СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ЕКСПОРТУ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЕВИНИ ДО ЄС: ЕКОНОМІЧНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Автор(и)

  • А.О. Давидкевич Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0009-0000-2825-0755
  • В.Я. Голюк Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Eritrea https://orcid.org/0000-0002-8050-4158
  • Є.В. Дергачов Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7238-2595

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.27.2023.297215

Ключові слова:

деревообробна промисловість, експорт деревини, незаконна заготівля деревини, Державне агентство лісових ресурсів України

Анотація

У статті проведено аналіз сучасного стану та проблем експорту деревини до ЄС. Проаналізована динаміка вирубки та відновлення лісів України. Досліджено географічну та товарну структуру експорту деревообробної промисловості. Розглянуто проблему заготівлі лісу та шляхи її усунення. Зазначено основні виклики, з якими стикнулися експортери під час війни. Проведено компаративний аналіз лісових ресурсів України та країн ЄС, виявлено потребу в формуванні загальної стратегії відновлення насаджень. Завдяки аналізу динаміки товарної структури визначено перспективні напрями експорту продукції деревообробної промисловості. За результатами аналізу були сформовані рекомендації щодо вирішення наявних проблем експорту лісу на мікро- та макрорівні.

Посилання

Державна служба статистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 25.09.2023).

База даних статистики Європейського Союзу. URL: https://ec.europa.eu/eurostat (дата звернення: 25.09.2023).

Закон України «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2860-15#Text (дата звернення: 25.09.2023).

Офіційний звіт ДАЛРУ за 2019 рік. URL: http://surl.li/uqhh (дата звернення: 25.09.2023).

Earthsight Complicit in Corruption. URL: https://www.earthsight.org.uk/media/download/784 (дата звернення: 25.09.2023).

Кондратенко М. Мораторій на експорт лісу-кругляка до ЄС: арбітраж виніс рішення. 2020. URL: https://www.dw.com/uk/moratorii-na-eksport-lisu-kruhliaka-do-yes-arbitrazh-vynis-rishennia/a-55919247. (дата звернення: 25.09.2023).

Канєвський Г. На ринку лісу нова монополія? 2021. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2021/07/27/676297/ (дата звернення: 25.09.2023).

FSC facts and figures in Ukraine. Forest Stewardship Council. 2023. URL: https://ua.fsc.org/ua-uk/fsc-facts-figures-in-ukraine (дата звернення: 25.09.2023).

Ангел Є. Хто виграв на конфлікті з ЄС: які наслідки мав мораторій на експорт деревини. 2021. URL: https://www.eurointegration.com.ua/experts/2021/04/6/7121790/ (дата звернення: 25.09.2023)

Дубровик-Рохова А. Парадокс – ціна зросла. 2019. URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/ekonomika/paradoks-cina-zrosla (дата звернення: 25.09.2023).

Аналітики назвали ТОП-10 корупційних ризиків під час реалізації деревини державними лісгоспами. 2020. URL: https://statewatch.org.ua/publications/analityky-nazvaly-top-10-koruptsiynykh-ryzykiv-pid-chas-realizatsii-derevyny-derzhavnymy-lishospamy/ (дата звернення: 25.09.2023).

Zajac S. The national programme of increasing forest cover: a polish model of rationalisation of country’s natural space structure and development of rural areas. FAO. 2020. URL: https://www.fao.org/3/XII/0184-C1.htm (дата звернення: 25.09.2023).

Українська універсальна біржа. 2023. URL: https://www.uub.com.ua/ (дата звернення: 25.09.2023).

State Statistics Service of Ukraine. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed September 25, 2023).

EU database. Available at: https://ec.europa.eu/eurostat (accessed September 25, 2023).

Law of Ukraine «On the peculiarities of state regulation of the activities of business entities related to the sale and export of timber». Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2860-15#Text (accessed September 25, 2023).

Official report of the State Agency of Forest Resources of Ukraine on 2019. Available at: http://surl.li/uqhh (accessed September 25, 2023)

Earthsight Complicit in Corruption. Available at: https://www.earthsight.org.uk/media/download/784 (accessed September 25, 2023).

Kondratenko M. (2020) Moratorii na eksport lisu-kruhliaka do YeS: arbitrazh vynis rishennia [Moratorium on the export of roundwood to the EU: the arbitration issued a decision]. Available at: https://www.dw.com/uk/moratorii-na-eksport-lisu-kruhliaka-do-yes-arbitrazh-vynis-rishennia/a-55919247 (accessed September 25, 2023).

Kanievskyi H. (2021) Na rynku lisu nova monopoliia? [A new monopoly on the timber market?] Available at: https://www.epravda.com.ua/columns/2021/07/27/676297/ (accessed September 25, 2023).

FSC facts and figures in Ukraine. Forest Stewardship Council. (2023). Available at: https://ua.fsc.org/ua-uk/fsc-facts-figures-in-ukraine (accessed September 25, 2023).

Anhel Ye. (2021) Khto vyhrav na konflikti z YeS: yaki naslidky mav moratorii na eksport derevyny [Who won the conflict with the EU: what were the consequences of the moratorium on wood exports]. Available at: https://www.eurointegration.com.ua/experts/2021/04/6/7121790/ (accessed September 25, 2023).

Dubrovyk-Rokhova A. (2019) Paradoks – tsina zrosla [Paradox - the price has increased]. Available at: https://day.kyiv.ua/uk/article/ekonomika/paradoks-cina-zrosla (accessed September 25, 2023).

Analityky nazvaly TOP-10 koruptsiinykh ryzykiv pid chas realizatsii derevyny derzhavnymy lishospamy [Analysts named the TOP-10 corruption risks during the sale of wood by state forestry farms]. (2020). Available at: https://statewatch.org.ua/publications/analityky-nazvaly-top-10-koruptsiynykh-ryzykiv-pid-chas-realizatsii-derevyny-derzhavnymy-lishospamy/ (accessed September 25, 2023).

Zajac S. (2020) The national programme of increasing forest cover: a polish model of rationalisation of country’s natural space structure and development of rural areas. Available at: https://www.fao.org/3/XII/0184-C1.htm (accessed September 25, 2023).

Ukrainian Universal Exchange. (2023). Available at: https://www.uub.com.ua/ (accessed September 25, 2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-07