ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.16.2019.181852

Ключові слова:

потенціал, стратегія, управління, ресурси, виробництво, агрогалузь,

Анотація

У статті доведено важливість стратегічного управління ресурсним потенціалом
підприємств аграрної галузі. Проаналізовано поточний процес стратегічного управління
на вітчизняних підприємствах, окреслено основні його проблеми та недоліки. Розглянуто 

підходи науковців до визначення понять «стратегічний менеджмент», проаналізовано
причини варіативності підходів та запропоновано авторське визначення даного поняття
з точки зору його практичного застосування в діяльності підприємств. Також
запропоновано визначення понять «ресурсний потенціал» та «стратегічне управління
ресурсним потенціалом». Визначено особливості діяльності аграрних підприємств, які
варто враховувати у процесі стратегічного управління.
Сформовано модель стратегічного управління ресурсним потенціалом підприємств
аграрної галузі на базі шести етапів: формування місії, коротко- та довгострокових
цілей; аналіз та оцінка поточного стану ресурсного потенціалу підприємства, проведення
SWOT-аналізу, пошук можливостей залучення ресурсів та оцінка альтернативних
варіантів їх поєднання; формування ресурсної стратегії підприємства, окреслення
кінцевих цілей її виконання, відображених у конкретних показниках, аналіз їх
відповідності загальним цілям діяльності підприємства, формування стратегічних планів
(план-графік залучення ресурсів в залежності від виробничої програми, план наявності та
необхідності пошуку ресурсів, напрями оптимізації процесів залучення, розподілу та
використання ресурсів, тощо); реалізація обраної стратегії та контроль за виконанням
окреслених показників, проведення проміжних та кінцевих аналізів відхилень план/факт,
виявлення причин та корегування ресурсної стратегії та планів. Також у статті
виділено основні фактори ефективного стратегічного управління ресурсним потенціалом
у сучасному конкурентному середовищі, імплементація яких дозволить підприємствам
аграрної галузі збільшувати свої конкурентні переваги як на внутрішніх так і на
зовнішніх ринках.

##submission.downloads##