ІНСТИТУЦІЙНО-ПОВЕДІНКОВИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ КОНКУРЕНТНОСТІ РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Автор(и)

  • Б.С. Серебренніков Національній технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського", Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7315-3839

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.15.2018.135816

Ключові слова:

ринок електроенергії, конкуренція та конкурентність, інституційне середовище, поведінка ринкових агентів, державне регулювання,

Анотація

Стаття присвячена обґрунтуванню доцільності застосування інституційно-поведінкового підходу до оцінювання та аналізу конкурентності ринку електроенергії України. З урахуванням особливостей функціонування ринку визначено вихідні науково-методичні положення оцінювання та аналізу його конкурентності, зокрема товарні, географічні та часові межі, суб’єктний склад, структурні елементи та взаємозв’язки між ними, умови функціонування та поведінки економічних агентів з урахуванням державного регулювання. Доведено, що ринок електроенергії України, який складається з оптового, роздрібного ринків, ринків передачі та розподілу електроенергії, завдяки своїй складній структурі, специфічним технічним характеристикам товарної продукції, технологічним особливостям процесів виробництва та споживання електроенергії, масштабам державного управління та регулювання, не може розглядатись як типовий товарний ринок на предмет його конкурентності, наявності монопольного (домінуючого) становища та ринкової влади його учасників лише за структурними ознаками. Відносно висока концентрація ринку електроенергії в секторах виробництва та постачання електроенергії як в Україні, так і в більшості країн Європи на сучасному етапі вважається прийнятною, історично обумовленою та економічно виправданою. Тому для оцінювання конкурентності, визначення та аналізу наявності ринкової влади учасників ринку, зловживання нею, доцільно використовувати поведінкові ознаки конкуренції, які істотним чином визначаються інституційним середовищем ринку. При визначенні суб’єктного складу сегменту виробництва і оптового продажу електроенергії, доцільно виходити не з ознаки права власності, а з ознаки юридичної відокремленості генеруючих компаній. За допомогою інституційно-поведінкового аналізу доведено, що навіть в межах однієї формальної групи (холдингу) генеруючі компанії діють як юридично та комерційно незалежні гравці, конкурують між собою за обсяги продажу електроенергії в оптовий ринок. При чому у відповідності до правил оптового ринку, чим більше електроенергії вироблятиметься генеруючими  компаніями з використанням відновлювальних джерел енергії, яким встановлено "зелений" тариф, та ТЕЦ, тим меншим буде виробництво електроенергії генеруючими  компаніями, які працюють за ціновими заявками. Відповідно останні зазнають значної конкуренції від перших та других.

Посилання

Методика визначення монопольного (домінуючого) становища суб’єктів

господарювання на ринку: Розпорядження Антимонопольного комітету України від 5

берез. 2002 р. № 49-р URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0317-02.

Інформація щодо ознак монопольного (домінуючого) становища на

загальнодержавному ринку електричної енергії, яка купується ДП «Енергоринок» з метою

здійснення діяльності з оптового постачання електричної енергії на оптовому ринку

електричної енергії України URL: http://www.amc.gov.ua/

amku/doccatalog/document?id=120029&schema=main.

Шерер Ф., Росс. Д. Структура отраслевых рынков М.: ИНФРА-М, 1997. 698 с.

Точилін В., Венгер В. Економічна безпека і ринкова влада. Вісник Тернопільського

національного економічного університету. 2008. № 3. С.60-68.

Борисенко З.М. Державне регулювання на ринку цінних паперів з точки зору

конкурентної політики. Цінні папери України. 2000. №2. С.6.

Hanna L., Kay J. Concentration in modern industry: theory, measurement and the UK

experience. London: The Macmillan Press, 1977. P. 52-55.

Ігнатюк А.І. Галузеві ринки: теорія, практика, напрями регулювання: Монографія.

К.: ННЦ ІАЕ, 2010. 465 с.

Пустовойт О. Ефективність моделі розвитку внутрішнього ринку України.

Економіка України. 2008. № 5. С. 24-36.

Герасименко А.Г. Ринкова влада: джерела, масштаби, наслідки: монографія. К.:

Київ. Нац. торг.-екон. ун-т, 2014. 600 с.

Лагутін В.Д. Інституційні засади державного регулювання конкуренції в Україні.

Антимонопольно-конкурентна політика: теорія та практика: збірник наукових праць. Вип.

К.: Фенікс, 2008. 260 с. С. 93-108.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-29