РОЗРОБЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ ПРОСУВАННЯ КОМПАНІЇ У КІБЕРПРОСТОРІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.16.2019.182728

Ключові слова:

метамодерн, кіберпростір, мережа Інтернет, стратегія просування, комунікації, промисловий ринок,

Анотація

На сьогоднішній день за рахунок розвитку науки та технологій змінюються
ринкові умови для роботи підприємств. Тепер, за рахунок розповсюдження мережі
Інтернет та доступності смартфонів, споживач у будь-який момент має доступ до
інформації про товари, яких стає все більше, що призводить до перенасичення ринку. Усе
це сприяє тому, що економіка переходить від масового виробництва до більш
індивідуального формування пропозиції, і клієнт отримує все більше впливу на виробника.
Тому виникає необхідність у використанні нових інструментів маркетингу, адже ринок
стає все більш конкурентним, а вимоги споживачів – більш високим. Це обумовлює
особливості епохи метамодерну, вплив якої на споживачів та економічний стан компаній
описаний та проаналізований у статті. Об’єктом дослідження обрано стратегію
просування компанії у кіберпросторі. У даній статті визначено поняття «кіберпростір»
та «мережа Інтернет», окреслені їхні складові. На основі цього визначені особливості
кіберпростору, що впливають на діяльність сучасних компаній. Проведений аналіз цього
впливу з точки зору комунікацій, збуту та промислового ринку. Далі представлений
спеціально створений загальний хід розробки стратегії просування компанії у
кіберпросторі у вигляді структурно-логічної схеми, яка складається з окремих блоків:
характеристика компанії, стратегія збуту, вибір просторі існування компанії, спосіб
присутності компанії у мережі Інтернет, стратегія комунікації. Останній блок включає
в себе інструменти для просування: ATL, BTL, TTL для кіберпростору та класичні,
рекомендації щодо використання цих інструментів та законодавчі акти, які регулюють
їхнє використання; блок медіа планування, медіабаїнгу, рекомендації щодо розробки
рекламного повідомлення,особливості формування бюджету для реалізації стратегії
просування та показники контролю і ефективності комунікацій, які включають себе
економічні та комунікаційні характеристики.

Посилання

Метамодерн — новый способ смотреть на мир [Електронний ресурс]. – 2018. –

URL: https://newtonew.com/culture/wow-metamodern.

Экономические преступления, совершаемые в киберпространстве, и меры

противодействия им [Електронний ресурс] – URL:

http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1656557

Multi-channel, Cross-channel, Omnichannel: What difference? [Електронний ресурс] //

Marketing & Growth Hacking Publication. – 2016. – Режим доступу:

https://blog.markgrowth.com/multichannel-cross-channel-omni-channel-whatis-thedifference-

fc9f84c84b5

Ben Rund Commerce Relevancy – The Next Generation of Omnichannel Commerce

[Електронний ресурс]. – URL: https://blogs.informatica.com/2015/10/14/commercerelevancythe-

next-generation-of-omnichannelcommerce/#fbid=u8Bjwkg0Reo

Коммуникационные модели среды Интернет [Електронний ресурс] – URL:

https://studopedia.su/13_105635_kommunikatsionnie-modeli-sredi-internet.html

General Data Protection Regulation [Електронний ресурс] – URL: https://gdpr-info.eu/

Домашева Є.А., Зозульов О.В. Визначення стратегії збуту в кіберсередовищі на

промисловому ринку. / Економічний вісник НТУУ «КПІ». – 2018. URL:

http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/132530/128994

##submission.downloads##