ОПТИМІЗАЦІЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОНОМІКИ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ SMART GRID

Автор(и)

  • О.А. Шевчук
  • Л.С. Борданова
  • Т.А. Наухацька

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.16.2019.182749

Ключові слова:

концепція Smart grid, «інтелектуальна» енергосистема, «розумні» мережі, енергоефективність, електроенергетична інфраструктура, імітаційне моделювання, розвиток енергетики,

Анотація

В статті розглядається питання сучасного стану електроенергетики та
можливі шляхи подальшого розвитку. Зокрема, особлива увага зосереджена на реалізації
концепції Smart grid. Аналізуючи передумови та причини розвитку «інтелектуальних»
мереж доведено, що впровадження концепції Smart grid є природним етапом еволюції
електроенергетичної системи. «Розумні» мережі – це закономірний етап розвитку
соціально-економічних відносин, реалізований в технологічну концепцію. У ході
оцінювання переваг, недоліків та досвіду країн зроблено висновок, що Smart grid - це не
стільки технологія, скільки інструмент розвитку нетрадиційної, децентралізованої
(розподіленої) енергетики. Така система - надзвичайно ефективний інструмент
геоекономічного та геополітичного управління, вона не тільки підтримує єдність регіонів
і економічних комплексів країни, а й діє як інструмент, що забезпечує національний
суверенітет і можливість протидіяти зовнішньому тиску в енергетичній сфері в його
організаційних, технологічних тощо. формах, в тому числі в умовах надзвичайних
ситуацій військового, природного і т.п. характеру [17]. Синтезуючи виявлено, що
запровадження технологій Smart grid повинно відбуватися в умовах тісної взаємодії
спеціалістів в області енергетики і інформаційних технологій з широким використанням
імітаційних моделей на різних рівнях планування і розробки. Головними цілями повинні
стати безпека та безперебійне постачання енергією, автоматичний контроль за 

показниками якості електроенергії на всіх ділянках ланцюга, швидке реагування на
виникаючі неполадки, що дозволить запобігти аварійного розвитку подій. Вкрай
необхідно встановити прилади контролю стану мережі та обладнання підстанцій, щоб
попереджати розвиток аварійних ситуацій. Нові лічильники, що дозволяють вести
розрахунки зі споживачами більш точно і запобігають розкрадання енергії, успішно
виконують свої функції в усьому світі. Доцільність їх установки підтверджена безліччю
проектів. Головними умовами успішної реалізації проекту Smart grid є підтримка і
контроль держави інвестицій в дану сферу, створення нормативно-правової бази,
активне донесення до кінцевого споживача його прав і можливостей.

Посилання

Building the smart grid [Электронный ресурс]. – URL:

https://www.economist.com/technology-quarterly/2013/09/02/building-the-smart-grid

«Умные» сети - инструмент развития неуглеродной, децентрализованной енергетики

[Электронный ресурс]. – URL: https://elektrovesti.net/343_umnye-seti-instrument-razvitiyaneuglerodnoy-

detsentralizovannoy-energetiki

Бурнашев К.Г. Повышение энергоэффективности за счет внедрения новой концепции

SmartGrid // Вестник университета №11, 2012.

Кобец Б. Б., Волкова И. О. SmartGrid: Концептуальные положения //

Профессиональный журнал — 2010 — №03 (75).

The National Technology Laboratory: «A vision for the Modern Grid», 2007.

Grids 2030. A National Vision for Electricity’s Second 100 years. — Office ofElectric

Transmission and Distribution of USA Department of Energy, 2003.

Сотников К.А., Ивановский Р.И., Беляев А.Н., Карпов Ю.Г. Роль имитационного

моделирования в задачах внедрения технологий SmartGrid // Пленарные доклады

ИММОД-2011.

Злотникова Е. SmartGrid – умные сети: новая идея или логическое развитие систем

электроснабжения //Актуальные проблемы энергетики. СНТК72, с.302-303.

Семёнов В., Технология Smartgridи будущее мировой электроэнергетики // Электрик

, 2013.

Боева Е.Ю., Куникеев Б.А., Щеголев Н.Л. Перспективы и проблемы внедрения

технологии Smartgridв России // Инженерный вестник, №09, 2015

Кобец Б.Б., Волкова И.О. Инновационное развитие электроэнергетики на базе

концепции SmartGrid. М.: ИАЦ Энергия. 2010. 208 с

Silver Spring Networks Selected for Comprehensive Smart City Deployment in

Paris.//Сайт Silverspring. [Электронный ресурс]. – URL:

http://www.silverspringnet.com/article/silver-springnetworks-selected-for-comprehensivesmart-

city-deployment-in-paris/#.VjptrNLqiko.

Гуревич В.И. Интеллектуальные сети: новые перспективы или новые проблемы?

Ч.2// Электротехнический рынок. 2011. №1-2 (37-38). C. 90-97.

Smart Grid System Report. U.S. Departament of Energy. July 2009.

International Energy Outlook 2009. Energy Information Administration. Office of

IntegratedAnalysis and Forecasting U.S. Department of Energy. Washington, DC, 2009.

Бударгин О. М. Умная сеть — платформа развития инновационной экономики.

Доклад на заседании «круглого стола» Петербургского международного

экономического форума (2010 г.): «Умныесети — Умная энергетика — Умная

экономика».

Логинов Е.Л., Деркач Н.Л., Логинов А.Е. «Интеллектуальные сети» (Smartgrid» в

электроэнергетике: проблемы управления и безопасности // Национальные интересы:

приоритеты и безопасность 20(113) – 2011.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Технології як фактор економічного зростання