АНАЛІЗ ВИБОРУ СТРАТЕГІЧНИХ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ДЛЯ НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ

Автор(и)

  • Д. Є. Мартинович Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.13.2016.80089

Ключові слова:

державна допомога, види економічної діяльності, національна економіка, бюджет, видатки

Анотація

Статтю присвячено визначенню пріоритетних секторів національної економіки за допомогою якісного та кількісного аналізу, використовуючи критерії соціально-економічного ефекту та впливу на економічну безпеку країни. Підкреслено необхідність оновлення методики розрахунку рівня економічної безпеки України, яка в сучасних умовах не є релевантною. Визначено, що видатки державного бюджету мають бути спрямовані на стратегічні сектори національної економіки, які забезпечать енергетичну, інвестиційно-інноваційну, продовольчу, складові безпеки країни. Представлено динаміку та розподіл основних показників соціально-економічного розвитку за видами економічної діяльності. Експертним шляхом обрано основні критерії при виборі стратегічних видів діяльності. Для кожного з критеріїв експертним методом визначено вагові коефіцієнти та розраховано очікуваний ефект від кожної галузі. Визначено, що сільське господарство та паливно-енергетичний комплекс є пріоритетними серед стратегічних видів економічної діяльності для надання  державної допомоги

Посилання

Гендлер Г. Податкові пільги як фактор залучення інвестицій у розвиток депресивних територій / Г. Гендлер // Вісник державної податкової служби. – 2005. -№ 27. // http://www.visnuk.com.ua/?./journal/2705/274105.html

Звіт про результати дослідження державної підтримки суб’єктів господарювання в Україні. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://eupublicprocurement.org.ua/wp-content/uploads/2015/04/STATE-SUPPORT-STUDY_UKR_20.04.2015.pdf

Затонацька Т. Г. Фіскальне регулювання інвестиційної діяльності в Україні: автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Т. Г. Затонацька; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фін. упр.". - К., 2013. - 35 c. - укp.

Скрипник А.В. Оцінка фіскальної ефективності пільгового оподаткування прибутку підприємств / Скрипник А.В., Серебрянський Д.М. // Економіка України – 2006. – №7. – С. 13-27

Соколовська А. Податкові пільги в Україні: міфи та реальність / А. Соколовська // Вісник НБУ. – 2005. - № 9. – С. 7-12.

Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України. Міністерства економіки України від 29.10.2013 № 1277. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/.

Офіційний веб-сайт Державної казначейської служби України [Електронний ресурс] Режим доступу: http://treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=14647

Методика розрахунку рівня економічної безпеки України. Наказ Міністерства економіки України від 02.03.2007 №60. [Електронний ресурс]– Режим доступу: http://www.me.gov.ua/ .

Таблиця основних показників економічного розвитку України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=085ab09c-ca24-4fee-ae13-3cb51349507c&title=OsnovniPokaznikiEkonomichnogoISotsialnogoRozvitkuUkraini

Офіційний веб-сайт Державного комітету статистики України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Економічні проблеми сталого розвитку національної економіки