DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.13.2016.80090

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ЦИКЛІЧНОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОМІСТКИХ ПІДПРИЄМСТВ У СИСТЕМІ «НАУКА-ВИРОБНИЦТВО»

О. М. Згуровський, Я. І. Кологривов

Анотація


У статті опрацьовано офіційні дані наукомістких підприємств України «Квазар», «Красилівський машинобудівний завод» та Наукового Парку «Київська Політехніка» щодо стану і характеру їх фінансової діяльності за період з 2008 по 2013 рр. Метою є дослідження закономірностей прояву циклічності в діяльності українських наукомістких підприємництв у системі «наука-виробництво». Обґрунтування проявів циклічностей розвитку ґрунтується на економічному аналізі показників фінансової звітності досліджуваних підприємств. Аналізуючи складову інноваційної діяльності підприємств визначено, що циклічність розвитку сфер  наукомісткого підприємництва у системі «наука-виробництво» полягає у ефективному функціонуванні механізму національної інноваційно-інвестиційної системи у взаємодії освіти і науки, генерації знань та виробництва. Науково-технічне співробітництво здійснюється, як правило, проведенням спільних наукових досліджень, комерціалізацією технічних розробок (форми: спеціалізація та кооперування), здійсненням спільних заходів. Циклічні закономірності проявляються у річному бізнес-циклі, особливостями якого для предмету досліджень є сильний взаємозв’язок з системою освіти і науки.


Ключові слова


циклічність наукомістких підприємств; інноваційний розвиток; освіта і наука; генерація знань; інноваційне виробництво

Повний текст:

PDF

Посилання


Стендфордський університет. Історія розвитку університету в площині становлення «Силіконової Долини» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.stanford.edu/about/history/history_ch3.html

Ізраїльський інститут технологій. Історія розвитку і становлення технологічного парку «Техніон» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.technion.ac.il/en/technion-israel-institute-of-technology/

Науково-технологічне місто Кіста, м.Стокгольм, Швеція [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.kth.se/en/ict/om/kista-science-city-1.9004

Технополіс Середньо-східного технічного університету «Metutech», Туреччина [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/ppt_presentations/2009/ip/Ankara/metutech_tto.pdf

Корпорація «Київська Політехніка». Розвиток інноваційної екосистеми НТУУ «КПІ» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://spark.kpi.ua/uk/node/140

Публічне акціонерне товариство «Квазар». Окрема фінансова звітність станом на 31 грудня 2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kvazar.com/index.php?option=com_content&task=view&id=178&Itemid=245

Публічне акціонерне товариство «Красилівський машинобудівний завод». Окрема фінансова звітність станом на 31 грудня 2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.aton.ua/uk/about-us
Copyright (c) 2020 О. М. Згуровський, Я. І. Кологривов

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua