СТРУКТУРНИИЙ ВПЛИВ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ НА МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.16.2019.181422

Ключові слова:

Branch, industry, macroeconomic indicators, gross domestic product, the branch structure of the industry,

Анотація

У статті наведено основні напрямки та структура розвитку промисловості
України. Зроблено аналіз деяких показників галузевої структури промисловості.
Обґрунтовано роль та необхідність розгляду макроекономічних показників у розрізі
економічного розвитку країни. Проаналізовані деякі макроекономічні показники розвитку
України. Розглянуто зв’язок галузевої структури промисловості з макроекономічними
показниками та виявлено їх вплив. Основою економіки є виробництво, тобто. створення
кінцевого економічного продукту. Без виробництва не може бути споживання.
Виробництво матеріальних благ і послуг здійснюють такі основні галузі: промисловість,
сільське господарство, будівництво, зв’язок, транспорт. Але фундаментом економіки все
ж є промисловість, як провідна галузь. Розвиток промисловості впливає на темпи
науково-технічного прогресу в усьому народному господарстві. Промисловість - база
розширеного відтворення і економічного розвитку країни, її обороноздатності, вона
забезпечує громадян країни товарами народного споживання і різного роду послугами,
тому необхідно її показники вивчати більш ретельно і особливо у відповідності до
галузевої структури країни. Сучасна промисловість відрізняється складністю складу
галузей, виробництв і зв’язків між ними. Кожна з галузей і виробництв
характеризуються різним ступенем капіталомісткості, трудомісткості,
матеріаломісткості, енергоємності, водоємності, наукоємності тощо. Розвиток
економічних наук та застосування математичних методів аналізу економічних процесів
дозволило визначити ряд фундаментальних показників галузей промисловості, що
характеризують економічний стан будь-якої держави. Такі показники отримали назву
макроекономічні показники. Чітке розуміння економічної сутності цих показників і їх
взаємного впливу один на одного - це основа для розробки політики регулювання
економічних процесів в державі, тому дослідження їх складових у залежності від
структурної складової промисловості є нагальною задачею науковців у сучасній
економічній системі. Це необхідно для впливу на їх поліпшення, що в цілому буде сприяти
закріпленню позитивного іміджу країни на світовій арені.

Посилання

Macroeconomics: Teaching. manual / per unit Ed. V.Peshetilo Kharkov: KhNUMG

named after A. M. Beketov, 2013. 224 p.

Kozhevina O. Management of the macroeconomic dynamics of the system on the basis of

the principles of the nonequilibrium economy. Problems of the theory and practice of

management 2015. No. 11. P. 126-132.

Official site of the State Statistics Service of Ukraine. URL: http://ukrstat.gov.ua.

Economic theory: teach. manual / V.P. Reshetylo, G.V.Stadnyk, N.V. Mozaykin, etc.; per

community Ed. V. P. Reshetylo; Kh. KhNUMG named after A. M. Beketov, 2014. 290

p.

Moiseev S.R. The New Macroeconomic Theory of an Open Economy. Money and

Credit. 2016. No. 1. P. 18-25.

Nikiforov A.A, Antipina O.N., Miklashevskaya N.A. Macroeconomics as an aggregate of

scientific research programs: new opportunities and competitive advantages. The Bulletin

of the Moscow University. Sir 6. Economy. 2015. № 2. P. 3-16.

Obstfeld M. Fundamentals of International Macroeconomics: A Textbook / M. Obstfeld,

K. Rogoff; per. from english M .: Business, 2015. 949 p.

Shirov A.A, Yantovsky A. A Interdisciplinary Macroeconomic Model of RIM -

Development of Instrumentation in Modern Economic Conditions. Problems of

Forecasting. 2017. No. 3. P. 3-18.

The State Statistics Service of Ukraine. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Економічні проблеми сталого розвитку національної економіки