ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНДУСТРІЇ 4.0

Автор(и)

  • Н.Є. Скоробогатова Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2741-7629
  • А.М. Десна Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3994-4821

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.21.2022.254840

Ключові слова:

інвестиційна привабливість, інвестиційний клімат, Індустрія 4.0, збалансований підхід, сталий розвиток, багатокритеріальна оцінка

Анотація

Метою дослідження є удосконалення науково-методичних засад і розроблення практичних рекомендацій щодо формування інвестиційної привабливості України в умовах Індустрії 4.0. У дослідженні використано методи узагальнення, систематизації, діалектичний та абстрактно-логічний, методи критичного аналізу та систематизації, методи групування, аналізу та синтезу, графічний та економіко-статистичний. Для вдосконалення науково-методичних засад та розроблення заходів підвищення інвестиційної привабливості України в умовах Індустрії 4.0 застосовано елементи економіко-математичного моделювання та методи аналізу і синтезу. Виявлено причинно-наслідковий взаємозв’язок між інвестиційним кліматом та інвестиційною привабливістю країни. Наукова новизна результатів роботи полягає у розвитку альтернативних підходів до формування інвестиційної привабливості України в умовах Індустрії 4.0, розробленні рекомендацій щодо підвищення її рівня в умовах нестабільного кризового та посткризового ринку. Систематизовано чинники впливу на інвестиційну привабливість країни, за можливістю управління поділено на зовнішні (некеровані) та внутрішні (керовані). За допомогою статистичного, рейтингового та експертного підходів оцінено рівень інвестиційної привабливості України. Здійснено кореляційний аналіз ступеня впливу обсягу залучених прямих іноземних інвестицій на обсяг ВВП України. Оцінено привабливість України для іноземних інвесторів у галузевому розрізі. Практична цінність полягає у наданні пропозицій щодо підвищення рівня інвестиційної привабливості України в умовах Індустрії 4.0 та розробленні моделі оцінювання рівня інвестиційної привабливості країни, сформованої на основі багатокритеріальної оцінки з урахуванням положень концепції сталого розвитку.

Посилання

Doing Business 2020. Economy Profile of Ukraine. Available at: https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/u/ukraine/UKR.pdf

Global Competitiveness Index 2019. Available at: https://gtmarket.ru/files/research/global-competitiveness-index/Global_Competitive-ness_Report_2019.pdf

Global Competitiveness Report Special Edition 2020: How Countries are Performing on the Road to Recovery. World Economic Forum. Available at: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2020

Global Innovation Index 2021. Available at: https://www.globalinnovationindex.org/Home

Haidutskyi A.P. (2004) Otsinka investytsiinoi pryvablyvosti ekonomiky. Ekonomika i prohnozuvannia. № 4, pp. 3–7.

Investing in Ukraine: overview. 2020. DLF Attorneys at Law. Available at: https://dlf.ua/ua/mozhlivosti-dlya-investoriv-v-ukrayini/

Investment Index. European Business Association. Available at: https://eba.com.ua/research/doslidzhennya-ta-analityka/

Konkurentospromozhnist Ukrainy 2020-2021. Kyiv: Administratsiia Derzhavnoi sluzhby spetsialnoho zviazku ta zakhystu informatsii Ukrainy. 2021. Available at: www.dstszi.dov.ua

Matsybora T.V. (2019) Otsinka investytsiinoi pryvablyvosti silskohospodarskykh pidpryiemstv. Ekonomika APK. № 1, pp. 50–55.

National Strategy to Increase Foreign Direct Investment in Ukraine. 2021. Available at: https://ukraineinvest.gov.ua/fdi-strategy/

Novikova I. Government opens floodgates of the bill on “investment nannies”. 2021. Available at: https://www.kmu.gov.ua/en/news/uryad-nadav-zelene-svitlo-zakonoproektu-pro-invest-nyan-irina-novikova

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/

Ripa T.V. (2021) Napriamy pidvyshchennia investytsiinoi pryvablyvosti krainy na svitovii areni. Prychornomorski ekonomichni studii, vol. 66. Available at: http://bses.in.ua/journals/2021/66_2021/13.pdf

Semenchuk L.I., Moroz S.O. (2016) Investytsiina pryvablyvist pidpryiemstva ta metody yii otsiniuvannia. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky. № 11. Р. 898–901.

Skorobogatova N. (2019) Conceptual basis for formation of sustainable development of society in the context of Industry 4.0. Economic Bulletin of NTUU “Kyiv Polytechnical Institute”, pp. 388–400. Available at: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/182748/182675

Skorobogatova N., Desna A. (2021) Components of the investment attractiveness of the state in the context of Industry 4.0. Innovations and prospects of world science. Proceedings of the 5th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. Pp. 868–872. Available at: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/12/INNOVATIONS-AND-PROSPECTS-OF-WORLD-SCIENCE-29-31.12.21.pdf

The future of the world will depend on digitalization. 2020. Available at: https://www.imd.org/news/updates/future-of-the-world-will-depend-on-digitalization/

World Bank Open Data. Available at: https://data.worldbank.org/

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-13