ДІАГНОСТИКА ОСНОВНИХ КОМПОНЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ РОЗПОДІЛЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

С. О. Тульчинська, Б. П. Чорній

Анотація


Стаття присвячена проблемам заощадження електроенергії в сучасних умовах нарощення загроз та ризиків в Україні за рахунок залучення інвестиційних ресурсів у підприємства розподілення електроенергії. У статті проаналізовано парк освітлювальних приладів за різними видами ламп та різними суб’єктами споживачів, а також проведено порівняння освітлювальних приладів з різними видами ламп та розподілення освітлювальних приладів за суб’єктами споживачів в Україні та за кордоном. Запропоновано заміну ламп накалювання при вуличному освітленні на більш енергоекономні види як один із напрямів заощадження електроенергії, що сприятиме загальній економії споживаємої електроенергії у містах, скороченню навантаження на електромережі тощо. Обґрунтовано необхідність заходів щодо підвищення енергоефективності, що досягається за рахунок: заміни ламп накалювання в освітлювальних приладах вуличного освітлення на освітлювальні прилади зі світлодіодними лампами нового покоління; використання в освітлювальних приладах електронної пускорегулюючої апаратури; заміни повітряних неізольованих алюмінієвих проводів на самонесучі ізольовані проводи; автоматизованого контролю і управління освітленням. Доведена необхідність державної підтримки процесу залучення інвестиційних ресурсів у підприємства розподілення електроенергії, у тому числі за використанням диверсифікації джерел інвестиційних ресурсів на засадах державно-приватного партнерства за рахунок модернізації вуличного освітлення. Визначено специфічні ознаки залучення інвестиційних ресурсів у підприємства розподілення електроенергії.

Ключові слова


інвестиційні ресурси; підприємства розподілення електроенергії; електроенергія; вуличне освітлення; джерела світла; диверсифікація джерел інвестиційних ресурсів

Повний текст:

PDF

Посилання


Айзенберг Ю. Б. Справочная книга по светотехнике [Текст] / Ю. Б. Айзенберг. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Знак, 2006. – 972 с.

Асоціація міст України: Лучшие практики энергосбережения в городах / Зелене Світло – програма модернізації та енергозбереження для системи вуличного освітлення міста [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.auc.org.ua/news/pidsumki-dnya-derzhavno-privatnogo-partnerstva

Бланк И. А. Основы инвестиционного менеджмента [Текст] / И. А. Бланк // 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Ольга, Ника-Центр, 2006. – 552 с.

Використання фінансових інститутів при реалізації місцевих проектів розвитку інфраструктури та енергозбереження: методичний пос. [Текст] / [під заг. ред. І. Ф. Щербини]; ІБСЕД Проект «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи». – К.: USAID, 2011. – 60 с.

Денисенко М. Можливості активізації інвестування в сучасних умовах [Текст] / М. Денисенко // Економіка України. – 2003. – № 1. – С. 28-32.

Дука А.П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування: навч. посіб. [Текст]. – 2-е вид. / А.П. Дука. – К.: Каравела, 2008. – 432 с.

Закону України «Про енергозбереження» від 01.07.1994 р. № 74/94-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 30, ст. (остання редакція від 09.05.2015 р. на підставі 327-19)

Кожушко Г. М. О необходимости разработки государственной политики по экономии электроэнергии на освещение [Текст] / Г. М. Кожушко // Світлолюкс. – 2003. – №2. – С. 14-15.

Охріменко О. О. Детермінанти інвестиційного забезпечення: принципи, механізм, ефективність [Текст] / О. О. Охріменко, І. М. Манаєнко // Економіка розвитку. – 2014. – № 1(69). – С. 34-40.

Пилипчук Р. В., Яремчук Р. Ю. Проблема енергозбереження в освітлювальних установках [Текст] / Р. В. Пилипчук, Р. Ю. Яремчук // Світлолюкс. – 2003. – №2. – С. 10-13.

Погорелов Ю. С. Природа, рушійні сили та способи розвитку підприємства: монограф. [Текст] / Ю. С. Погорелов. – Харків: АдвА, 2010. – 352 с.

Покатаєва К. П. Інвестиційна діяльність підприємств у глобальному середовищі: методичний інструментарій управління [Текст] / К. П. Покатаєва; М-во освіти і науки України, Харк. нац. автомоб -дор. ун-т. – X.: ХНАДУ, 2009. – 167 с.

Сапрыка А. В. Основные направления развития наружного освещения г. Харькова [Текст] / А. В. Сапрыка // Коммунальное хозяйство городов: Межвед. науч.- техн. сб. Вып. 79 – К.: Техніка, 2007. – С.275-279.

Сапрыка А.В. Повышение энергоэффективности осветительных комплексов с учетом качества электрической энергии: монограф. [Текст] /А. В. Сапрыка. – Харьков: ХНАМГ, 2009 – 126с.

Семёнов А. Светодиодное освещение для зданий и улиц [Текст] / А. Семёнов // Электрик. – 2015. – № 1-2. – С. 18-22.

Черваньов Д. В. Менеджмент інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств України: монограф. [Текст] / Д. В. Черваньов, Л. І. Нейкова. – К.: Т-во «Знання», КОО, 1999. – 514 с.

Щелкунов В. І. Формалізація методичного забезпечення управління інвестиційними ресурсами підприємства [Текст] / В. І. Щелкунов, О. М. Вовк // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2011. – Вип. 31. – С. 41-48.
DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.13.2016.80119

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 С. О. Тульчинська, Б. П. Чорній

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua