DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.13.2016.80358

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПРИВАТНИХ ТОРГОВИХ МАРОК. СВІТОВИЙ ДОСВІД

Н. Л. Писаренко

Анотація


В статті було визначено передумови та ключові чинники, що впливають на процес розробки приватних торгових марок роздрібними та оптовими компаніями в світі. Зокрема, визначено, що в умовах глобалізації та кризових явищ в економіці значно зростає питома вага приватних торгових марок в обороті роздрібних мереж та зростає частка споживачів, що в процесі купівлі повністю або частково переключаються на приватні торгові марки. Розглянуто особливості формування стратегії розвитку приватних торгових марок, проаналізовано особливості поведінки споживачів в процесі вибору приватних торгових марок та узагальнено підходи до розробки таких стратегій роздрібними та оптовими  компаніями. В статті розглянуто особливості та умови застосування кожної зі стратегій. На основі  аналізу застосування різних стратегій приватних торгових марок провідними роздрібними мережами,  було  запропоновано матрицю для розробки стратегії на основі параметрів ціна-цінність. На основі проведеного аналізу було розроблено рекомендації щодо впровадження таких стратегій в діяльність українських компаній та запропоновано модель позиціонування приватних торгових марок в Україні в рамках матриці ціна-цінність.

Ключові слова


приватна торгова марка; контрольовані торгові марки; поведінка споживачів; стратегія бренду; стратегія позиціонування; роздрібна мережа

Повний текст:

PDF

Посилання


Pisarenko N. They don't want us to become them: Brand Local Integration and consumer ethnocentrism/ Eva Kipnis, Krzysztof Kubacki, Amanda J. Broderick, Dariusz Siemieniako, Nataliya L. Pisarenko // Journal of Marketing Management, (journal of Academy of Marketing, UK) 28:7-8, 836-864, 2012.

Executive summary of Euromonitor International Strategy Briefing “The new facts of private label: Global Market Trends to 2018” [Електронний ресурс] – Режим доступу. http://www.euromonitor.com/the-new-face-of-priat-label-globsl-market-trends-to-2018/report

Gregory J.R. Branding across borders: a guide to global brand marketing/James R. Gregory, Jack Q.Wiechmann - McGrow-Hill, 2002 – 232 p.

Кевин К. Стратегический бренд менеджмент: создание, оценка и управление маркетинговым капиталом, / 2-е издание. Пер с англ. / Кевин Келлер – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005 – 704 с.

Aaker D.A. Building strong brand/ David A. Aaker - The free press - 380 p.

Private label today. [Електронний ресурс] – Режим доступу http://plmainternational.com/industry-news/private-label-today

Customer Loyalty & Private Label Products. KPMG Global Consumer Market [Електронний ресурс] – Режим доступу.http://kpmg.co.uk

Nielsen Strategic Planner, Total U.S. — All Outlets Combined, 52 weeks ending May 10, 2014, UPC-coded, 116 major category groupings [Електронний ресурс]– Режим доступу. http://www.storebrands.info/ease-switch-consumers#sthash.5DHDHVPe.dpuf

Зозульов О.В. Ринкове позиціонування: з чого починається створення успішних брендів: навч. посіб. / О.В. Зозульов, Н.Л. Писаренко. – К. : Знання-прес, 2004. – 199 с.

Куденко Н.В. Маркетингове позиціонування: різновиди та взаємозв’язок категорій / Н.В. Куденко, К.І. Комліченко (Антонюк) // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. Спец. вип. Маркетинг: теорія і практика. – К. : КНЕУ, 2007. – Ч. І. – С. 393–401

Некращук A. Ставка на private label: рынок собственных ТМ сетей быстро растет / А. Некращук, М. Бровинская [Електронний ресурс]– Режим доступу. http://biz.liga.net/all/fmcg/stati/3083884-stavka-na-private-label-rynok-sobstvennykh-tm-setey-bystro-rastet.htm
Copyright (c) 2020 Н. Л. Писаренко

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua