DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.13.2016.80344

КОНЦЕПЦІЯ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ОСНОВІ ПРИНЦИПУ «СТРУКТУРА СЛІДУЄ ЗА СТРАТЕГІЄЮ»

В. М. Тупкало

Анотація


В даній статті на основі проведеного критичного аналізу існуючих підходів до вдосконалення організаційної структури підприємств при впровадженні процесно – орієнтованої системи управління викладено авторське трактування концепції рішення задачі синтезу процесно – орієнтованої організаційної структури підприємства на основі використання принципу організаційного управління Альфреда Д. Чандлера «структура слідує за стратегією» в контексті забезпечення необхідності дотримання базових системоутворюючих принципів теорії управління організаційними системами «ієрархічність», «повнота і несуперечність», «синергетичність», «детермінованість», визначено нове поняття моделі   процесно - орієнтованого управління підприємством як системи створення ланцюжків цінностей по всій піраміді менеджменту підприємства, в контексті цієї моделі сформульовані нові трактовки понять оптимальної і правильної процесно - орієнтованої система управління підприємством.

Ключові слова


організаційна структура; процесне управління; дерево цілей; піраміда менеджменту; ланцюжок створення цінності; бізнес – процес; цикл PDCA

Повний текст:

PDF

Посилання


7 нот менеджмента. Настольная книга руководителя / под ред. В.В. Кондратьева. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Эксмо, 2008. - 976 с.

Мескон М.Основы менеджмента / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. - М.: Дело, 2006. - 720 с.

Kaplan R.S. The Balanced Scorecard – Measures then drive Performance

/ R.S. Kaplan, D.P. Norton The //Harvard Business Review. – 1992. – Vol. 70. – N 1. – P. 71-79.

Тупкало С.В. Методика синтеза системы сбалансированных показателей оценки достижимости бизнес – целей управления предприятием / С.В. Тупкало, В.Н. Тупкало // Системи управління, навігації та зв’язку: зб. наук. пр ЦНДІНУ. - К., 2008. - Вип.1(5). - С.109 - 114.

Тупкало С.В. Методика композиции системы бизнес - процессов предприятия на основе принципа сбалансированности бизнес – метрик управления /С.В. Тупкало // Системи обробки інформації: зб. наук. пр ХУ ПС. - Х., 2009. - Вип.3 (77). - С.177 - 182.

Тупкало С.В. Язык процессного бизнес - моделирования ЯМТ(TML) / С.В. Тупкало, В.Н. Тупкало // Системи обробки інформації: зб. наук. пр ХУ ПС. - Х., 2009. - Вип.1(75). - С.147 - 152.

Волкова В. Н. Теория систем: Учебное пособие / В.Н. Волкова, А.А. Денисов. -М.: Высшая школа, 2006. — 511 с.

Тупкало В.Н. Процессный подход к управлению: от деклараций стандарта ISO 9001:2000 к методологическим основам теории процессного управления / В.Н. Тупкало, С.В. Тупкало // Системи управління, навігації та зв’язку: зб. наук. пр ЦНДІНУ. - К., 2007. - Вип.4. - С.114 - 118.

Тупкало В.Н. Мова моделювання бізнес-процесів ММТ (ЯМТ) / В.Н.Тупкало // Світ якості України. - 2005. - № 6-7. - С. 50 - 56.

Новиков Д.А. Теория управления организационными системами / Д.А.Новиков. - М.: МПСИ, 2005. - 584 с.




Copyright (c) 2020 В. М. Тупкало

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua