КРАЇНИ БЕНІЛЮКС: ЄДНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА МІСЦЕ У ЄВРОПЕЙСЬКІЙ СПІЛЬНОТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.16.2019.181697

Ключові слова:

ВВП, державний бюджет, ЄС, економіка, міжнародні рейтинги, розвиток,

Анотація

Розвиток інтеграційних процесів на території Європи розпочався у 40-50 роках
минулого століття. І можна стверджувати, що саме країни Бенілюкс є ініціаторами
розбудови інтеграції. У статті проаналізовано розвиток Бельгії, Нідерландів та
Люксембургу за різними показниками. Досліджено роль цих країн на ринку ЄС та їх
вагомості світовому ВВП. Визначено специфічні риси економіки кожної з країн. Зокрема,
Бельгія володіє вигідним географічним положенням, що є фактором розвитку ефективної
логістичної системи. Нідерланди характеризуються високим розвитком банківського та
фінансового сектору. Люксембург – країна із невеликою кількістю населення та низьким
рівнем безробіття. Визначено, що історично ці країни є ініціаторами розвитку
інтеграції в Європі. Наведено перелік міжнародних організацій, які розташовані на
території Бельгії, Нідерландів та Люксембургу. Зокрема, у Бельгії знаходяться
Європейський парламент, Рада Європи, офіс НАТО ; у Нідерландах - Міжнародний суд
ООН, Міжнародний кримінальний суд, Міжнародний арбітражний суд; у Люксембурзі -
Генеральний секретаріат Європарламенту, Суд Європейського союзу, Рада ЄС,
Європейський інвестиційний банк. Наведено показники ВВП та ВВП на душу населення
для кожної із країн Бенілюксу, дані представлені за період дослідження 2010-2017 роки.
Представлено місце країн ЄС та Бенілюксу у різних міжнародних рейтингах – Індекс
людського розвитку, Рейтинг глобальної конкурентоспроможності, Індекс Економічної
свободи, Рейтинг легкості ведення бізнесу. Проаналізовано показники державного
бюджету (доходи, видатки, дефіцит/профіцит) цих країн за 2015-2017 роки.

Посилання

Central Intelligence Agency. URL: https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/

geos/nl.html

Organization for Economic Cooperation and Development. URL: http://www.oecd.org/

The Statistics Portal. URL: https://www.statista.com/

Human Development Indices. URL: http://hdr.undp.org/en/2018-update

Global Competitiveness. URL: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-

/competitiveness-rankings/

Doing Business 2018, A World Bank Group Flagship Report. URL:

http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-

Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf

Index of Economic Freedom. URL: https://www.heritage.org/index/ranking

Database – Eurostat . URL: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database

Манаєнко І.М. Динамізм розвитку країн Бенілюксу в умовах європейських

трансформацій / Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія:

Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2016. Вип. 8, ч. 2. С. 9-12.

URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/index.php/8-2016ua

##submission.downloads##