СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Автор(и)

  • Л.П. Артеменко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8585-0252
  • Т.В. Загорулько Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0591-6865
  • Кутлу Ергюн Центр досліджень та застосування міжнародних відносин Університет Балікесіру, Туреччина, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6360-0095

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.27.2023.297218

Ключові слова:

конкурентоспроможність, сталий розвиток, цілі сталого розвитку, управління, стратегії

Анотація

Мета даної статті полягає в дослідженні процесу управління конкурентоспроможністю підприємства на засадах сталого розвитку. Актуальність теми обумовлена необхідністю забезпечення довгострокової успішності підприємств у глобальному економічному середовищі, зокрема шляхом поєднання ефективного управління з врахуванням принципів сталого розвитку. Для досягнення поставленої мети, у статті використана методика аналізу та синтезу, що дозволяє провести комплексне дослідження процесу управління конкурентоспроможністю на основі сталого розвитку. Аналітичний підхід та порівняльний аналіз були використані для виявлення ключових аспектів управління та їх впливу на конкурентоспроможність підприємства. Отримані результати демонструють, що ефективне управління конкурентоспроможністю на засадах сталого розвитку сприяє збереженню конкурентної переваги підприємства. Застосування такого підходу сприяє оптимізації виробничих процесів, зменшенню впливу на навколишнє середовище та раціональному використанню ресурсів. Крім того, управління конкурентоспроможністю на засадах сталого розвитку сприяє покращенню взаємовідносин із зацікавленими сторонами, підвищенню репутації та залученню інвестицій. Важливо підтримувати постійний діалог зі зацікавленими сторонами для забезпечення взаєморозуміння та спільної роботи над досягненням сталого розвитку. Практична цінність статті полягає у визначенні принципів та інструментів управління конкурентоспроможністю підприємства на засадах сталого розвитку. Результати дослідження надають підстави для впровадження стратегій, спрямованих на збалансовану взаємодію з економічними, соціальними та екологічними аспектами діяльності підприємств. Це може сприяти підвищенню конкурентоспроможності підприємства, його стабільності та стійкості до зовнішніх змін. Стаття наголошує на необхідності усвідомлення підприємствами своєї соціальної відповідальності та впливу на сталість економічного, соціального та екологічного середовища. Шляхом впровадження інноваційних практик управління, підприємства можуть стимулювати сталість та конкурентоспроможність в своїй галузі.

Посилання

Leskiv H. Z., Franchuk V. I., Levkiv H. Y., Hobela V. V. (2022). Upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstva: navchalnyi posibnyk. Lviv: Lvivskyi derzhavnyi universytet vnutrishnikh sprav. 220 p.

Dolyna I. V., Pererva P. H. (2022) Konkurentospromozhnist yak zaporuka staloho rozvytku pidpryiemstva: doctoral dissertation. Kyivskyi natsionalnyi universytet kultury i mystetstv.

Dovgan L. E., Karakai Y. V., Artemenko L. P. (2019) Strategic management: science. guide. Kyiv: TsUL, 440 p.

Dashko I. M. (2020) Doslidzhennia osnovnykh metodiv otsiniuvannia rivnia konkurentospromozhnosti pidpryiemstv. Ekonomika ta derzhava, no. (5), pp. 108–110.

Kryvitska V. V., Zianko V. V. (2020) Mekhanizm upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstva v umovakh nestabilnosti. Efektyvna ekonomika, no, 8.

Andreoni V., Miola A. (2016) Competitiveness and Sustainable Development. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 89 p. DOI: https://doi.org/10.2788/64453

Corrigan G., Crotti R., Drzeniek M., Serin C. (2014) Assessing Progress Towards Sustainable Competitiveness. The Global Competitiveness Report, Chapter 1.2. World Economic Forum. Available at: http://www3.weforum.org/docs/GCR2014-15/GCR_Chapter1.2_2014-15.pdf

The war could not discourage businesses from the principles of Sustainable Development - EBA Study (2023) European Business Association. Available at: https://eba.com.ua/en/vijna-ne-zmusyla-biznes-vidmovytys-vid-pryntsypiv-stalogo-rozvytku-doslidzhennya-eva/

European Report on Development (2015) Combining Finance and Policies to Implement a Transformative Post-2015 Development Agenda. Available at: http://ecdpm.org/wp-content/uploads/2015-European-Report-on-DevelopmentEnglish.pdf

MHP’s Sustainability Report 2021 (2022). Available at: https://api.next.mhp.com.ua/images/aeac4/4173c/1af709411469d3.pdf

ESG Transparency Index 2020 Ukraine (2021). Available at: https://cgpa.com.ua/wp-content/uploads/2022/02/Transp_indes_2020-FULL_ua_web.pdf

Market scoring of PrJSC MHP. Available at: https://youcontrol.com.ua/en/contractor/?id=8295557&tb=market-scoring

Pichugina M., Artemenko L. (2022) Project development of open education platform for the company competitiveness. Serbian Journal of Management, vol. 17, no. 2, p. 321–332. Available at: https://aseestant.ceon.rs/index.php/sjm/issue/view/1410

Pichugina M., Artemenko L. (2021) Sustainable development for Ukraine: EU benchmark and foresight methodology. Research Reviews of Czestochowa University of Technology – Management. Zeszyt Naukowy, no. 42, pp. 45–56. Available at: https://wz.pcz.pl/znwz/zeszyt-naukowy-numer-biezacy.html

Urba S., Chervona O., Panchenko V., Artemenko L., Guk O. (2022). Features of the application of digital technologies for human resources management of an engineering enterprise. Ingénierie des Systèmes d’Information, vol. 27, no. 2, pp. 205–211. DOI: https://doi.org/10.18280/isi.270204

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-07