DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.13.2016.80091

ІНДЕКСИ ПОЛІТИЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ УРЯДУ У ПЕРЕДБАЧЕННІ ЗАГРОЗ КРАЇНІ

С. В. Войтко, Я. Ю. Цимбаленко

Анотація


Визначено актуальність дослідження геополітичних викликів сьогодення. Здійснено вибірку даних для аналізу, у яку увійшли наукові доробки The Worldwide Governance Indicators (WGI). Сформовано базу порівняння на основі індексу політичної стабільності, індексу ефективності роботи уряду та індексу якості регулювання. Окреслено гіпотезу про те, що політична стабільність у країні залежить від якості регулювання та ефективності роботи уряду. Запропонована та апробована методика дослідження місця положення країн у координатах обраних індексів. Визначено можливі причини політичної нестабільності. Розраховано числові значення кореляційного зв’язку для індексів. Візуалізовано розміщення країн у двомірному просторі для індексу політичної стабільності та індексу якості регулювання. Визначено країни-сусіди для України у просторі визначених індексів. Доведено, що запропонований методичний підхід надає змогу об’єктивно оцінити стан дестабілізуючих політичних процесів на можливі збройні конфлікти.

Ключові слова


політична стабільність; ефективність роботи уряду; якості державного регулювання

Повний текст:

PDF

Посилання


The Worldwide Governance Indicators (WGI) project [Electronic Resource] The World Bank Group, 2014. – Mode of access : http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home

Kaufmann D. The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues / D. Kaufmann, A. Kraay, M. Mastruzzi // World Bank Policy Research Working Paper, September, 2010. – No. 5430. – 31 p.

Офіційний сайт HF [Electronic Resource] : Heritage Fundation. – Електрон. дан. , 2015. – Mode of access : www.heritage.org

Офіційний сайт WEF [Electronic Resource] : World Ecomomic Forum. – Електрон. дан., 2015. – Mode of access : www.weforum.org.

База даних Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://wdc.org.ua/uk/data

Офіційний сайт The World Bank. Data & Research. [Electronic Resource] – Mode of access : http://data.worldbank.org/

Foreign Policy: Рейтинг несостоятельности государств мира (Failed States Index) — 2013 [Electronic Resource] – Mode of access : http://www.foreignpolicy.com/

Center for Defence Information [Electronic Resource] – Mode of access : http://www.crin.org/en/library/organisations/center-defence-information
Copyright (c) 2020 С. В. Войтко, Я. Ю. Цимбаленко

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua