ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЙ

Є. А. Домашева, О. В. Зозульов

Анотація


Серед сучасних підприємств помітна інтенсифікація використання Інтернет-комунікацій. Тому необхідно визначитися з можливими способами оцінки їх ефективності. У статті розглянуто групи підходів до оцінки ефективності маркетингових Інтернет-комунікацій та методики збору даних в межах підходів. Наведено загальний огляд підсистем оцінювання ефективності, на прикладі підтверджено їх взаємозв’язок. Відсутність універсальної системи оцінювання ефективності робить актуальним пошук шляхів удосконалення певних метрик. Як об’єкт дослідження обрано систему ключових показників ефективності, наведено детальний опис метрик та можливість їх адаптації до Інтернет-простору. Запропоновано шляхи удосконалення системи КРІ на основі виділених критеріїв з акцентом на векторі «цільова аудиторія» та «швидкість».

Ключові слова


підходи до оцінювання ефективності; маркетингові Інтернет-комунікації; ключові показники ефективності; критерії оцінювання ефективності; «воронка таргетування»

Повний текст:

PDF

Посилання


Методы оценки эффективности инструментов рекламы [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cossa.ru/155/35288/

Юзабилити тестирование и анализ эффективности сайта [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://internet-client.ru/usability-yuzabiliti-testirovanie-i-analiz-effektivnosti-sayta.html

Друкер П. Рынок: как выйти в лидеры: Практика и принципы: [Пер. с англ.] / П.Ф. Друкер. - Москва: Book chamber intern., 1992. - 351 с.

Кочнев А.Ф. BSC, KPI и другие показатели [Електронний ресурс] // Prestima Бюджетирование. Финансы. Эффективность. – Режим доступу: http://www.prestima.ru/article/3625850

Проценко С., Зажигина К. Опыт внедрения системы сбалансированных показателей [Електронний ресурс] // HR-Лига. – Режим доступу: http://hrliga.com/index.php?module=profession&op=view&id=1455

Кулагин О. Какие KPI выбрать и почему? [Електронний ресурс] // Executive.ru. – 2012. – Режим доступу: http://www.e-xecutive.ru/management/practices/1664140-kakie-kpi-vybrat-i-pochemu

Глоссарий Интернет-маркетинга [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.glossary-internet.ru/

Как считать LTV (Lifetime Value) [Електронний ресурс] // Блог интернет-агентства CubeLine. – 2015. - Режим доступу: http://oborot.ru/article/702/6/print

Большов А.А. Как не потратить рекламный бюджет впустую: правильно ставим KPI подрядчику [Електронний ресурс] // Oborot.ru. Электронная коммерция для интернет-магазинов. – 2014. – Режим доступу: http://oborot.ru/article/702/6/print

Полторак К.А. Маркетингова комунікаційна діяльність виробників планшетних комп’ютерів в мережі Інтернет: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.ек. наук: спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / К.А. Полторак. – Київ, 2016. – 26 с.
DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.13.2016.80566

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Є. А. Домашева, О. В. Зозульов

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua