№ 17 (2020)

Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2020

DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.17.2020

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск Економічний вісник НТУУ "КПІ",20

Зміст

Економічна теорія

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ІНДЕКСОВАНОЇ ОДИНИЦІ ВАРТОСТІ В УКРАЇНІ PDF
Ю. О. Єрешко, Е. М. Гафаров
СУТНІСТЬ ТА ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
І. М. Крейдич, Ю. О. Єрешко, В. Р. Товмасян

Економічні проблеми сталого розвитку національної економіки

FROM DEINDUSTRIALIZATION TO MODERNIZATION AND GROWTH OF INDUSTRIAL PRODUCTION PDF
V.H. Gerasymchuk
КІБЕРНЕТИЧНИЙ ПІДХІД У ПУБЛІЧНОМУ БЮДЖЕТУВАННІ PDF
Т.В. Жибер
ПОШИРЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ PDF
О. О. Коломієць
МІСЦЕ УКРАЇНИ У КООРДИНАТАХ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ (НА ПРИКЛАДІ ЦІЛЕЙ 8, 9, 12, 17) PDF
О. О. Трофименко, Д. В. Дорошкевич, І. М. Джадан

Міжнародна економіка

OPPORTUNITIES FOR EUROPEAN AND NATIONAL FUNDING FOR BULGARIAN CULTURAL, CREATIVE AND RECREATIVE BUSINESS PDF (English)
Miglena Angelova
РОЗВИТОК ЕКОНОМІК КРАЇН В УМОВАХ NEXT NORMALITY ТА INDUSTRY 4.0 PDF
С. В. Войтко
ВЕКТОРИ І МЕХАНІЗМИ КОНВЕРГЕНЦІЇ МОДЕЛЕЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ТА БОЛГАРІЇ PDF
В.Г. Герасимчук
ВПЛИВ ОПОДАТКУВАННЯ НА РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ PDF
Я. І. Глущенко, Т. Є. Моісеєнко, Н. О. Черненко
ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ДОКУМЕНТАРНОЇ ФОРМИ МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ PDF
І. М. Грінько
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИХ ПРІОРИТЕТІВ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ТОВ «ТРАУ НУТРИШИН УКРАЇНА» PDF
К.О. Кузнєцова, Д.Д. Лютенко, Є.В. Дергачов
УПРАВЛІННЯ МІГРАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19: ІНСТРУМЕНТИ, ЗАПРОВАДЖЕНІ МЗС УКРАЇНИ PDF
М.П. Марцинюк
ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ФОНДОВОГО РИНКУ PDF
О.В. Редько, В.О Гаркавенко
ТРАНСФОРМАЦІЯ СТРУКТУРИ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ ЗАВДЯКИ ЧЛЕНСТВУ У СВІТОВІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ PDF
К.Ю. Редько, Ю. Ю. Голембіовська

Галузева економіка

DIAGNOSIS OF FINANCIAL SECURITY LEVEL AS THE MAIN TOOL OF FINANCIAL STRATEGY DEVELOPMENT OF OIL-EXTRACTION COMPANIES PDF (English)
Larysa Dokiienko
ПОГЛЯД НА АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ АНАЛІЗУ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ PDF
Ю. О. Лупенко, С. В. Андрос
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ PDF
К.Ю. Редько, О.С. Фурс

Економіка підприємства

НЕБЕЗПЕКА, ЗАГРОЗА, РИЗИК: АНАЛІЗ ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО АПАРАТУ ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ PDF
Т.В. Романчик
STANDARDIZATION AS A TOOL TO IMPACT THE INTERNATIONAL COMPETITIVENESS OF MANUFACTURING ENTERPRISES PDF
Danyil Zmitrovych, Anna Kukharuk
ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ERP-РІШЕННЯ ДЛЯ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ УКРАЇНИ PDF
Н. В. Курган
СONTEMPORARY ISSUES OF THE GOVERNMENT REGULATION SYSTEM OF THE ENTERPRISE DEVELOPMENT IN THE FIELD OF INFORMATION TECHNOLOGIES PDF (English)
Nazar Lehesa, Vasyl Martynenko

Менеджмент організації

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF STUFF MOTIVATION IN ETITIES PDF (English)
Y. P. Vorzhakova
ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ БІЗНЕСУ: СУТНІСТЬ, ОЗНАКИ, ВИМОГИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ PDF
Г. М. Дергачова, Я. О. Колешня
МОДЕЛЬ АНАЛІЗУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА З УРАХУВАННЯМ РИЗИКУ PDF
М. О. Кравченко, В. В. Прудкий
МЕТОД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ МЕНЕДЖМЕНТ-КОНСАЛТИНГУ НА ОСНОВІ СИСТЕМНОГО БІЗНЕС-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ PDF
В.М. Тупкало

Маркетинг

THE MARKETING EPOCHS BY KEY ELEMENTS OF ENTERPRISE` COMPETITIVENESS PDF (English)
Oleksandr Zozul'ov, Tetiana Tsarova
СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ МЕТОДУ МАРКЕТИНГОВОГО СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ БІЗНЕС-МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
К.І. Менькова, О.В. Зозульов
МОДЕЛЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ ВЕБ-РОЗРОБКИ PDF
Н.С Кубишина, С.Д. Гутова
СОЦІАЛЬНИЙ БІЗНЕС ТА СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА В КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Н. Л. Писаренко
РОЗВИТОК МАРКЕТИНГОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМТСВ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА PDF
М.А. Северин, С.О. Солнцев
BUSINESS FORECASTING OF MARKETING ACTIVITY RISKINESS OF COMPANIES IN MARKETS PDF (English)
Nataliya Yudina

Інноваційно-інвестиційні процеси

THE SOCIAL INNOVATIONS: FROM NON-STANDARD IDEAS TO NON-STANDARD MECHANISM PDF (English)
О. О. Okhrimenko, І. М. Manaienko
ІНВЕСТУВАННЯ СТАРТАП ПРОЕКТІВ В УКРАЇНІ ТА ЗАКОРДОНОМ PDF
О. В. Гук, Г. А. Мохонько
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ PDF
Т.В. Іванова
РОЗВИТОК МЕТОДІВ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ РІВНЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КОМПАНІЙ PDF
Чан Сі Цо

Технології як фактор економічного зростання

THE INTERACTION OF TRANSNATIONAL CORPORATIONS WITH STARTUPS IN INDUSTRY 4.0 PDF (English)
Olena Korohodova, Kateryna Onopriienko, Daniela V. Kuzhel
INFLUENCE OF INDUSTRY 4.0 ON THE COMPETITIVENESS OF THE NATIONAL ECONOMY PDF (English)
N. Ye. Skorobogatova, Y. H. Kravchuk

Економіко-математичне моделювання бізнесових процесів

АНАЛІЗ ГАЛУЗЕВОЇ СТРУКТУРИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ГОЛОВНИХ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА У ГАЛУЗІ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИРОБНИЧИХ ФУНКЦІЙ PDF
А.М. Замрій, В.О. Капустян