АВТОМАТИЗАЦІЯ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОГО ВИБОРУ ПОТЕНЦІЙНОГО ПОСТАЧАЛЬНИКА

З. С. Щурова, О. Л. Жиров

Анотація


У статті розглядається проблема обґрунтованого відбору (вибору) людиною прийнятних (раціональних, оптимальних) альтернатив серед набору наявних (допустимих). Пропонується програмна реалізація методу підтримки прийняття рішень на основі встановлення пріоритетності (рейтингу) альтернатив. В основі алгоритму покладено метод аналізу ієрархій (МАІ). Застосування даного методу дозволяє особі, що приймає рішення, вибрати найкраще рішення поставленої задачі з урахуванням його вподобань. Надано рекомендації щодо застосування методу. В якості основного інструмента пропонується спеціально розроблена програма, що допомагає виявити пріоритети особи, яка приймає рішення, і здійснити згідно з цими пріоритетами оптимальній вибір із запропонованих альтернатив. Автором розглядається багатокритеріальна оцінка потенційних постачальників як невід’ємний чинник ефективної діяльності підприємства та формування стійкого джерела постачання підприємства. В роботі розглянуто приклад здійснення вибору між двома альтернативами за чотирма критеріями оцінювання.

Ключові слова


підтримка прийняття рішень; багатокритеріальний вибір; метод аналізу ієрархій.

Повний текст:

PDF

Посилання


Степанова О. В. Модель багатокритеріальної оцінки і вибору постачальника / О. В. Степанова, О. І. Горбач, В. А. Горбач // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2012. – № 5. – С. 23-28.

Фишберн П. Теория полезности для принятия решений / П. Фишберн. – Москва: Наука, 1998. – 352 с.

Кини Р. Принятие решений при многих критериях: предпочтения и замещения: Пер. с. англ / Р. Кини, Х. Райфа. – Москва: Радио и связь, 1991. – 560 с.

Линдерс М. Управление снабжением и запасами. Логистика / Пер. с англ / М. Линдерс, Р. Харольд, Е. Фирон. – Санкт-Петербург: Виктория плюс, 2002. – 768 с.

Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с. англ / Ф. Котлер. – Москва: Прогресс, 2003. – 736 с.

Абакаров А.Ш., Сушков Ю.А. Принятие решений в диалоге с ЭВМ [Електронний ресурс] // Рождественская Конференция Санкт-Петербургского Клуба консультантов и тренеров. – 2005. – Режим доступу до ресурсу: http://msk.treko.ru/show_article_800.

Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. / Т. Саати. – Москва: Радио и связь, 1993. – 320 с.

Похабов В. И. Экономико-математические методы и модели (практикум): Учеб. пособие для студ. Экономических спец. / В. И. Похабов, Д. Г. Антипенко, М. Н. Гриневич. – Минск: БНТУ, 2003. – 130 с.

Саати Т. Аналитическое планирование. Организация систем. / Т. Саати, К. Керне. – Москва: Радио и связь, 1993. – 224 с.

Янкевич В. Ф. Метод анализа иерархий: модификация системи еспертних оценок и их математической обработки. / В. Ф. Янкевич, Г. Ф. Коцюбинская. // Управляющие системы и машины. – 1996. – №1. – С. 85–91.

Самохвалов О. Я. Совершенствование метода анализа иерархий как методологической основи систем поддержки принятия решений / О. Я. Самохвалов. // Управляющие системы и машины. – 1996. – №1. – С. 91–96.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 З. С. Щурова, О. Л. Жиров

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

2014-2015 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
2014-2015 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2015 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua