ВИКОРИСТАННЯ ІТ-ІСТРУМЕНТІВ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

М. О. Чупріна, І. А. Шеховцова

Анотація


Стратегія інноваційного технологічного розвитку підприємства стає визначальним фактором, який дозволяє забезпечити ефективну діяльність компанії. Більшість підприємств розуміють необхідність впровадження змін, але не зосереджені на внутрішніх бізнес-процесах та їх оптимізації. Менеджмент сьогодення направлений на процесний підхід в управлінні, для цього використовують сучасні програмні інструменти.  Такими інструментами є сучасне програмне забезпечення, на кшталт BPM-систем, їх використання на підприємствах сьогодні є актуальним. Для досягнення максимальної якості управління бізнес-процесами на підприємствах запропоновані для використання такі методи оптимізації, які дозволять досягти відповідного рівня показників ефективності управління бізнес-процесами та встановити баланс інтересів клієнтів бізнесу та конкурентів на ринку. Переваги використання сучасних ІТ-інструментів в менеджменті компаній, а саме в  управлінні бізнес-процесами є: швидке і ефективне використання, візуалізація і продуктивність; узгодження бізнесу і ІТ, покращення процесів та швидка їх розробка; оптимізація використання всіх ресурсів; швидке пристосування до змін, відповідність вимогам бізнесу.

Ключові слова


управління; бізнес-процеси; оптимізація; ІТ-інструменти

Повний текст:

PDF

Посилання


Ареф’єва О.В. Бізнес-процеси підприємств сфери послуг: фактори, формування, конкурентноспроможність: [монографія] / О.В. Ареф’єва, Т.В. Луцька; Європейський ун-т. – К.: Вид. Європейського ун-ту, 2009. – 96с.

Клепікова О.А. Сучасний стан і місце інформаційних технологій в управлінні підприємством // О.А. Клепікова / Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Економіка і менеджмент. – Одеса: МГУ, 2013. - № 5. – С. 74-77.

Лепейко Т.І. Реінжиніринг бізнес-процесів: навч.-практ. посіб. у схемах і табл. / Т.І. Лепейко, А.В. Котлик; Харківський національний економічний ун-т. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2010. – 80с

Харрингтон Дж. Оптимизация бизнес-процессов: документирование, анализ, управление, оптимизация / Дж. Харрингтон, К.С. Эсселинг, Х. Ван Нимвеген; [пер. с англ.]. – СПб.: Азбука; СПб.: БМикро, 2009. – XXІV, 328с

Шемаєва Л.Г. Управління якістю бізнес-процесів на підприємстві: [монографія / Л.Г. Шемаєва, К.С. Безгін та ін.]; Харківський національний економічний ун-т. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2011. – 240с.

Хаммер М. Реинжиниринг корпорации. Манифест революции в бизнесе / М. Хаммер, Дж. Чампи. - М. : Манн, Иванов и Фербер, 2006. - 400 с.

Аvrаhаm Shtub, Reuven Kаrnі (2010). ERP. The Dynаmіcs of Supply Chаіn аnd Process Mаnаgemement

Федоров И. Сравнительный анализ нотаций моделирования бизнес-процессов // [Електрон. ресурс]. – Режим доступа : http://www.osp.ru/os/2011/08/13011140/

Офіційний сайт ELMА BPM // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.elmа-bpm.ru/product/bpm/modelі_bіsnes.html
DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.13.2016.80346

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 М. О. Чупріна, І. А. Шеховцова

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua