ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В УМОВАХ МОЖЛИВОГО ПЕРЕХОДУ СУСПІЛЬНИХ УКЛАДІВ РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА В НОВУ ЯКІСТЬ

Автор(и)

  • О. С. Тєлєтов доктор економ. наук, професор Сумський державний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.13.2016.80083

Ключові слова:

суспільний уклад, глобалізаційні процеси, глобалізація світової економіки, національні пріоритети України, нова якість розвитку людства,

Анотація

В статті підтверджується, що глобалізаційні, насичені інформаційно-технологічними засобами комунікацій політичні й соціально-економічні світові процеси призвели до структурних цивілізаційних змін на всій планеті. Складається враження, що традиційні підходи в політиці й економіці вичерпані, а нових не знайдено. Крім того, населення практично кожної країни світу не задоволено своїм життям і вже не хоче ні чекати, ні терпіти, що призвело до глобальної світової нестабільності в економічному розвитку як регіонів, так і окремих країн. Висловлено припущення про межу розвитку суспільних історико-економічних укладів, яка виникла внаслідок взаємного впливу з останніми соціально-економічними й політичними подіями світової глобалізації. Цілком можливо, що людське суспільство стоїть на порозі безпрецедентного переходу до іншого якісного стану, що підтверджується скороченням тривалості суспільних історичних укладів розвитку людства. Проаналізовано зміни економічного середовища України протягом 2014-2015 років та підтверджено її загальні національні пріоритети. Тільки зважаючи на це Україна має шанси вижити як самостійна незалежна держава.

Посилання

Ключевский В. Курс русской истории / В. Ключевский // Сочинения в девяти томах. — М., 1987-1990.

Тєлєтов О. В чому помилився “Дойче Банк” / О. Тєлєтов // Червоний промінь, 1992. — № 52 (4024) від 26 грудня..

Тєлєтов О.С. Стан і проблеми в маркетинговій діяльності в науці і освіті України / О.С. Тєлєтов //Економічний вісник НТТУ “КПІ”, №11, 2014. – С. 435-439.

Кургинян С. Российско-украинские отношения — от ситуативной прагматики к полноценной стратегии. http://kurginyan.ru/publ.shtml?cmd=art&theme=12&auth=&id=2316

Смелзер Н. Социология / Н. Смелзер // пер. з англ — М. : Феникс, 1994. — 688 с.

Фридман Томас. Плоский мир: краткая история XXI века / Фридман Т. // М. : АСТ Москва. — 2007. — 608 с.

Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів : монографія / за ред. В.М. Геєця, А.А. Мазаракі // — К. : Київ. нац. торг.-екон. у-т, 2008. — 389 с.

Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети: монографія / за ред. З.С. Варналія. – К.: НІСД, 2007. – 768 с.

Гаврилюк В. Я. Особливості розвитку та діяльності ВНЗ у глобальній економіці / В.Я. Гаврилюк // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : Менеджмент та підприємництво в Україні : Етапи становлення та проблеми розвитку. — Львів, НТУ “Львівська політехніка”. — 2013. — № 769. — С. 405-412.

Тєлєтов О.С. Інновація та розвиток людства. Історія і сучасність / О.С. Тєлєтов // Маркетинг і менеджмент інновацій – 2011. – № 4. – С. 13–24.

Офіційний сайт державної служби статистики України [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. — Режим доступу : http: // www.ukrstat.gov.ua/.19.07.2014.

http://m.liga.net/biz/prodovolstvie/265629-partner_prezident.

Зозульов О.В. Моніторинг ринку алкогольних напоїв міста Києва / О.В. Зозульов // Маркетинг в Україні. — 1999. — № 2. — С. 11-13.

Тєлєтов О.С. Маркетинговий підхід до вирішення проблем адміністративної реформи в Україні / О.С. Тєлєтов // Ринково-орієнтоване управління інноваційним розвитком : монографія / за ред. д.е.н., професора С.М. Ілляшенка. – Харків : ТОВ «Діса плюс», 2015. – С. 81-88.

Сучасні виклики розвитку світової економіки : Збірка матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції 19-20 листопада 2015 року. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2015.

##submission.downloads##