МЕХАНІЗМ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ ЯК ІНСТРУМЕНТ КОНТРОЛЮ ЗА ОПЕРАЦІЯМИ МІЖ ПОВ’ЯЗАНИМИ ОСОБАМИ

А. В. Гречко

Анотація


В статті досліджено проблеми трансфертного ціноутворення в Україні як інструменту мінімізації бази оподаткування податком на прибуток підприємств. Проведено аналіз історико-економічних засад формування трансфертних цін. Вивчено законодавчу база з питань трансфертного ціноутворення та систематизовано основні критерії визнання операцій підконтрольними. Досліджено механізм регулювання державною фіскальною службою України контрольованих операцій між взаємопов’язаними особами. Встановлено перелік осіб які вважаються взаємопов’язаними. Розглянуто основні методи трансфертного ціноутворення, що застосовуються в Україні, надано їх коротку характеристику. Здійснено дослідження міжнародної документації по врегулюванню питань формування трансфертних цін. Встановлено невідповідність штрафних санкцій до платників податків, які підпадають під категорію взаємопов’язаних осіб і здійснюють підконтрольні операції.Обґрунтовано необхідність створення розширеної бази ринкових цін та надано ряд практичних рекомендацій по підвищенню ефективності процесу регулювання трансфертного ціноутворення в Україні.

Ключові слова


Трансфертне ціноутворення, пов’язані особи, контрольовані ціни, транснаціональні корпорації, система оподаткування, податок на прибуток

Повний текст:

PDF

Посилання


Schmalenbach E. ÜberVerrechnungspreise / E. Schmalenbach // ZeitschriftfürhandelswissenschaftlicheForschung. – 1909. – Vol. 3. – No. 3. – S. 165 –185.

Ewert R. InterneUnternehmensrechnung / R. Ewert, A. Wagenhofer. – 6 Aufl. – Berlin : Springer, 2005. – 760 s.

Anthony R. N. ManagementControlSystems / R. N. Anthony, J. Dearden. – Irwin, IL, 1984.

Друри К. Управленческийучет для бизнес-решений : учебник / К. Друри ; пер. с англ. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. — 655 с.

Küpper H. U. SystemederKosten- undErlösrechnung / H. U. Küpper, M. Schweitzer. – 8, überarb. Aufl. – München : Vahlen, 2003.

Pfaff D. VerrechnungspreiseinderUnternehmenspraxis / D. Pfaff, U. Stefani // Controlling. – 2006. – No. 10. – S. 517 – 524.

Офіційний сайт Державної фіскальної службиУкраїни [Електронний ресурс]. – Peжимдoступу:http://sfs.gov.ua/.

Аткинсон М.Налоговыепоследствия трансфертного ценообразования: Доклад // gsl.org.

TransferPricingTechnicalAssistance (2011). GlobalTaxSimplificationProgram / PresentationgivenbyRajulAwasthi (Brussels, 24 February 2011) // www.taxcompact.net.

Бегунц А.О. Государственноерегулирование трансфертного ценообразования в системетранснациональныхкорпораций: Дис... канд. экон. наук: 08.02.03 / Харьковскийнациональный ун-т им. В.Н. Каразина. – Х., 2006. – 239 с.

Податковий кодекс України. Відомості Верховної Ради України: – К.: редакція від 20.09.2015 року. – [електронний ресурс] – Режим доступу : www.rada.gov.ua

Непесов К.А. Податкові аспекти трансфертного ціноутворення: порівняльний аналіз досвіду Росії і зарубіжних країн. – М.: ВолтерсКлувер, 2007. – 304 с.
DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.13.2016.80095

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 А. В. Гречко

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua