КЛАСИФІКАЦІЯ КАДРОВИХ РИЗИКІВ ПОКОЛІННЯ Z

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.16.2019.182606

Ключові слова:

кадрові ризики, система управління персоналом, класифікація, кадрові задачі,

Анотація

В статті визначено основні класифікаційні ознаки та властивості кадрових ризиків
для покоління Z. Виявлено, що найчастіше, кадрові ризики виникають внаслідок проявів
ознак невідповідності наявних загальнокультурних і професійних компетенцій
працівників, тобто здібності, наявні знання, комунікативні, інструментальні вміння і
навички, етичні устої, що виробляються в процесі навчання і досвіду професійної
діяльності мають певні проблеми, що ведуть до ризиків для діяльності організації.
Групування кадрових ризиків за певними ознаками потрібна для досягнення очікуваного
результату, і дозволяє не тільки встановити місце кожного ризику в загальній структурі
ризиків компанії, а й вибрати найбільш дієвий метод для управління конкретним ризиком.
Під час дослідження теорії поколінь Х, Y, Z насамперед були розглянуті події, які
формували покоління. Також був проведений аналіз цінностей «теорії поколінь X, Y, Z»,
який дозволив визначити ймовірні кадрові ризики, характерні для чотирьох поколінь, які
присутні на ринку праці.
Узагальнено існуючі підходи до класифікації кадрових ризиків, які запропоновані
вітчизняними та закордонними науковцями. Зокрема, зазначено, що виникнення ризиків є
наслідком прийняття управлінського рішення, тобто усвідомлений крок до прийняття
певних умов, як у внутрішньому, так і у зовнішньому оточенні і як наслідок прямі та
непрямі втрати. Грунтуючись на проведеному досліджені зроблена типізація видів
кадрових ризиків, що дозволяє розпізнавати ризикові потенціали кадрового складу
організації. У наведених характеристиках акцент зроблено саме на можливих негативних
наслідках дії ризикоутворюючих чинників. Такий підхід дозволяє спрямувати зусилля
ризик-менеджерів насамперед на запобігання та зменшення потенційних втрат, що є
особливо актуальним у посткризовий період розвитку в умовах обмеженості ресурсів.
Доведено доцільність групування ризиків за двома групами класифікаційних ознак, одна з
яких розглядає ризики управління персоналом вцілому, а друга акцентує увагу на ризиках
персоналу безпосередньо.

Посилання

Neil Howe, William Strauss. Millennials rising: the next great generation. Vintage

Books, 2000. http://books.google.ru/books?id=vmNkJ9oYc2IC

Теорія поколінь XYZ, це варто знати.URL: http://smyrnov.pp.ua/teoriya-pokolin-xyztse-

varto-znati/(дата звернення 17.01.2019)

Дослідження HeadHunter Україна. URL:https://kiev.hh.ua/article/30 (дата звернення

01.2019)

Хто такі працівники нового покоління: X, Y чи Z? URL: http://goo.gl/9mp6Xv(дата

звернення 22.01.2019)

Чого варто очікувати від представників покоління Z, коли вони

стануть працівниками? URL: www.management.com.ua/blog/1337 (дата звернення

01.2019)

Скоро на работу придут люди нового поколения – Z. URL: www.hrdirector.

ru/article/62908 (дата звернення 23.01.2019)

Родченко В.Б., Рекун Г.П. Трансформація ризиків управління персоналом в системі

економічної безпеки підприємства. Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. Одеса, 2013. Т.18.

Вип. 4/3. С. 89– 93.

Пахлова О.В. Оцінка ризиків персоналу в умовах виробничого підприємства.

Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. Вип. 9-1. Ч 1. С. 136–140.

Алавердов А.Р. Организация управления персоналом современного российского

банка :учеб. пособ. М. : “БДЦ-пресс”, 2011. 320 с.

Лобазов С. Удосконалення класифікації ризиків і загроз у контексті кадрової

безпеки. Бізнес інформ. 2011. № 12. С. 180–183.

Дьоміна О.В. Фактори ризику при інвестиціях в розвиток персоналу. Управління

розвитком. 2015. №1(179). С. 44–49.

Жуковська В.М. Попередження соціально-поведінкових ризиків персоналу на

підприємстві торгівлі. Проблеми економіки. 2014. № 2. С. 366 –372.

Кузнецова Н. В. Теоретические подходы к классификации кадровых рисков.

Известия. М., 2011. № 3. С. 61.

Смагулов А. М. Риски управленияперсоналом. Экономика образования. 2013. № 4.

С. 139–142.

##submission.downloads##