МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПЛАНУВАННЯ ВИТРАТ НА МАРКЕТИНГ ПІДПРИЄМСТВА

А. В. Федорченко, О. Є. Федорченко

Анотація


У статті наведено роль і значення сучасного маркетингу в досягненні загальних показників ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства. Зазначено, що сутність і особливості маркетингової діяльності на практиці значно відрізняються від нормативно встановленого її розуміння. Також у чинному українському законодавстві фактично відсутня різниця між такими важливими складовими сучасного маркетингу, як маркетингові послуги, маркетингові дослідження, збут (продаж). У такому випадку нівелюється різниця між різними функціями маркетингової діяльності, які мають носити комплексний характер з метою досягнення встановлених показників її ефективності. У межах чинних законодавчих вимог також відсутня чітка класифікація маркетингових витрат, яка, зокрема, унеможливлює врахування центрів їх виникнення (окремих структурних підрозділів), а також галузевих особливостей діяльності конкретного підприємства. Доведено, що існуюча класифікація видів економічної діяльності, у межах якої класифікуються окремі маркетингові функції, а також підходи до обліку маркетингових витрат, що нормативно трактуються як витрати на збут, ускладнюють ефективне планування та управління ними на практиці.

Ключові слова


маркетинг; види економічної діяльності; маркетингова діяльність; планування витрат; маркетингові витрати; витрати на збут; облік витрат

Повний текст:

PDF

Посилання


Уравнение Дюпон: Электронный ресурс. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Уравнение_Дюпон (Название с экрана).

Формула Дюпона – приклад розрахунку: Електронний ресурс. – Режим доступу: http://poradumo.pp.ua/cikave/53963-formula-dyupona-priklad-rozrahunku.html (Назва з екрану).

Факторний аналіз рентабельності: Електронний ресурс. – Режим доступу: http://studme.com.ua/1635052214894/finansy/faktornyy_analiz_rentabelnosti.htm (Назва з екрану).

Сервіс для визначення кодів видів економічної діяльності за КВЕД-2005 та КВЕД-2010: Електронний ресурс. – Режим доступу: http://kved.ukrstat.gov.ua/index.html (Назва з екрану).

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. №2755-VI:Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/3306 (Назва з екрану).

Витрати на маркетинг: бухгалтерський та податковий облік: Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/3306http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/3306 (Назва з екрану).

Маркетингові послуги: оформлення та податковий облік (Роз'яснення Міністерства доходів і зборів від 01.07.2013 Практика застосування норм Податкового кодексу України: останні зміни): Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.auditcnt.com.ua/news/view_news.php?id=964#6 (Назва з екрану).
DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.13.2016.80573

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 А. В. Федорченко, О. Є. Федорченко

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua