№ 17 (2020)

Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2020

DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.17.2020

Зміст

Економіка підприємства

НЕБЕЗПЕКА, ЗАГРОЗА, РИЗИК: АНАЛІЗ ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО АПАРАТУ ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ PDF
Т.В. Романчик