ЗОВНІШНІЙ БОРГ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

Автор(и)

  • Ю. В. Макогон доктор економ. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки Донецький національний університет (м. Вінниця), Ukraine
  • О. А. Пахомова Донецький національний університет (м. Вінниця), Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.13.2016.80103

Ключові слова:

зовнішній борг, золотовалютні резерви, бюджетний дефіцит

Анотація

Наукове дослідження присвячене оцінці та аналізу сучасного стану зовнішнього боргу України, виявленню динаміки та основних тенденцій розвитку зовнішньої заборгованості України на сучасному етапі економічної кризи та наданню подальшого розвитку науково-практичних рекомендацій щодо удосконалення політики зовнішнього боргу України в сучасних умовах функціонування світового господарства. В науковій статті визначено теоретико-методологічні основи міжнародного кредитування, досліджено загальний вплив зовнішнього боргу на розвиток національних економік країн світу, розглянуто систему регулювання зовнішнього боргу України. В роботі надано оцінку динаміки та розвитку зовнішньої заборгованості України та проаналізовано сучасний стан розвитку зовнішнього боргу України. Розглянуто національний економічний потенціал України; розроблено механізм регулювання зовнішнього боргу України; запропоновано напрямки удосконалення вже існуючого механізму регулювання міжнародного кредитування в сучасних умовах економічної кризи.

Посилання

Боринець С.Я. Моделі організаційного забезпечення управ¬ління державним боргом: світовий досвід та перспективи для України / С.Я. Боринець, Л.В. Могилко // Банківська справа. – 2012. – № 4. – С. 43–66.

Внешний долг Украины. Статистика, динамика, структура - Инсайдер [Электронный ресурс] // Insider.pro: [сайт] - 2015. - Режим доступа: http://insiders.com.ua/spravochnik/vneshnij-dolg

Ґерд Е. Управління державним боргом: завдання, цілі, учасни¬ки / Е. Ґерд // Фінанси України. – 2014. – № 1. – С. 7–21.

Гасанов С.С. Напрями формування фіскальної політики в ас¬пекті асоціації України з ЄС / С.С. Гасанов, В.П. Кудряшов, Р.Л. Балакін // Фінанси України. – 2014. – № 1. – С. 22–38.

Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws

Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

Офіційний сайт Міжнародного валютного фонду [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.imf.org

Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://index.minfin.com.ua/index/debtgov/

Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/news/view/statystychni-materialy-shchodo-derzhavnoho-ta-harantovanoho-derzhavoiu-borhu-ukrainy-u--rotsi?category=borg&subcategory=statistichna-informacija-schodo-borgu

Покрас О. С. Зависимость между устойчивым развитием и обьемом внешнего долга, и ее глобальный аспект / О. С. Покрас, С. В. Войтко // Науково-технічний розвиток: економіка, технологія, управління : матер. 12-ої Міжнар. наук.-практ. конф. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – С. 108.

Шлапак О.В. Державні фінанси України в сучасних умовах: проблеми стабілізації та антикризового управління / О.В. Шла¬пак // Фінанси України. – 2014. – № 4. – С. 7–31.

Янкова В. С., Войтко С. В. Системно-структурний аналіз в управлінні зовнішнім боргом України /В. С. Янкова, С. В. Войтко // Міжнародна економіка: інтеграція науки та практики : збірн. наук. праць. Вип. 3. – К.: ВПІ ВПК «Політехніка», 2013. – С. 214 – 221.

##submission.downloads##