УЧАСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ВЧЕНИХ У ПРОГРАМІ ЄС «ГОРИЗОНТ – 2020»: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.16.2019.182747

Ключові слова:

міжнародне науково-технічне співробітництво, глобалізація, міжнародна інноваційна система, Рамкова програма ЄС, Горизонт-2020, міжнародні економічні відносини,

Анотація

В даній статті розглянуто досвід та перспективи участі України в рамковій
програмі Європейського Союзу із досліджень та інновацій «Горизонт – 2020». Наведено
актуальність участі українських науковців у міжнародному науково-технічному
співробітництві, зв’язок із останніми публікаціями, поставлено завдання та перелічено
методи, із допомогою яких виконано роботу. Досліджено перші результати участі
українських учених у рамковій програмі ЄС «Горизонт – 2020», хоча вони малі, але вже
вказують фактично на критерій рівня досліджень та їх сприйняття міжнародною
науковою спільнотою. Розглянуто загальну характеристику: структуру, тематику,
фінансування цієї програми. Визначено, яку важливу роль у глобалізації та інтеграції
України в європейський науковий простір відіграє участь українських учених у
міжнародних науково-технічних програмах, зокрема у програмі Європейського Союзу
«Горизонт – 2020».Розглянуто розподіл проектів за географічною ознакою, виявлено
лідерів програм за тематичною ознакою та науково-дослідною структурою. Участь
українських вчених у європейських науково-дослідних програмах, сприяє інноваційному
розвитку, оскільки передбачає проведення цільових заходів, спрямованих на допомогу у
вирішенні суспільних проблем і розробку перспективних технологій. А також сприяє
активізації співпраці українських науковців із колегами з інших країн, свідчить про
тенденцію щодо розширення тематики та кількості установ, науковці яких беруть
участь у програмах Європейського Союзу. Участь розкриває нові горизонти для
українських науковців, які приймають участь у таких науково-технічних програмах ЄС,
це дає можливість отримання незалежної експертизи щодо рівня, вагомості та
спрямованості своїх робіт, доступ до використання унікального дослідницького і
технологічного обладнання, обміну інформації та підвищення рівня кваліфікації та інше.
У статті виявлено, що стимули в основному зберігають традиційний для міжнародного
науково-технічного співробітництва України характер, про що свідчать результати
даного дослідження.

Посилання

Декларація про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин та

співробітництва між державами відповідно до Статуту Організації Об’єднаних Націй

від 24.10.1970 року. URL: Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_569.

Мазаракі А., Воронова Є. Стратегічні напрямки економічної інтеграції України в

Європейський Союз. Вісник Тернопільської академії народного господарства. 2000.

Спец. випуск № 15-3.

Актуальні питання методології та практики науково-технологічної політики:

монографія [за ред. Б. А. Малицького].К.: УкрІНТЕІ, 2001. 204 с.

Дежина И. Г. Влияет ли глобализация на научную политику в России. Форсайт. 2008.

№4(8). с. 42-49.

Петренко Н.С. Програмне забезпечення інноваційного розвитку України в умовах

євроінтеграції [дис. робота, спец. 08.00.03]. Чернігів. 2018.

European research area. Official website of European Commission. URL:

http://ec.europa.eu/research/era/index_en.htm (Last accessed: 28.10.2017).

BILAT-UKR*AINA : project successfully completed. URL: http://www.bilat-ukr.eu/(Last

accessed: 28.10.2017).

Community research and development information service. URL:

http://cordis.europa.eu/home_en.html (Last accessed: 28.10.2017).

Horizon 2020 The EU Framework Programme for Research and Innovation. URL:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020 (Last accessed:

10.2017).

European union funding for research and innovation. URL: http://2020.pntu.edu.ua/ (Last

accessed: 29.10.2017)

NIP/Ukraine. URL: www.fp7-ncp.kiev.ua (Last accessed: 29.10.2017).

УДК 338.1+

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Технології як фактор економічного зростання