Модель діяльності підприємства з виробництва твердого біопалива на локальному ринку

Автор(и)

  • І. Д. Фартушний Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1595-9495
  • В. Ю. Михальчин

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.13.2016.65118

Ключові слова:

модель підприємства, оптимізація, тверде біопаливо

Анотація

В даній статті зроблено огляд наукових досліджень в сфері моделювання виробництва твердого біопалива, дано оцінку повноти розкриття теми, сформовано математичну модель діяльності підприємства на ринку твердого біопалива, розглядається задача ефективності діяльності невеликого підприємства з виробництва твердого біопалива на локальному ринку та досліджується оптимальна стратегія підприємства. Параметрами системи виступають: об’єм сировини, об’єм продукції, прибуток та капітал підприємства, а також ринкова ціна. Параметрами управління системи являються: ціна на купівлю сировини, ціна на продаж сировини, кількість працівників та частка інвестицій в підприємство. За критерій якості взято сумарне нарощення капіталу та фінансів підприємства.

Біографія автора

І. Д. Фартушний, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

доцент кафедри математичного моделювання економічних систем

Посилання

Економічні аспекти державних витрат та необхідність державної підтримки ринку біопалива [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1008

Климчук М.М. Розвиток ринку твердого біопалива в Україні / М.М. Климчук. – Формування ринкових відносин в Україні №2 (129)2012. – 143-147 с.

Mahdi Mobini. Simulation of wood pellet production and distribution supply chains / Mahdi Mobini, Taraneh Sowlati, Shahab Sokhansanj // University of British Columbia, Department of Wood Science, Faculty of Forestry, Vancouver, Canada

Анна Кузнєцова. Виробництво пелет в Україні: прибутковий варіант сталого розвитку? / Серія консультативних робіт. Німецько-Український Аграрний Діалог. – Київ, 2012.

Карло Хамелінськ. Попит на стале біопаливо в ЄС / Семінар з сертифікації сталості біопалива. – Київ, 2013.

Гелетуха Г.Г. Перспективи використання відходів сільського господарства для виробництва енергії в Україні / Аналітична записка Біоенергетична асоціація України №7. – 2014.

Посібник «Економічне обґрунтування доцільності переходу на опалення твердим біопаливом. Гармонізація українських стандартів та стандартів ЄС» / «Український Пелетний Союз». – 2014.

Бізнес план. Виробництво і використання альтернативного палива із відходів / ТОВ «ЕнергоТехноПарк». – 2012.

Федорейко В.С. «Підвищення ефективності електротехнологічного комплексу для виробництва твердого біопалива з використанням нейроконтролера» / Федорейко В.С., Рутило М.І., Іскерський І.С. – Науковий вісник НГУ, – 2013, № 5. – 78-85 с.

Чернышев С.Л. Моделирование экономических систем и прогнозирование их развития: [учебник] / С.Л. Чернышев. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2003. – 232 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-10-19

Номер

Розділ

Економіко-математичне моделювання бізнесових процесів