ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ ВИХОДУ НА РИНОК ЄС

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.16.2019.181685

Ключові слова:

експортний потенціал, підприємство, зовнішньоекономічна діяльність, асоціація з ЄС,

Анотація

У статті здійснено якісний та комплексний аналіз поняття «експортний потенціал»
з позицій альтернативних науково-методичних підходів, а саме: системного, ресурсно-
потенційного, виробничо-відтворювального. Експортний потенціал підприємства є
основою для розробки зовнішньоекономічної стратегії, а його фактории визначають
механізм формування стратегії. Виокремлено складові експортного потенціалу
підприємства, основні принципи та фактории впливу на нього.
Здійснено аналіз ресурсів експортного потенціалу підприємства, на основі якого
визначено, що кожен із активів підприємства у процесі взаємодії накладається один на
одного, тому «ядром» експортного потенціалу є площа перетину досліджених ресурсів
підприємства. Досліджено основні показники зовнішньої торгівлі України, динаміку та
сучасні тенденції експортної діяльності українських підприємств з країнами ЄС, визначено
ключові країни-партнери. За досліджуваний період спостерігається низхідна тенденція
скорочення сукупного експорту товарів. У регіональному вимірі загальний обсяг експорту
зріс до країн Європи та Австралії, скоротився експорт до країн СНД, Азії, Америки та
Африки. Показник імпорту за досліджуваний період скоротився, зазначена тенденція
простежується і в регіональному розрізі. Вітчизняна економіка імпортувала «левову»
частку товарів з країн ЄС, імпорт із країн СНД скоротився та посідає 2 місце, країни Азії
зайняли третє місце.
З огляду на зростання товарного обороту з країнами ЄС, зокрема експорту на 2,4%
та нарощування експортного потенціалу, актуальним постає дослідження експортного
потенціалу підприємств в контексті виходу на ринки країн ЄС.
Ідентифіковано фактори, які стримують розвиток експортного потенціалу й
знижують конкурентоспроможність економіки України на світовому ринку.
Запропоновано заходи щодо стимулювання розвитку експортного потенціалу вітчизняних
підприємств, використання яких, у перспективі, призведе до інтенсивного розвитку
експортного потенціалу країни в контексті виходу на ринок ЄС.

Посилання

About foreign economic activity: Law of Ukraine from 16.04.1991 № 959-ХІІ. Date of

update: 01.03.2017. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/959-12 (application date:

12.2017).

Azrylian A.N. The Big Economic Dictionary. Moscow, 1994. P. 478.

Piddubna L.I. Export potential of the enterprise: the essence and system imperatives of

formation and development.Bulletin of the Economy of Transport and Industry. 2012. №37.

P.223‒229.

Knyaz S. V. Export potential of the enterprise in the system of management system of

environmental activity. Effective economy. 2013. № 8. URL:

http://www.economy.nayka.com.ua.

Yeremyan O. M.Theoretical aspects of formation of export potential in the system of foreign

economic activity of an industrial enterprise.Crimean Economic Journal. 2013. №2(03).

P.161-163.

Dunskaya A.R., Gurbovskaya N. I. Peculiarities of the formation of export potential of

Ukrainian enterprises in the context of international integration. Modern approaches to

enterprise management: materials of scientific works of the VI Ukrainian Scientific and

Practical Conference. Cherkasy, 2015, p. 544.

Association Agreement with the European Union: New Opportunities for Ukrainian Business.

Eurointegration portal. URL: https://eu-ua.org/eksport-yes/uhoda-pro-asotsiatsiiu-novimozhlyvosti-

dlia-biznesu.

Krasovskaya O. European money for the Ukrainian business: what assistance the EU

provides. European truth. URL:

https://www.eurointegration.com.ua/articles/2018/05/11/7081510/.

Enterprise Europe Network. URL: https://een.ec.europa.eu/about/branches/ukraine.

State Statistics Service of Ukraine. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Export Strategy of Ukraine «Roadmap strategic trade Ukraine for 2017-2021» Ukraine.

URL:

file:///C:/Users/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%

%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80/Downloads/3.%20URK_STDR_UA_27.

2017.pdf.

Trade Winds: shaping the future of international business.URL:

https://globalconnections.hsbc.com/grid/uploads/trade_wind_report.pdf

##submission.downloads##