ОСОБЛИВОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.16.2019.181688

Ключові слова:

глобалізація, ефективність, євроінтеграція, експорт послуг зовнішньоекономічна діяльність, підприємство, світова економіка, міжнародна торгівля, вітчизняні підприємства,

Анотація

Процес глобалізації світової економіки впливає на передумови та створює потребу
євроінтеграційного розвитку України, що в свою чергу сприяє підвищенню цінності та
значення зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання. Вітчизняні
підприємства поглинуті процесом євроінтеграції стають перед необхідністю адаптації
стратегічного потенціалу до умов співпраці та партнерства з європейськими сусідами.
Стаття присвячена аналізу дослідження зовнішньоекономічної діяльності підприємств
під впливом євроінтеграції та основні аспекти зовнішньоекономічних відносин між
Україною та ЄС. Визначено особливості діяльності вітчизняних підприємств та
пріоритетні напрями такої співпраці. Проведено аналіз статистичної інформації,
визначено динаміку обсягів експорту України до країн Євросоюзу. Зосереджено увагу на
основних перевагах та проблемах українських підприємств в рамках співпраці з країнами
ЄС. Висвітлено заходи для підвищення ефективності та підвищення показників експорту
від здійснення зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств. Виявлено
основні залежності динаміки показників вартості зовнішньоекономічної торгівлі України
з ЄС, що показують стійку тенденцію до зростання. Проаналізовано динаміку вартості
зовнішньоекономічних послуг України в залежності від сфери діяльності підприємства.
Визначено основні країни – партнери України, та відповідну структуру експорту в ці
країни, наведено основні переваги та недоліки сфери діяльності. На основі кількісних
показників виявлено позитивні та негативні для України структурні зрушення у зовнішній
торгівлі з ЄС. Визначено перспективні шляхи експортно-імпортних операцій України.
Також визначено конкурентні переваги України на міжнародному ринку інформаційних
технологій, ринку транспортних та ділових послуг в умовах інтеграції України до
Європейського Союзу.

Посилання

Особливості зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств в умовах

євроінтеграції. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/18_3_2018ua/4.pdf.

Інфографіка U open EU про структуру та вартість експорту українських послуг

до країн ЄС у 2017 році URL: https://eu-ua.org/infografika/infografika-u-open-eu-prostrukturu-

ta-vartist-eksportu-ukrayinskyh-poslug-do-krayin-yes.

Сутність операцій з давальницькою сировиною та їх значення URL:

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2182.

Конкурентоспроможність України на світовому ринку ІТ-послуг в умовах

глобалізації URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/15_ukr/11.pdf.

Аналіз зовнішньої торгівлі товарами та послугами України з країнами

європейського союзу URL: http://global-national.in.ua/archive/23-2018/11.pdf.

##submission.downloads##