РЕАЛІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ТА ПРОМИСЛОВОГО ПОТЕНЦІАЛІВ УКРАЇНИ У ГЛОБАЛЬНИХ УМОВАХ ІНДУСТРІЇ 4.0

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.16.2019.182743

Ключові слова:

Четверта промислова революція, Індустрія 4.0, освіта, промисловість, кіберфізичні системи,

Анотація

Виявлено об’єктивну необхідність комплексного дослідження розвитку сфери
освіти та високотехнологічної промисловості в умовах Четвертої промислової революції
(Індустрії 4.0). Обґрунтовано важливі для Індустрії 4.0 такі знакові роки, як 2011 р. та
2014 р. Наведено основні політичні події, які відбулися у ці роки. Здійснено аналіз
публіцистичних статей, що стосуються розвитку Індустрії 4.0 в Україні. Зазначено
важливість розвитку інфраструктури Індустрії 4.0 в Україні: Асоціація підприємств
промислової автоматизації України та Центри Індустрії 4.0. Окремо зазначено
наявність на національному рівні Ландшафту українських інноваторів Індустрії 4.0 –
«Аналітичний огляд інноваторів і стану інновацій в Україні». Визначено показники для
дослідження: середня та високотехнологічна промисловість (включаючи будівництво) у
відсотках до доданої вартості виробництва, державні витрати на освіту, усього у
відсотках до ВВП. Візуалізовано співвідношення частки середньої та
високотехнологічної промисловості дочастки державних витрат на освіту за країнами
світу для 2011 та 2014 років. Проаналізовано місце України серед переліку країн, що
досліджується. Доведено, що позиція України суттєво погіршилася. Виявлено, що
Україна за показником EDN Education має досить високу позицію, що може бути
поштовхом для подальшого промислового розвитку. Реалізовано дослідження динаміки
співвідношення частки середньої та високотехнологічної промисловості та частки
державних витрат на освіту з 2000 року по 2015 рік для України. Запропоновано перелік
сфер, які варто розвивати для успішного використання потенціалу сфер освіти та
промисловості України. Запропоновано та обґрунтовано термінологічний апарат
Індустрії 4.0 у зрізі «кіберфізичні системи» та «кіберфізіологічні системи».
Запропоновано можливу основу для наступної, п’ятої технологічної революції: Індустрії
5.Х.

Посилання

Schwab K. The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond.

URL:https://www.foreignaffairs.com/articles/2015-12-12/fourth-industrial-revolution

Калита П. Україна і четверта промислова революція: загрози та можливості.

Дзеркало тижня. 2016. № 43-44.

Новак І., Покотиленко Р. Зайнятість в Індустрії 4.0: визначаємо національні

пріоритети. 2019. № 3.

Ангел Є., Кравчук В. Яка промислова політика потрібна Україні для переходу до

Індустрії 4.0? Дзеркало тижня. 2019.№ 13.

Landscape Industry 4.0 in Ukraine. Аналітичний огляд інноваторів та стану інновацій

в Україні в сфері Індустрії 4.0. 76 с.

URL:https://mautic.appau.org.ua/asset/83:landscape-industry-4-0-in-ukraine

Hermann, M., Pentek, T., Otto, B. Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios: A

Literature Review. Working Paper. Technische Universität Dortmund. 2015. No. 01. P16.

The World Bank Data and Research. World Bank Statistics Database.URL:

http://data.worldbank.org

Securing the future of German manufacturing industry. Recommendations for

implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0. Finalreport. TheIndustry 4.0.

Working Group; National Academy of Science and Engineering. 2011. 80 p.

The Statistics Portal. Сurrently leadingin Industry 4.0. URL:

https://www.statista.com/statistics/667634.

World Data Center for Geoinformatics and Sustainable Development. World Data Center

Statistics Database. URL:http://wdc.org.ua/uk/data.

Форсайт 2018: Аналіз підготовки і перепідготовки фахівців природничого і

технічного спрямування, виходячи з цілей сталого соціально-економічного

розвитку України до 2025 року. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського», Вид-во

«Політехніка», 2018. 32с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Технології як фактор економічного зростання