ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ В ПРОМИСЛОВО РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ

Автор(и)

  • О. І. Андрусь канд. пед. наук, доцент, Національний технічний університет України «КПІ», Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.13.2016.80079

Ключові слова:

ефективність, ціна, ціноутворення, державне регулювання, розвинені країни світу, законодавче забезпечення.

Анотація

В роботі узагальнено економічні функції держави в умовах розвиненого ринку в контексті державного регулювання процесів ціноутворення в промислово розвинених країнах світу. Досвід державного регулювання ціноутворення в США, Канади, Японії, ЄС та Китаю свідчить про значний вплив держави на означені процеси.

Цінове регулювання в розвинених країнах світу забезпечується адміністративно-правовими та соціально-економічними механізмами – визначальними інструментами економічної стабільності. Означені механізми державного впливу на процеси ціноутворення забезпечують ефективне використання обмежених ресурсів та ефективний споживчий попит, сприяють розв’язанню багатьох соціально-економічних проблем, створюють умови для розвитку людини в суспільстві, підпорядковують виробництво соціально значущих товарів і послуг суспільним потребам з метою попередження інфляції, монополізму виробників, зростання цін на сировинні та енергетичні ресурси, ефективного кредитування інвестиційних процесів.

Результати дослідження можуть бути використані в подальшому вивченні проблем підвищення ефективності національного ціноутворення, зокрема обґрунтування методологічних основ, підвищення ефективності національного ціноутворення стратегічних та соціально значущих галузей, які безумовно потребують державної підтримки.

Посилання

Чувилин Е. Д. Государственное регулирование и контроль цен в капиталистических странах / Е. Д. Чувилин, В.Г. Дмитриева. - М. : Финансы и статистика, 1991. – 350с.

Липсиц И. В. Ценообразование (Управление ценообразованием в организации) / И. В. Липсиц ; 3 изд. переаб. и доп. - М. : Экономистъ, 2004. – 448с.

Лев М. Ю. Регулирование ценообразования в развитых странах / М. Ю. Лев. - СПб. : ГУЭиФ. - 2004. – 430 с.

Евдокимова Т.Г. Теория и практика управления ценами / Т. Г. Евдокимова, Г. А. Маховикова, И. А. Желтякова, С. В. Переверзева. - СПб. : Издательский дом «Нева» - 2008. – 208 с.

Долан Р. Дж. Еффективное ценообразование / Р. Дж. Долан, Г. Саймон. – М. : Издательство «Финансы», 2005. – 416 с.

Трушицын С. Н. Особенности государственного регулирования цен во Франции. / С. Н. Трушицын // Вопросы экономики. – 1992. – №6. – С.52 – 59.

Официальный сайт Института США и Канады Российской академии наук (ИСКРАН). [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.iskran.ru

Body of knowledge on infrastructure Regulation. [Electronic resource]. - Access: http://www.regulationbodyofknowledge.org/

Une loi de une un droit régularisation et un prix (1945, dans une rédaction un 71 an) Une Belgique senat, 07.12.1971 / http://www.senate.be/

Gesetz über Preisen das 1948 in Schriftleitung das 1988. Ausfertigungsdatum: 10.04.1948.

United Kingdom's Office for National Statistics (ONS) [Electronic resource]. - Access: http://www.ons.gov.uk/ons/taxonomy/index.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-10-19