknowledge.org/

Une loi de une un droit régularisation et un prix (1945, dans une rédaction un 71 an) Une Belgique senat, 07.12.1971 / http://www.senate.be/

Gesetz über Preisen das 1948 in Schriftleitung das 1988. Ausfertigungsdatum: 10.04.1948.

United Kingdom's Office for National Statistics (ONS) [Electronic resource]. - Access: http://www.ons.gov.uk/ons/taxonomy/index.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 О. І. Андрусь

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

2014-2015 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
2014-2015 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2015 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua