СУБ’ЄКТИ РИНКУ КІБЕРСПОРТУ ТА ВІДНОСИНИ МІЖ НИМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.16.2019.182735

Ключові слова:

маркетинг, кіберспорт, відеогра, маркетинг на ринку кіберспорту, суб’єкти ринку кіберспорту,

Анотація

Визначено сутність ринку кіберспорту, встановлено його місце в системі
економічних відносин. Запропоновано і охарактеризовано його структуру. Окреслено роль
кожного із учасників ринку кіберспорту, зокрема: розробників ігор, організаторів
змагань, гравців, уболівальників, клубів, стрімінгових компаній, засобів масової
інформації, спонсорів. Виявлено основні джерела формування прибутку кожного із
суб’єктів ринку. Встановлено, що всі учасники, реалізуючи власні інтереси, активно
взаємодіють між собою і забезпечують розвиток ринку. Виявлено активний ріст ринку,
доведено, що на даний час основна причина росту – вкладення інвесторів і спонсорів. На
основі цього визначено низький рівень окупності, але значний економічний потенціал
перспективного характеру і наголошено на проблемі незбалансованого фінансування.
Подано структуру найбільших учасників ринку, його регіональну структуру в глобальних
масштабах. Наголошено на провідній ролі Китаю та США в розвитку індустрії
кіберспорту. Проаналізовано споживчі характеристики ринку за дисциплінами і
статево-віковою структурою.

Посилання

Буянова А.В., Козилина В. Киберспорт : История становления, современное

состояние и перспективы развития. Социально-политические науки. 2017. №5. URL:

https://cyberleninka.ru/article/n/kibersport-istoriya-stanovleniya-sovremennoe-sostoyanie-iperspektivy-

razvitiya. (дата звернення: 20.08.2019).

Иванов В., Никифоров Д., Коршунов А. Киберспорт: экономические и

юридические аспекты развития. Pedagogical experience: theory, techniques and practice :

материалы VII Междунар. науч.-практ. конф. (Cheboksary, May 15, 2016) / editorial board:

O.N. Shirokov [etc.]. Cheboksary: SCC "Interaktiv plus", LLC, 2016. pp. 188-193.

Коваленко С.В. Основні етапи інформатизації суспільства та освіти. Вісник

Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. 2016.

Вип. 135. С. 181-184. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2016_135_47. (дата

звернення: 12.08.2019).

Лазнева І. О., Цараненко Д. І. Кіберспорт та його вплив на зміну структури

світового ринку комп’ютерних ігор. Науковий вісник Ужгородського національного

університету. Випуск 22, частина 2. 2018. С. 3-67

Лисенко Т., Морозова О. Ознаки кіберспорту як спортивної дисципліни.

Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі фізичної

культури та спорту : збірник наукових праць. Харків : ХДАФК, 2019. Випуск 3. С. 63-67.

Про затвердження Реєстру визнаних видів спорту в Україні Наказ Міністерства

молоді та спорту України (№ 639 від 11.03.2015). URL:

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0639728-15. (дата звернення: 12.08.2019).

Чайка Є.В. Стан та динаміка росту ринку кіберспорту. Економічний вісник

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».

№ 15. С. 443-452.

Cunningham B.. Why eSports Is The Next Big Thing In Marketing? URL:

https://www.forbes.com/sites/baldwincunningham/2016/02/25/why-esports-is-the-next-bigthing-

in-marketing/. (дата звернення: 10.08.2019).

Global Game Market Report (Free version). NewZoo. 2019. URL:

https://newzoo.com/insights/trend-reports/newzoo-global-esports-market-report-2019-lightversion/.

(дата звернення: 10.08.2019).

Greenfield P.M. The Cultural Evolution of IQ. The Rising Curve. Long-Term-

Gainsin IQ and related Measures. Washington. 1998. Р. 81-123.

Hunter S. Digital Natives: The Rise of Esport. URL:

https://www.parksassociates.com/bento/shop/samples/Parks%20Assoc%20Digital%20Natives%

Rise%20of%20Esports%20TOC.pdf. (дата звернення: 08.08.2019).

Wiseman L. The future of esports marketing. URL:

https://venturebeat.com/2017/11/09/the-future-of-esports-marketing-2/. (дата звернення:

08.2019).

##submission.downloads##