БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.16.2019.181851

Ключові слова:

аграрії, агробізнес, банк, інструменти, кредитування, продукти,

Анотація

Проаналізована ситуація на ринку банківського кредитування сільськогосподарських
підприємств. Виявлено основні фактори попиту на кредитні ресурси з боку
сільськогосподарських підприємств. Показані особливості кредитування підприємств малого
і середнього агробізнесу. Виявлено вплив банківського кредиту на розвиток агросектору в
Україні. Піднімаються актуальні проблеми недостатності фінансових ресурсів для розвитку
підприємств агропромислового комплексу, рішенням яких можуть стати програми
пільгового кредитування, надання позик на прийнятних умовах сільським товаровиробникам.
Встановлені ключові причини низької ефективності чинного механізму кредитування
банками агропромислового сектору. Дана оцінка діючим механізмам фінансування
сільськогосподарських товаровиробників. Виявлено ключові недоліки в системі фінансування
підприємств агропромислового комплексу. Розглянуті основні перешкоди кредитування
фінансово-кредитними установами сільського господарства України і запропоновані
варіанти їх усунення. Доказана суперечливість системи кредитування підприємств
агропромислового комплексу України. Розкриті прогалини в законодавчо-нормативному
середовищі щодо фінансування сільськогосподарських підприємств. Доведено, що розвиток
кредитування відкриває широкі можливості для розвитку підприємств аграрного сектора.
Доказано, що ефективно налагоджена система кредитування дозволяє банкам розглядати
надання позик під заставу земель сільськогосподарського призначення як один з найбільш
надійних і безпечних способів інвестування коштів у сільське господарство. Розглянута
практика найбільш ефективно використовуваних фінансових інструментів та програм
підтримки сільськогосподарських підприємств фінансово-кредитними установами України.
Встановлені фактори впливу від найбільш важливого до найменш значущого на прийняття
рішення про кредитування сільгоспвиробника і продемонстровано орієнтовний процент
значущості кожного, виходячи з банківської практики. Встановлені проблеми, що стають
основними перепонами до отримання позичальником позики і запропоновані шляхи їх
вирішення. Сформульовані ключові елементи фінансово-аграрної експертизи, яку проводить
персонал банку після отримання заявки на видачу позики.

Посилання

Дем’яненко М.Я., Саблук П.Т., Скупий В.М. Державна політика фінансової

підтримки розвитку аграрного сектору АПК: монографія. Київ: ННЦ ІАЕ, 2011. 372 с.

Корнійчук Г.В. Фінансові ресурси як елемент фінансового потенціалу агроформувань.

Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 8. С. 44-45.

Лупенко Ю.О., Фещенко В.В. Сучасні інструменти для фінансування аграрного

сектору економіки. Фінансовий ринок України. 2012. № 12. С. 26-30.

Непочатенко О.О., Бечко П.К., Корнега А.О. Кредитні ризики в системі банківського

кредитування аграріїв. Збірник наукових праць Уманського національного університету

садівництва. 2016. № 88 (2). С. 7-20.

Халатур С.М., Гармаш М.Є. Фінансово-кредитне забезпечення сільськогосподарської

галузі на основі оптимізації банківських активів. Економіка та держава. 2017. № 9. С. 78-81.

Опитування про умови банківського кредитування. Національний банк України. 2018.

URL: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=74308529 (дата звернення: 11.09.2018).

Опитування про системні ризики фінансового сектору Національний банк України.

URL: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=70786785 (дата звернення: 12.09.2018).

ТОП-8 аграрных банков 2017. 27.12.2017. URL. https://latifundist.com/rating/top-8-

agrarnyh-bankov-2017 (дата звернення: 10.10.2018).

Показники банківської системи. Національний банк України. 2018. URL:

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=34661442&cat_id=34798593 (дата звернення:

09.2018).

Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон

України від 14.05.1992 р. № 31. Відомості Верховної Ради України. Дата оновлення:

03.2018. № 16. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2343-12 (дата звернення:

10.2018).

Цивільний Кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV. Відомості

Верховної Ради України. Дата оновлення: 02.08.2018 р. № 2505-VIII. URL:

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (дата звернення: 17.10.2018).

Про Національний банк України: Закон України від 17.02.1999 р. № 29. Відомості

Верховної Ради України. Дата оновлення: 06.02.2018 р. № 11. URL:

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14 (дата звернення: 15.09.2018).

##submission.downloads##