ІДЕНТИФІКАЦІЯ, ОЦІНКА, ПЛАНУВАННЯ ТА ЗНИЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ ЗА ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БАНКУ

Автор(и)

  • В. В. Бобиль доктор економ. наук, доцент Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.13.2016.80104

Ключові слова:

банк, фінансові ризики, центри відповідальності, інструменти зменшення ризиків, планування, оцінка, ідентифікація, трансфертне ціноутворення

Анотація

У статті розглянуто критерії виокремлення центрів відповідальності в сучасних банках України. Наведено характеристики груп банківських ризиків (фінансові, операційні, функціональні) та видів фінансових ризиків (кредитний, ринковий, ліквідності), які виникають у процесі здійснення активних та пасивних операцій банку. В досліджені послідовно розглянуто основні етапи управління фінансовими ризиками: ідентифікація, оцінка, планування, зниження. Проведено порівняльний аналіз методів оцінки (стратегічні, експертні, аналітичні, комбіновані) та інструментів зменшення розміру фінансових ризиків (страхування, хеджування, ліміти, диверсифікація, резерви) за центрами відповідальності банку. Розглянуто механізм розподілу ресурсів між центрами відповідальності банку, який також є одним з інструментів управління ринковим ризиком та ризиком ліквідності. Досліджено алгоритм стратегічного і фінансового планування господарської діяльності банку у якості складової управління фінансовими ризиками банку. Обґрунтовано необхідність подальшого удосконалення інструментів та методів ідентифікації, оцінки, планування та зниження фінансових ризиків за центрами відповідальності банку.

Посилання

Грюнинг Х. Ван. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском / Х. Ван Грюнинг, С. Брайонович-Братанович. – М. : Весь Мир, 2004. – 150 c.

Д’яконова І. Система управління банківськими ризиками / І. Д’яконова // Вісник СумДУ. Серія Економіка. – 2008. – № 2. – С. 48–57.

Івасів І. Б. Лімітування ризику ліквідності банку на основі стрес-тестування / І. Б. Івасів, О. Ю. Фуксман // Економіка та держава. – 2014. – №11. – С. 85–89.

Роуз П. Банковский менеджмент / П. Роуз ; пер. с англ. со 2-го изд. – М. : Дело, 1997. – 768 с.

Вовк В. Сутність і зміст антикризового управління діяльністю комерційного банк [Електронний ресурс] / В. Вовк // Коммунальное хазяйство городов : науч.-техн. сб. – Режим доступу : http:www.eprints.ksame.kharkov.ua.

Коваленко В. В. Розвиток науково-методичних підходів до оцінювання проблемних кредитів банку як складової системи управління ними / В. В. Коваленко, Т. М. Болгар // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. – 2013. – № 10. – С. 185 – 195.

Косова Т. Д. Система управління кредитними ризиками банку / Т. Д. Косова, Є. М. Поздняков // Торгівля і ринок України. – 2013. – Вип. 35. – С. 201-211.

Примостка Л. О. Банківські ризики. Теорія та практика управління: монографія / Л. О. Примостка. – К. : КНЕУ, 2008. – 450 с.

Хуторна М. Е. Бюджетування як інструмент управління банком [Електронний ресурс] / М. Е. Хуторна, О. М. Бартош // Ефективна економіка. – 2013. № 4. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1942

Методичні вказівки з інспектування банків «Система оцінки ризиків» [Електронний ресурс] : Постанова Правління НБУ від 15.03.2004 р. № 104. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0104500-04.

Про затвердження Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих витрат за активними банківськими операціями [Електрон. ресурс] : Постанова Правління Національного банку України № 23 від 25.01.2012 р. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0231-12.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-10-19