МЕХАНІЗМ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ ЯК ІНСТРУМЕНТ КОНТРОЛЮ ЗА ОПЕРАЦІЯМИ МІЖ ПОВ’ЯЗАНИМИ ОСОБАМИ

Автор(и)

  • А. В. Гречко канд. економ. наук, доцент Національній технічний університет Україні «КПІ», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.13.2016.80095

Ключові слова:

Трансфертне ціноутворення, пов’язані особи, контрольовані ціни, транснаціональні корпорації, система оподаткування, податок на прибуток

Анотація

В статті досліджено проблеми трансфертного ціноутворення в Україні як інструменту мінімізації бази оподаткування податком на прибуток підприємств. Проведено аналіз історико-економічних засад формування трансфертних цін. Вивчено законодавчу база з питань трансфертного ціноутворення та систематизовано основні критерії визнання операцій підконтрольними. Досліджено механізм регулювання державною фіскальною службою України контрольованих операцій між взаємопов’язаними особами. Встановлено перелік осіб які вважаються взаємопов’язаними. Розглянуто основні методи трансфертного ціноутворення, що застосовуються в Україні, надано їх коротку характеристику. Здійснено дослідження міжнародної документації по врегулюванню питань формування трансфертних цін. Встановлено невідповідність штрафних санкцій до платників податків, які підпадають під категорію взаємопов’язаних осіб і здійснюють підконтрольні операції.Обґрунтовано необхідність створення розширеної бази ринкових цін та надано ряд практичних рекомендацій по підвищенню ефективності процесу регулювання трансфертного ціноутворення в Україні.

Посилання

Schmalenbach E. ÜberVerrechnungspreise / E. Schmalenbach // ZeitschriftfürhandelswissenschaftlicheForschung. – 1909. – Vol. 3. – No. 3. – S. 165 –185.

Ewert R. InterneUnternehmensrechnung / R. Ewert, A. Wagenhofer. – 6 Aufl. – Berlin : Springer, 2005. – 760 s.

Anthony R. N. ManagementControlSystems / R. N. Anthony, J. Dearden. – Irwin, IL, 1984.

Друри К. Управленческийучет для бизнес-решений : учебник / К. Друри ; пер. с англ. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. — 655 с.

Küpper H. U. SystemederKosten- undErlösrechnung / H. U. Küpper, M. Schweitzer. – 8, überarb. Aufl. – München : Vahlen, 2003.

Pfaff D. VerrechnungspreiseinderUnternehmenspraxis / D. Pfaff, U. Stefani // Controlling. – 2006. – No. 10. – S. 517 – 524.

Офіційний сайт Державної фіскальної службиУкраїни [Електронний ресурс]. – Peжимдoступу:http://sfs.gov.ua/.

Аткинсон М.Налоговыепоследствия трансфертного ценообразования: Доклад // gsl.org.

TransferPricingTechnicalAssistance (2011). GlobalTaxSimplificationProgram / PresentationgivenbyRajulAwasthi (Brussels, 24 February 2011) // www.taxcompact.net.

Бегунц А.О. Государственноерегулирование трансфертного ценообразования в системетранснациональныхкорпораций: Дис... канд. экон. наук: 08.02.03 / Харьковскийнациональный ун-т им. В.Н. Каразина. – Х., 2006. – 239 с.

Податковий кодекс України. Відомості Верховної Ради України: – К.: редакція від 20.09.2015 року. – [електронний ресурс] – Режим доступу : www.rada.gov.ua

Непесов К.А. Податкові аспекти трансфертного ціноутворення: порівняльний аналіз досвіду Росії і зарубіжних країн. – М.: ВолтерсКлувер, 2007. – 304 с.

##submission.downloads##