СТІЙКІ КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ РИНКУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.16.2019.182607

Ключові слова:

стійкі конкурентні переваги, базова система адміністративного менеджменту, адміністративна стабілізація, сертифікація на відповідність міжнародному стандарту, модель ділової досконалості.

Анотація

Досліджуються існуючі підходи до забезпечення конкурентоспроможності
підприємств (організацій, установ) на сучасному етапі ринкових відносин. Акцентується
увага на загрозах, що виникли для вітчизняних господарюючих суб’єктів у зв’язку з
євроінтеграційними процесами, а також не бажанням власників та/або
адміністративного менеджменту адекватно їх оцінювати і приділяти належну увагу
якісній побудові базової системи адміністративного менеджменту, добросовісній
сертифікації на відповідність міжнародним стандартам, формуванню належного рівня
ділової культури.
Доведено, що сертифікація на відповідність міжнародному стандарту і навіть
певній кількості міжнародних стандартів не гарантує стійкі конкурентні переваги у
глобальному ринку. Виокремлено практичний досвід світових лідерів з виробництва
товарів і надання послуг, який головним чинником стійкої конкурентоспроможності
визначає ділову досконалість, організаційно-методичний зміст якої також необхідно
регулярно інноваціонувати. Підкреслено, що базисом для цього процесу є система
адміністративного менеджменту, яка спроможна підтримувати належний рівень
адміністративної стабілізації. Для більш об’єктивної оцінки цього твердження введено
до наукового обігу авторське визначення термінів: базова система адміністративного
менеджменту; адміністративна стабілізація. Концептуально розкрито зміст японської
(імені Е. Демінга) та американської (імені М. Болдріджа) моделей досконалих (ідеальних)
організацій, а також моделі досконалості Європейського фонду управління якістю
(EFQM Excellence Model) і загальної схеми оцінювання (Common Assessment Framework
(CAF)). Обґрунтовано, що досягнення якісного рівня ділової досконалості повинно
розпочинатися з моменту зародження підприємства (організації, установи), а побудова
моделі ідеальної організації має проходити поетапно: формування базової системи
адміністративного менеджменту; впровадження ощадливого виробництва; забезпечення
ефективного планування ресурсів; сертифікація на відповідність міжнародним
стандартам; дотримання вимог міжнародних регламентів; побудова моделі ділової
досконалості.

Посилання

Калита П. Ділова культура формується й проявляється на двох основних рівнях:

держави та безпосередньо організацій. Дзеркало тижня. 2018. №15. URL:

https://dt.ua/macrolevel/bila-plyama-i-chorna-dira-v-ukrayinskiy-ekonomici-275775_.html (дата

звернення 10.01.2019 р.).

Калита П. Децентралізація – це не лише фінансова незалежність, а ще й

конкурентноздатність регіонів. Дзеркало тижня. 2018. №20. URL:

https://dt.ua/economics_of_regions/konkurentospromozhnist-regioniv-278864_.html (дата звернення 10.01.2019 р.).

Шаповал М.І. Модель ділової досконалості підприємства Європейського фонду

менеджменту якості. Менеджмент якості : навч. посіб. Київ : Знання, 2006. 471 c. URL:

http://www.info-library.com.ua/books-text-9795.html (дата звернення 10.01.2019 р.).

Foresight University, The Foresight Guide, Shewhart's Learning and Deming's Quality

Cycle. URL: http://www.foresightguide.com/shewhart-and-deming/ (Accessed 25.02.2019).

Baldrige Criteria for Performance Excellence Categories and Items. URL:

https://www.nist.gov/baldrige/baldrige-criteria-commentary (Accessed 25.02.2019 р.).

EFQM Model. URL: https://www.toolshero.com/quality-management/efqm-model/

(Accessed 25.02.2019).

CAF: Common Assessment Framework. URL: http://am-one.ru/rd/pa/caf.html (дата

обращения 25.02.2019 г.).

##submission.downloads##